FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
3. semestar

2018/2019

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Makroekonomika za poduzetnike npp:128652

Engleski naziv

Macroeconomics for Entrepreneurs

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Čavrak Vladimir Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 05.02.2021.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 02.02.2021. 23:59
Odjava do: 04.02.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 17.02.2021.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 14.02.2021. 23:59
Odjava do: 16.02.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59

Makroekonomika za poduzetnike - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvii (2)60
Kratke provjere znanja (3)40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. Kolokvij + 100.0 45 +
2. Kolokvij + 80.0 20.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 60 35 Pismeni ispit (kolokvij) provodi se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI kalendaru. Ukupan broj mogućih bodova jest 2x30=60. Na drugom kolokviju se ponavlja 20% gradiva prethodnog kolokvija. Studenti mogu izaći na oba kolokvija ali za upis ocjene iz kontinuiranog praćenja moraju steći minimalno 35 bodova (iz dva kolokvija). Ukupna ocjena iz kontinuiranog ocjenjivanja formira se iz ponderiranog rezultata svih provjera znanja a to su dva kolokvija i tri nenajavljene kratke provjere znanja. Nema mogućnosti nadoknade
Kratke provjere znanja (3) 40 Tijekom semestra provode se tri kratke provjere znanja (pismene) koje se ne najavljuju a obuhvaćaju cjelovito gradivo obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Nema mogućnosti nadoknade


Makroekonomika za poduzetnike - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh