FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
2. semestar

2015/2016

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Matematika za ekonomiste 2 npp:128645

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s matematičkim strukturama, metodama i tehnikama nužnim u analizi ekonomskih funkcija jedne i više varijabli te s osnovnim konceptima financijske matematike neophodnim za razumijevanje i razvoj modela potrebnih za financijski menadžment i poslovne proračune

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Izraditi otplatne tablice za različite vrste otplate kredita te amortizacijske tablice za različite metode amortizacije
 • Izvesti osnovne formule različitih vrsta obračuna kamata i formule periodskih uplata i isplata te ih primijeniti u rješavanju zadataka
 • Koristiti svojstva realnih funkcija više varijabli u analizi važnijih ekonomskih funkcija više varijabli
 • Objasniti pojmove neodređenog i određenog integrala i primijeniti jednostavnije metode integriranja
 • Odrediti vjerojatnost doživljenja i smrti te izračunati premije kod životnih osiguranja
 • Primijeniti metode čiste sadašnje vrijednosti (NPV) i interne stope profitabilnosti (IRR) u računanju ključnih pokazatelja isplativosti investicijskog projekta
 • Primijeniti znanja iz diferencijalnog računa funkcija više varijabli u primjeni ekonomskih modela koji koriste funkcije više varijabli
 • Primijeniti znanja o derivacijama realnih funkcija realnih varijabli u analizi ekonomskih funkcija

Ishodi učenja programa

 • Ispitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzećaIspitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzeća
 • Koristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaKoristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka
 • Primijeniti matematičke i statističke metode i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja ekonomije i poslovanjaPrimijeniti matematičke i statističke metode i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja ekonomije i poslovanja
 • Primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studijaPrimijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studija
 • Pripremiti i napisati poslovni plan poduzeća uzimajući u obzir ključne poslovne čimbenikePripremiti i napisati poslovni plan poduzeća uzimajući u obzir ključne poslovne čimbenike

Sadržaj predavanja

 • PRIMJENA DERIVACIJA U EKONOMIJI
  Primjena derivacija u analizi ekonomskih funkcija. Elastičnost funkcija ponude i potražnje, križne elastičnosti. (2+2)
 • ELASTIČNOST FUNKCIJE TROŠKOVA
  Ekonomski zakoni i elastičnost.(2+2)
 • NEODREĐENI INTEGRAL
  Primitivna funkcije i neodređeni integral. Tablica neodređenih integrala. Svojstva neodređenih integrala. Metode integriranja: neposredno integriranje, metoda supstitucije. Rješavanje diferencijalnih jednadžbi metodom separacije varijabli.(2+2)
 • ODREĐENI INTEGRAL
  Problem površine i određeni integral. Newton-Leibnizova formula. Svojstva određenih integrala. Računanje površine pomoću određenih integrala. (2+2)
 • REALNE FUNKCIJE VIŠE VARIJABLI
  Realne funkcije više varijabli. Svojstva realnih funkcija više varijabli (izokvante, homogenost). Parcijalne derivacije funkcija više varijabli. Hesseova matrica. (2+2)
 • KVADRATNE FORME
  Definitnost matrice. Lokalni ekstremi funkcija više varijabli. Gradijent (2+2)
 • EKONOMSKE FUNKCIJE VIŠE VARIJABLI
  Funkcija proizvodnje. Tipovi funkcija proizvodnje (C-D, ACMS, CES). Granične proizvodnosti. Supstitucije inputa u funkciji proizvodnje. Elastičnost supstitucije. Granična stopa supstitucije. (2+2)
 • FUNKCIJA KORISTI
  Granična korist, linija budžeta, krivulje indiferencije, granične stope supstitucije (2+2)
 • JEDNOSTAVNI I SLOŽENI DEKURZIVNI OBRAČUN KAMATA
  Osnovni pojmovi. Pojam dekurzivnog i anticipativnog obračuna kamata. Jednostavni dekurzivni obračun kamata. Složeni dekurzivni obračun kamata. Ispodgodišnje ukamaćivanje. Nominalna, relativna i konformna kamatna stopa. Oročena štednja. Neprekidno ukamaćivanje.(2+2)
 • PERIODSKE SVOTE
  Buduća (konačna) vrijednost n periodskih uplata jednakih visina uplaćivanih početkom ili krajem razdoblja. Izvod formula, prikaz na vremenskom pravcu, karakteristične primjene i zadaci.Sadašnja (početna) vrijednost n periodskih isplata (renti) jednakih visina isplaćivanih početkom ili krajem perioda (postnumerando). Izvod formula, prikaz na vremenskom pravcu, karakteristične primjene i zadaci. Krnja isplata. Opće periodske svote. Vječna renta. Tablični kalkulator- financijske funkcije FV, PV, NPER, RATE i alat Traženje cilja. (2+2)
 • KREDIT
  Pojam kredita, anuiteta i otplatne osnovice (tablice). Vrste kredita prema načinu otplate. Otplata kredita jednakim anuitetima krajem vremenskog perioda (postnumerando), izvod formule, primjena i tipični zadaci. Izrada otplatne tablice kredita. Otplata kredita anuitetima dogovorene visine. Otplata kredita jednakim otplatnim kvotama. Tablični kalkulator – financijske funkcije PMT, IPMT i PPMT. Pojam konverzije kredita i vrste konverzije kredita. Osiguranje otplate kredita.(2+2)
 • POKAZATELJI ISPLATIVOSTI ULAGANJA
  Uvod. Pojmovi čiste sadašnje vrijednosti i interne stope rentabilnosti. Metoda čiste sadašnje vrijednosti - NPV i metoda interne stope profitabilnosti – IRR. Tablični kalkulator – financijske funkcije NPV, IRR, XIRR i MIRR. Efektivna kamatna stopa kredita. AMORTIZACIJA Pojam amortizacije i osnovni pojmovi. Metode amortizacije (vremenske i funkcionalna). Tablični kalkulator – financijske funkcije SLN, DB, DDB, VDB i SYD. (2+2)
 • ANTICIPATIVNI OBRAČUN KAMATA
  Kamate i buduća vrijednost glavnice kod anticipativnog obračuna kamata u jednostavnom i složenom obračunu kamata. Usporedba anuiteta kod dekurzivnog i anticipativnog obračuna kamata.Uvod u vjerojatnost – osnovni pojmovi (2+2)
 • MATEMATIKA OSIGURANJA
  Vjerojatnost doživljenja i smrti. Tablice smrtnosti. Osobne rente. (2+2)
 • OSIGURANJE ZA SLUČAJ DOŽIVLJENJA
  Osiguranje za slučaj smrti. Mješovito osiguranje. (2+2)

Osnovna literatura

 • Divjak B., Hunjak T., Matematika za informatičare, TIVA - FOI, Varaždin, 2004.
 • Divjak B., Erjavec Z., Financijska matematika, TIVA - FOI, Varaždin, 2007.
 • Divjak B., Hunjak T., Ostroški M., Zbirka zadataka iz matematike, TIVA - FOI, Varaždin, 2008.

Dopunska literatura

 • Chiang A. C., Osnovne metode matematičke ekonomije, hrvatsko izdanje, MATE d.o.o. Zagreb, 1994
 • Zima, P., Brown, R. L.: Mathematcs of Finance, Schaum`s O.S.,1996.
 • Hoffman, L.D.; Bradley, G.L.: Calculus for business, economics, and the social and life sciences. McGraw-Hill, New York, 2000.
 • Simon, C.P.; Blume, L. Mathematics for Economists. New Delhi: Viva Books, 2009.

Preduvjeti

 • Matematika za ekonomiste 1
  Cilj predmeta je upoznati studente s matematičkim strukturama nužnima za razumijevanje i razvijanje matematičkih modela za rješavanje problema iz ekonomike poduzetništva.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Erjavec Zlatko Predavanje 15 2 2
Horvat Damir Seminar 15 2 2
Jakuš Marija Seminar 15 2 1
Munđar Dušan Seminar 15 2 1
Žugec Bojan Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Matematika za ekonomiste 2 - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Model praćenja redovnih studenata podrazumijeva:

 1. dobivanje potpisa iz predmeta ako su ispunjeni minimalni uvjeti
  • ostvarenih 20 ili više bodova na kraju semestra  i
  • redovito pohađanje seminara i predavanja (tj. ne više od 3 izostanka s predavanja i seminara)
 2. mogućnost dobivanja ocjene na kraju semestra.

Napomene

 • Student se treba tijekom prva dva tjedna nastave prijaviti u sustav za e-učenje Moodle i pratiti nastavu i zadatke posredstvom sustava.
 • Neispunjavanje minimalnih uvjeta podrazumijeva zabranu izlazaka na ispit.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji75
Kratke provjere15
Aktivnost5
Domaće zadaće5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 60 +
2. kolokvij + 30.0 70.0 60 +
3. kolokvij + 20.0 20.0 60.0 60 +
Kratke provjere + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 25 Kolokvij je kombinacija teorijskih zadataka u kojima studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili objasniti određeni koncept te računskih zadataka u kojima studenti trebaju postaviti, izračunati i pojasniti rješenja određenog problema. Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 25 Kolokvij je kombinacija teorijskih zadataka u kojima studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili objasniti određeni koncept te računskih zadataka u kojima studenti trebaju postaviti, izračunati i pojasniti rješenja određenog problema. Nadoknada nije predviđena.
3. kolokvij 25 Kolokvij je kombinacija teorijskih zadataka u kojima studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili objasniti određeni koncept te računskih zadataka u kojima studenti trebaju postaviti, izračunati i pojasniti rješenja određenog problema. Nadoknada nije predviđena.
Kratke provjere 15 Ukupno su tri kratke provjera od kojih se svaka vrednuje s pet bodova. Sve kratke provjere su zadane kao testovi u sustavu za e-učenje i provjeravaju gradivo neke cjeline. Nadoknada nije predviđena.
Aktivnost 5 Bodovi iz aktivnosti ostvaruju se aktivnim sudjelovanjem na nastavi, rješavanjem zadataka na seminarima i dodatnih zadataka pomoću računala. Nadoknada nije predviđena.
Domaće zadaće 5 Bodovi iz domaćih zadaća ostvaruju se redovitim rješavanjem zadataka iz pojedinog dijela gradiva. Zadaci se zadaju u digitalnom obliku u sustavu za e-učenje, a studenti riješene zadatke na papiru donose na uvid. Nadoknada nije predviđena.
ZBROJ 100 20


 • Za potpis je potrebno skupiti minimalno 20 bodova i imati najviše 3 izostanka s nastave.
 • Student se treba tijekom prva dva tjedna nastave prijaviti u sustav za e-učenje Moodle i pratiti nastavu i zadatke posredstvom sustava. 
 • Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

Preduvjet za polaganje predmeta Matematika za ekonomiste 2 je položena Matematika za ekonomiste 1

Matematika za ekonomiste 2 - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Prisustvovanje predavanjima i seminarima nije obavezno, ali izvanredni studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. 

 

Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, primjere riješenih zadatataka sa seminara i ostale materijale.

 

1. Uvjet za ispunjenje nastavnih obaveza izvanrednih studenata koje se ne odluče za kontinuirano praćenje je pokušaj rješavanja testova koji se održavaju putem sustava za e-učenje. Tek nakon ispunjenja navedenih obaveza mogu pristupiti ispitu.

 

2. Izvanredni studenti koje se odluče za kontinuirano praćenje imaju ista prava i obaveze kao i redoviti studenti. Svoju želju za kontinuiranim praćenjem izvanredni studenti izražavaju kroz upitnik u sustavu za e-učenje i u tom slučaju za njih vrijede ista pravila kao i za redovite studente (može ih se vidjeti u nastavku).

 

Neispunjavanje minimalnih uvjeta podrazumijeva zabranu izlazaka na ispit.

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji75
Kratke provjere25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 60 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 60 +
Kolokvij 3 + 20.0 20.0 60.0 60 +
Kratke provjere + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1.kolokvij 25 Kolokvij je kombinacija teorijskih zadataka u kojima studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili objasniti određeni koncept te računskih zadataka u kojima studenti trebaju postaviti, izračunati i pojasniti rješenja određenog problema. Nadoknada nije predviđena.
2.kolokvij 25 Kolokvij je kombinacija teorijskih zadataka u kojima studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili objasniti određeni koncept te računskih zadataka u kojima studenti trebaju postaviti, izračunati i pojasniti rješenja određenog problema. Nadoknada nije predviđena.
3.kolokvij 25 Kolokvij je kombinacija teorijskih zadataka u kojima studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili objasniti određeni koncept te računskih zadataka u kojima studenti trebaju postaviti, izračunati i pojasniti rješenja određenog problema. Nadoknada nije predviđena.
Kratke provjere 25 Ukupno su tri kratke provjere od kojih se prve dvije boduju s osam bodova, a treća s devet bodova. Sve kratke provjere su zadane kao testovi u sustavu za e-učenje i provjeravaju gradivo neke cjeline. Nadoknada nije predviđena.
ZBROJ 100 20


Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

Preduvjet za polaganje predmeta Matematika za ekonomiste 2 je položena Matematika za ekonomiste 1

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh