FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
3. semestar

2017/2018

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Makroekonomika za poduzetnike npp:128652

Engleski naziv

Macroeconomics for Entrepreneurs

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Čavrak Vladimir Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 2
Nema definiranih ispitnih rokova

Makroekonomika za poduzetnike - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij (2)60
Dolasci na seminare i predavanja10
Kratke provjere znanja (3)30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji (2) 60 30 Pismeni ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI akad. kalendaru. Ukupan broj bodova ostvarenih putem pismenog ispita je 60 (2x30). Na drugom kolokviju ponavlja se 20% gradiva prethodnog kolokvija. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.
Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 50% točnih odgovora (15 bodova) kao preduvjet izlaska na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 50% točnih odgovora (15 bodova) kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja. Ukupno je iz oba kolokvija potrebno ostvariti minimum 30 bodova za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadoknade.
Dolasci na seminare i predavanja 10 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja i seminare. Student može izostati maksimalo pet puta a da ne izgubi pravo upisa ocjene kroz kontinuirano praćenje. Nema mogućnosti nadoknade.
Kratke provjere znanja (3) 30 Tijekom semestra provode se kratke provjere znanja na predavanjima (3 puta). Kratke provjere znanja provode se bez prethodne najave. Gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Nema mogućnosti nadoknade.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh