FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
3. semestar

2017/2018

7ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Statistika npp:128649

Engleski naziv

Statistics

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Nastava

Predavanje
45sati
Laboratorijske vježbe
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobša Jasminka Predavanje 7 3 1
Gusić Jelena Seminar 15 2 3
Šimić Diana Predavanje 8 3 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Statistika - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji90
Domaće zadaće6
Aktivnost4
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 0.0 90 +
Kolokvij 2 + 0.0 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima Dozvoljena su 3 izostanka (uvjet za potpis)
Prisustvovanje na seminarskoj nastavi Dozvoljena su 2 izostanka (uvjet za potpis).
1. kolokvij 45 10 Zadaci u kojima se traži komentar dobivenih rezultata čime se provjerava teorijsko znanje. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
2. kolokvij 45 10 Zadaci u kojima se traži komentar dobivenih rezultata čime se provjerava teorijsko znanje. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
Domaće zadaće 6 2 1 bod na svakoj domaćoj zadaći je uvjet za izlazak na kolokvij i uvjet za potpis. Zadaće se predaju u zadanim rokovima. U iznimnim slučajevima rok za predaju domaće zadaće može se studentu produžiti do izlaska na kolokvij.
Aktivnost 4 Aktivnost na seminarskoj nastavi, rješavanje kvizova.


U graničnim slučajevima moguće je usmeno odgovarati za višu ocjenu.

Statistika - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji90
Domaće zadaće6
Aktivnost4
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 90 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 90 +


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 45 10 Zadaci u kojima se traži komentar dobivenih rezultata čime se provjerava teorijsko znanje. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
2. kolokvij 45 10 Zadaci u kojima se traži komentar dobivenih rezultata čime se provjerava teorijsko znanje. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
Domaće zadaće 6 2 1 bod na svakoj domaćoj zadaći je uvjet za izlazak na kolokvij i uvjet za potpis. Zadaće se predaju u zadanim rokovima. U iznimnim slučajevima rok za predaju domaće zadaće može se studentu produžiti do izlaska na kolokvij.
Aktivnost 4 2 Rješavanje kvizova, aktivnost na seminarskoj nastavi.


Opis elemenata praćenja - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 45 10 Zadaci u kojima se traži komentar dobivenih rezultata čime se provjerava teorijsko znanje. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
2. kolokvij 45 10 Zadaci u kojima se traži komentar dobivenih rezultata čime se provjerava teorijsko znanje Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
Domaće zadaće 6 2 1 bod na svakoj domaćoj zadaći je uvjet za izlazak na kolokvij i uvjet za potpis. Zadaće se predaju u zadanim rokovima. U iznimnim slučajevima može se rok za predaju domaćih zadaća produžiti do izlaska na kolokvij.
Aktivnost 4 2 Rješavanje kvizova.


U graničnim slučajevima moguće je usmeno odgovarati za višu ocjenu.

Studenti mogu polagati ispit i u okviru redovitih ispitnih rokova. U tom se slučaju ispit sastoji od pismenog i usmenog dijela. Student izlazi na usmeni dio ispita u slučaju da je položio pismeni dio.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh