FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
3. semestar

2018/2019

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Makroekonomika za poduzetnike npp:128652

Engleski naziv

Macroeconomics for Entrepreneurs

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Omogućiti studentima stjecanje specifičnih znanja koja su nužna za pravodobnu i pravilnu reakciju poduzetnika i menadžera na promjene u makroekonomskom okruženju i nacionalnoj ekonomskoj politici.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati makroekonomsko okruženje poslovanja i koristiti rezultate analize za poboljšavanje poslovanja poduzeća
 • Identificirati i razviti poslovne prilike i poslovne mogućnosti na globalnom tržištu
 • Koristiti metode i analitičke instrumente makroekonomske analize u funkciji razvoja i poslovanja poduzeća
 • Razumjeti, analizirati i predvidjeti utjecaj nacionalne ekonomske politike i gospodarskih trendova na poslovanje poduzeća te znati ta znanja iskoristiti za pravovremene i kvalitetne promjene poslovnih strategija i operativnog poslovanja poduzeća

Ishodi učenja programa

 • Analizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanjeAnalizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanje
 • Organizirati i voditi pothvate s profitnim ili društvenim ciljevimaOrganizirati i voditi pothvate s profitnim ili društvenim ciljevima
 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Prepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištuPrepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištu
 • Preuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksiPreuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksi
 • Razumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništvaRazumjeti ekonomski i društveni značaj poduzetništva
 • Vrednovati poduzetničke prilikeVrednovati poduzetničke prilike

Sadržaj predavanja

 • Nacionalno gospodarstvo i poslovanje poduzeća. Poslovno okruženje i poslovna ekonomika. Ekonomika i svijet poslovanja.
 • Poslovni i poduzetnički sektor u Republici Hrvatskoj. Značenje i uloga malih i srednjih poduzeća.
 • Razlozi intervencije države na tržištu. Država i poduzeće, zaštita tržišnog natjecanja.
 • Država i tržište, privatizacija i regulacija.
 • Poslovanje u međunarodnom okruženju, multinacionalne kompanije, međunarodna trgovina, WTO, trgovinski blokovi.
 • Poslovanje u međunarodnom okruženju, multinacionalne kompanije, međunarodna trgovina, WTO, trgovinski blokovi.
 • Makroekonomsko okruženje poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskoj.
 • Bilanca plaćanja i tečaj, tečajni režimi.
 • Novac i kamatna stopa, funkcije novca, financijski sustav i novčano tržište.
 • Poslovni ciklusi, novac i BDP, nezaposlenost i inflacija, poslovna očekivanja i investicije, učinak akceleratora.
 • Makroekonomske politike (1) – politike potražnje (demand side policy), fiskalna i monetarna politika.
 • Makroekonomske politike (2) – politike ponude (supply side policy), industrijska politika, regionalna i urbana politika.
 • Međunarodne ekonomske politike i međunarodna makroekonomska koordinacija, međunarodni poslovni ciklusi, ekonomska politika EU, europska monetarna unija, optimalno valutno područje.

Osnovna literatura

 • Čavrak, V., (ur.), (2010), Gospodarstvo Hrvatske, Politička kultura Zagreb.
 • Vietor, R.H.K., (2010), Kako se zemlje natječu, Mate, Zagreb.

Dopunska literatura

 • Evans, K,M., (2004), Macroeconomics for managers, Blackwell Publishing (odabrana poglavlja)

Preduvjeti

 • Osnove ekonomije
  Ciljevi predmeta su sljedeći: 1. Upoznati studente sa temeljnim pojmovima, proizvodnim odnosima, teorijama i analizama ekonomskih procesa (proizvodnje, raspodjele, razmjene i potrošnje) u modernim mješovitim sustavima nacionalne ekonomije i međunarodne razmjene. 2. Pripremiti studente za lakše učenje kasnijih specijalističkih kolegija na studiju poduzetništva.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Čavrak Vladimir Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Makroekonomika za poduzetnike - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvii (2)60
Kratke provjere znanja (3)40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. Kolokvij + 100.0 45 +
2. Kolokvij + 80.0 20.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 60 35 Pismeni ispit (kolokvij) provodi se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI kalendaru. Ukupan broj mogućih bodova jest 2x30=60. Na drugom kolokviju se ponavlja 20% gradiva prethodnog kolokvija. Studenti mogu izaći na oba kolokvija ali za upis ocjene iz kontinuiranog praćenja moraju steći minimalno 35 bodova (iz dva kolokvija). Ukupna ocjena iz kontinuiranog ocjenjivanja formira se iz ponderiranog rezultata svih provjera znanja a to su dva kolokvija i tri nenajavljene kratke provjere znanja. Nema mogućnosti nadoknade
Kratke provjere znanja (3) 40 Tijekom semestra provode se tri kratke provjere znanja (pismene) koje se ne najavljuju a obuhvaćaju cjelovito gradivo obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Nema mogućnosti nadoknade


Makroekonomika za poduzetnike - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh