FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Makroekonomika za poduzetnike npp:128652

Engleski naziv

Macroeconomics for Entrepreneurs

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Omogućiti studentima stjecanje specifičnih znanja koja su nužna za pravodobnu i pravilnu reakciju poduzetnika i menadžera na promjene u makroekonomskom okruženju i nacionalnoj ekonomskoj politici.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati makroekonomsko okruženje poslovanja i koristiti rezultate analize za poboljšavanje poslovanja poduzeća
 • Identificirati i razviti poslovne prilike i poslovne mogućnosti na globalnom tržištu
 • Koristiti metode i analitičke instrumente makroekonomske analize u funkciji razvoja i poslovanja poduzeća
 • Razumjeti, analizirati i predvidjeti utjecaj nacionalne ekonomske politike i gospodarskih trendova na poslovanje poduzeća te znati ta znanja iskoristiti za pravovremene i kvalitetne promjene poslovnih strategija i operativnog poslovanja poduzeća

Ishodi učenja programa

 • Analizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanjeAnalizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanje
 • Organizirati i voditi pothvate s profitnim ili društvenim ciljevimaOrganizirati i voditi pothvate s profitnim ili društvenim ciljevima
 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Prepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištuPrepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištu
 • Preuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksiPreuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksi
 • Razumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništvaRazumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništva
 • Vrednovati poduzetničke prilikeVrednovati poduzetničke prilike

Sadržaj predavanja

 • Nacionalno gospodarstvo i poslovanje poduzeća. Poslovno okruženje i poslovna ekonomika. Ekonomika i svijet poslovanja.
 • Poslovni i poduzetnički sektor u Republici Hrvatskoj. Značenje i uloga malih i srednjih poduzeća.
 • Razlozi intervencije države na tržištu. Država i poduzeće, zaštita tržišnog natjecanja.
 • Država i tržište, privatizacija i regulacija.
 • Poslovanje u međunarodnom okruženju, multinacionalne kompanije, međunarodna trgovina, WTO, trgovinski blokovi.
 • Poslovanje u međunarodnom okruženju, multinacionalne kompanije, međunarodna trgovina, WTO, trgovinski blokovi.
 • Makroekonomsko okruženje poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskoj.
 • Bilanca plaćanja i tečaj, tečajni režimi.
 • Novac i kamatna stopa, funkcije novca, financijski sustav i novčano tržište.
 • Poslovni ciklusi, novac i BDP, nezaposlenost i inflacija, poslovna očekivanja i investicije, učinak akceleratora.
 • Makroekonomske politike (1) – politike potražnje (demand side policy), fiskalna i monetarna politika.
 • Makroekonomske politike (2) – politike ponude (supply side policy), industrijska politika, regionalna i urbana politika.
 • Međunarodne ekonomske politike i međunarodna makroekonomska koordinacija, međunarodni poslovni ciklusi, ekonomska politika EU, europska monetarna unija, optimalno valutno područje.

Osnovna literatura

 • Čavrak, V., (ur.), (2010), Gospodarstvo Hrvatske, Politička kultura Zagreb.
 • Vietor, R.H.K., (2010), Kako se zemlje natječu, Mate, Zagreb.

Dopunska literatura

 • Evans, K,M., (2004), Macroeconomics for managers, Blackwell Publishing (odabrana poglavlja)

Preduvjeti

 • Osnove ekonomije
  Ciljevi predmeta su sljedeći: 1. Upoznati studente sa temeljnim pojmovima, proizvodnim odnosima, teorijama i analizama ekonomskih procesa (proizvodnje, raspodjele, razmjene i potrošnje) u modernim mješovitim sustavima nacionalne ekonomije i međunarodne razmjene. 2. Pripremiti studente za lakše učenje kasnijih specijalističkih kolegija na studiju poduzetništva.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Čavrak Vladimir Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh