FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
3. semestar

2017/2018

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Makroekonomika za poduzetnike npp:128652

Engleski naziv

Macroeconomics for Entrepreneurs

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Omogućiti studentima stjecanje specifičnih znanja koja su nužna za pravodobnu i pravilnu reakciju poduzetnika i menadžera na promjene u makroekonomskom okruženju i nacionalnoj ekonomskoj politici.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati makroekonomsko okruženje poslovanja i koristiti rezultate analize za poboljšavanje poslovanja poduzeća
 • Identificirati i razviti poslovne prilike i poslovne mogućnosti na globalnom tržištu
 • Koristiti metode i analitičke instrumente makroekonomske analize u funkciji razvoja i poslovanja poduzeća
 • Razumjeti, analizirati i predvidjeti utjecaj nacionalne ekonomske politike i gospodarskih trendova na poslovanje poduzeća te znati ta znanja iskoristiti za pravovremene i kvalitetne promjene poslovnih strategija i operativnog poslovanja poduzeća

Ishodi učenja programa

 • Analizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanjeAnalizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanje
 • Organizirati i voditi pothvate s profitnim ili društvenim ciljevimaOrganizirati i voditi pothvate s profitnim ili društvenim ciljevima
 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Prepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištuPrepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištu
 • Preuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksiPreuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksi
 • Razumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništvaRazumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništva
 • Vrednovati poduzetničke prilikeVrednovati poduzetničke prilike

Sadržaj predavanja

 • Nacionalno gospodarstvo i poslovanje poduzeća. Poslovno okruženje i poslovna ekonomika. Ekonomika i svijet poslovanja.
 • Poslovni i poduzetnički sektor u Republici Hrvatskoj. Značenje i uloga malih i srednjih poduzeća.
 • Razlozi intervencije države na tržištu. Država i poduzeće, zaštita tržišnog natjecanja.
 • Država i tržište, privatizacija i regulacija.
 • Poslovanje u međunarodnom okruženju, multinacionalne kompanije, međunarodna trgovina, WTO, trgovinski blokovi.
 • Poslovanje u međunarodnom okruženju, multinacionalne kompanije, međunarodna trgovina, WTO, trgovinski blokovi.
 • Makroekonomsko okruženje poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskoj.
 • Bilanca plaćanja i tečaj, tečajni režimi.
 • Novac i kamatna stopa, funkcije novca, financijski sustav i novčano tržište.
 • Poslovni ciklusi, novac i BDP, nezaposlenost i inflacija, poslovna očekivanja i investicije, učinak akceleratora.
 • Makroekonomske politike (1) – politike potražnje (demand side policy), fiskalna i monetarna politika.
 • Makroekonomske politike (2) – politike ponude (supply side policy), industrijska politika, regionalna i urbana politika.
 • Međunarodne ekonomske politike i međunarodna makroekonomska koordinacija, međunarodni poslovni ciklusi, ekonomska politika EU, europska monetarna unija, optimalno valutno područje.

Osnovna literatura

 • Čavrak, V., (ur.), (2010), Gospodarstvo Hrvatske, Politička kultura Zagreb.
 • Vietor, R.H.K., (2010), Kako se zemlje natječu, Mate, Zagreb.

Dopunska literatura

 • Evans, K,M., (2004), Macroeconomics for managers, Blackwell Publishing (odabrana poglavlja)

Preduvjeti

 • Osnove ekonomije
  Ciljevi predmeta su sljedeći: 1. Upoznati studente sa temeljnim pojmovima, proizvodnim odnosima, teorijama i analizama ekonomskih procesa (proizvodnje, raspodjele, razmjene i potrošnje) u modernim mješovitim sustavima nacionalne ekonomije i međunarodne razmjene. 2. Pripremiti studente za lakše učenje kasnijih specijalističkih kolegija na studiju poduzetništva.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Čavrak Vladimir Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Makroekonomika za poduzetnike - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij (2)60
Dolasci na seminare i predavanja10
Kratke provjere znanja (3)30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji (2) 60 30 Pismeni ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI akad. kalendaru. Ukupan broj bodova ostvarenih putem pismenog ispita je 60 (2x30). Na drugom kolokviju ponavlja se 20% gradiva prethodnog kolokvija. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.
Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 50% točnih odgovora (15 bodova) kao preduvjet izlaska na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 50% točnih odgovora (15 bodova) kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja. Ukupno je iz oba kolokvija potrebno ostvariti minimum 30 bodova za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadoknade.
Dolasci na seminare i predavanja 10 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja i seminare. Student može izostati maksimalo pet puta a da ne izgubi pravo upisa ocjene kroz kontinuirano praćenje. Nema mogućnosti nadoknade.
Kratke provjere znanja (3) 30 Tijekom semestra provode se kratke provjere znanja na predavanjima (3 puta). Kratke provjere znanja provode se bez prethodne najave. Gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Nema mogućnosti nadoknade.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh