FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
3. semestar

2016/2017

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Računovodstvo npp:128648

Engleski naziv

Accountancy

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Laboratorijske vježbe
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Keglević Kozjak Suzana Seminar 15 2 1
Šestanj Perić Tanja Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 08.02.2021.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 05.02.2021. 23:59
Odjava do: 07.02.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 19.02.2021.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 16.02.2021. 23:59
Odjava do: 18.02.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59

Računovodstvo - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Ciljevi kolegija Računovodstvo jesu upoznavanje s:

 • osnovnim konceptualnim okvirom financijskog računovodstva,
 • organizacijom i vođenjem poslovnih knjiga u praksi u sustavu dvojnog knjigovodstva,
 • sastavljanjem i interpretiranjem informacija iz temeljnih financijskih izvještaja i
 • značajem računovodstvenih informacija za upravljanje poslovanjem i donošenje poslovnih odluka

 

Svi studenti upisani na kolegij automatski će biti uključeni u e-učenje.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij 150
Kolokvij 250
ZBROJ100


BODOVNA SKALA

0-59 bodovanedovoljan (1)
60-69 bodovadovoljan (2)
70-79 bodovadobar (3)
80-89 bodovavrlo dobar (4)
90-100 bodovaizvrstan (5)

Svaki student koji uz zadovoljenje uvjeta bodova po elementima praćenja ukupno ostvari 60 i više bodova može pristupiti upisu predložene ocjene.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 55 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 55 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 1-2 100 Kolokviji se sastoje od teorijskog i računskog dijela.
Teorijski dio sastoji se od:
- pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva,
- dopune pojmova koji nedostaju,
- kraćih i dužih otvorenih pitanja.
Računski dio sastoji se od više zadataka različitih razina složenosti.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Nema mogućnosti nadoknade.


LITERATURA:
Osnovna:

 1. Žager, K. et al, Osnove računovodstva: Računovodstvo za neračunovođe, HZRiFD Ekonomoski fakultet Zagreb, Zagreb 2007.
 2. Dražić-Lutinsky, I. et al, Računovodstvo, HZRiFD, Zagreb 2010.

Dopunska:

 1. Grupa autora (redaktor, Perčević, H.) Računovodstvo – priručnik za vježbe, treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, HZRIF, 2010.

 

ISHODI UČENJA
Nakon položenog predmeta studenti će biti u stanju:

 1. Razlikovati i prepoznati osnovne računovodstvene kategorije – imovina, obveze, kapital, prihodi i rashodi
 2. Razumjeti i primijeniti logiku dvojnog knjigovodstva na evidenciju knjigovodstvenih događaja
 3. Sastaviti pomoćne evidencije (analitička knjigovodstva kupaca/dobavljača, blagajnički izvještaj)
 4. Primijeniti i razumjeti različite metode utroška zaliha te njihov utjecaj na poslovni rezultat
 5. Razumjeti različite metode obračuna amortizacije te  njihov utjecaj na poslovni rezultat
 6. Razumjeti sadržaj temeljnih financijskih izvještaja
 7. Sastaviti pojednostavljene temeljne financijske izvještaje
 8. Razumjeti povezanost financijskih izvještaja
 9. Upotrijebiti računovodstvene informacije pri donošenju poslovnih odluka

 

ISPIT
Studenti koji putem kontinuiranog praćenja ne ostvare pozitivnu ocjenu ili ne prihvate ostvarenu pozitivnu ocjenu mogu pristupiti ispitu.
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni ispit se sastoji od:

 1. teorijskog dijela, u kojem se kroz niz pitanja provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje teorijskog dijela gradiva,
 2. računskog dijela u kojem se kroz zadatke provjerava primjena znanja u konkretnim situacijama.

Za pozitivnu ocjenu potrebno je riješiti minimalno 60% teorijskog dijela i 60% računskog dijela pismenog ispita.
Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita.

Računovodstvo - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Ciljevi kolegija Računovodstvo jesu upoznavanje s:

 • osnovnim konceptualnim okvirom financijskog računovodstva,
 • organizacijom i vođenjem poslovnih knjiga u praksi u sustavu dvojnog knjigovodstva,
 • sastavljanjem i interpretiranjem informacija iz temeljnih financijskih izvještaja i
 • značajem računovodstvenih informacija za upravljanje poslovanjem i donošenje poslovnih odluka

 

Izvanredni studenti mogu se na početku semestra uključiti u kontinuirano praćenje i tada za njih vrijede ista pravila koja vrijede za redovne studente.

 

Svi studenti upisani na kolegij automatski će biti uključeni u e-učenje.LITERATURA:
Osnovna:

 1. Žager, K. et al, Osnove računovodstva: Računovodstvo za neračunovođe, HZRiFD Ekonomoski fakultet Zagreb, Zagreb 2007.
 2. Dražić-Lutinsky, I. et al, Računovodstvo, HZRiFD, Zagreb 2010.

Dopunska:

 1. Grupa autora (redaktor, Perčević, H.) Računovodstvo – priručnik za vježbe, treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, HZRIF, 2010.

 

ISHODI UČENJA
Nakon položenog predmeta studenti će biti u stanju:

 1. Razlikovati i prepoznati osnovne računovodstvene kategorije – imovina, obveze, kapital, prihodi i rashodi
 2. Razumjeti i primijeniti logiku dvojnog knjigovodstva na evidenciju knjigovodstvenih događaja
 3. Sastaviti pomoćne evidencije (analitička knjigovodstva kupaca/dobavljača, blagajnički izvještaj)
 4. Primijeniti i razumjeti različite metode utroška zaliha te njihov utjecaj na poslovni rezultat
 5. Razumjeti različite metode obračuna amortizacije te  njihov utjecaj na poslovni rezultat
 6. Razumjeti sadržaj temeljnih financijskih izvještaja
 7. Sastaviti pojednostavljene temeljne financijske izvještaje
 8. Razumjeti povezanost financijskih izvještaja
 9. Upotrijebiti računovodstvene informacije pri donošenju poslovnih odluka

 

ISPIT
Preduvjeta za izlazak na ispit nema.
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni ispit se sastoji od:

 1. teorijskog dijela, u kojem se kroz niz pitanja provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje teorijskog dijela gradiva,
 2. računskog dijela u kojem se kroz zadatke provjerava primjena znanja u konkretnim situacijama.

Za pozitivnu ocjenu potrebno je riješiti minimalno 60% teorijskog dijela i 60% računskog dijela pismenog ispita.
Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh