FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
2. semestar

2014/2015

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Poslovni engleski jezik 1 npp:128647

Engleski naziv

Business English 1

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Cilj kolegija

Ovladavanje jezičnim strukturama i usvajanje pojmova i ključnog poslovnog vokabulara (s područja kao što je organizacija poduzeća, zapošljavanje, poslovna etika, poslovni kontakti i interkulturalne razlike u poslovnom svijetu, poslovno dopisivanje) nužnim za komuniciranje u različitim poslovnim situacijama. Razvijanje sigurnosti u komunikaciji na engleskom jeziku, koja je danas jedan od temeljnih preduvjeta radne konkurentnosti i uspješnosti poslovnih ljudi, na način da se proširuju i razvijaju jezične kompetencije u vještinama čitanja, slušanja, te naročito u vještinama usmene i pismene komunikacije u međunarodnom poslovnom okruženju.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Kritički odabrati izvore u tiskanom ili elektroničkom obliku te usmeno ili pismeno sažeto izvijestiti o pročitanom tekstu u zadanom formatu
 • Primijeniti stručni leksik iz zadanih tematskih područja, prepoznati međukulturne razlike, primijeniti komunikacijske vještine I strategije u tipičnim komunikacijskim situacijama u govoru i pisanju
 • Razlikovati i primijeniti gramatičke structure tipične za engleski jezik poslovne struke te ih primijeniti u pismenom i usmenom izražavanju
 • Razumjeti i povezati stručno pojmovlje iz zadanih tematskih područja poslovnog engleskog jezika, te primijeniti stručni leksik u kontekstu
 • Razumjeti na globalnoj razini ili radi brzog pronalaženja konkretnih činjenica slušane Ili čitane stručne tekstove pisane jezikom struke
 • Samostalno se služiti priručnicima, stručnom literaturom, dokumentacijom i drugimizvorima znanja na engleskom jeziku
 • Sastaviti bilješke o pročitanom specijalističkom tekstu, izdvojiti glavne rezultate i zaključke
 • Usmeno na jasan način iznositi činjenice I sudjelovati u raspravama vezanim uz struku, obrazložiti prednosti i nedostatke te vlastita stajališta

Ishodi učenja programa

 • Demonstrirati sposobnost pregovaranja i komuniciranja uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuDemonstrirati sposobnost pregovaranja i komuniciranja uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku
 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Pripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne temePripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne teme
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu

Sadržaj predavanja

 • Obrazovanje i obučavanje (2)
  Titule i zvanja.Vještine i radno iskustvo. Tečajevi i usavršavanja.
 • Zapošljavanje i radni odnos (2)
  Oglasi i uvjeti za slobodna radna mjesta. Selekcija kandidata. Stalni privremeni posao. Puno radno vrijeme. Bolovanje/godišnji/penzija. Plaća i beneficije. Prestanak radnog odnosa: dati/dobiti otkaz/tehnološki višak.
 • Pisanje životopisa i zamolbe (2)
  Stil i oblik, karakteristični vokabular i fraze. Preporuke.
 • Poduzeće i orgnizacijska struktura (2)
  Predstavljanje i opisivanje organizacijske strukture. Mala i srednja poduzeća/multinacionalne kompanije/dionička društva/društva s ograničenom odgovornošću/partnerstvo neprofitne organizacije. Hijerarhijska struktura. Odjeli u poduzeću: proizvodnja/prodaja/financije/računovodstvo/nabava/ljudski resursi/istraživanje i razvoj.
 • Organizacijska kultura (2)
  Organizacijska kultura kao činitelj uspješnosti i učinkovitosti poslovnog sustava. Interkulturalne razlike u poslovnom svijetu. Verbalna i neverbalna komunikacija.
 • Sektori gospodarstva (2)
  Vrste gospodarskih aktivnosti. Proizvodne i uslužne djelatnosti.
 • Javni i privatni sektor (2)
  Nacionalizacija. Privatizacija. Privatno poduzetništvo.
 • Problemi na poslu. Sindikati i sindikalne mjere (2)
  Maltretiranje na poslu. Diskriminacija. Nemogućnost napredovanja. Štrajkovi i prosvjedi.
 • Uspostavljanje poslovnih kontakata. Poslovni razgovori (2)
  Telefoniranje .Telefonski brojevi, engleski alphabet i spelling.Davanje i primanje poruka, uobičajene fraze. Norme i pravila ponašanja.
 • Poslovni sastanci (2)
  Planiranje, sazivanje, otkazivanje i vođenje sastanka. Sudjelovanje na sastanku. Iznošenje argumenata i stavova. Slaganje i ne slaganje sa tuđim stavovima i argumentima. Izrada dnevnog reda. Vođenje zapisnika.
 • Poslovno dopisivanje (2)
  Primjena novih tehnologija u poslovnom dopisivanju.
 • Pisanje izvještaja i sažetaka na engleskom jeziku (2)
  Analiza strukture i sadržaja izvornog teksta. Kritička analiza napisanog izvještaja ili sažetka.
 • Vanjska i unutarnja trgovina (2)
  Međunarodni trgovački običaji i pravila. Poslovna dokumentacija.
 • Financije i računovodstvo (2)
  Novac. Bankarske usluge.Privatne/javne/poslovne financije.Računovodstvo i knjigovodstvo u poduzecu.Revizija.
 • Osobitosti vokabulara i gramatičkih struktura engleskog poslovnog jezika (2)
  Prevođenje stručnog teksta na hrvatski jezik. Analiza izvornog teksta. Semantičko i formalno raščlanjivanje pojedinih gramatičkih konstrukcija i frazeoloških izraza. Traženje najprikladnijih hrvatskih ekvivalenata.

Osnovna literatura

 • Materijali s predavanja (uz prijavu u cijelosti dostupni na web stranici kolegija) organizirani po cjelinama, sastavljeni od tekstova preuzetih iz recentnih stručnih publikacija te tekstova i vježbi iz metodičke literature.
 • MacKenzie, I.: English for Business studies Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

Dopunska literatura

 • Ashley , A. , : Oxford Handbook of Commercial Correspondence , OUP , 2003
 • Longman Business English Dictionary, 2007.
 • Špiljak, V., Ivir, V. : Englesko-hrvatski poslovni rječnik. Masmedia, Zagreb, 2000.
 • Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. 2nd ed. Macmillan, London, 2007.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fara Višnja Predavanje 15 2 1
Vježbe (jezici, tzk) 15 1 4
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh