FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
3. semestar

2019/2020

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Makroekonomika za poduzetnike npp:128652

Engleski naziv

Macroeconomics for Entrepreneurs

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Čavrak Vladimir Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 05.02.2021.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 02.02.2021. 23:59
Odjava do: 04.02.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 17.02.2021.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 14.02.2021. 23:59
Odjava do: 16.02.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59

Makroekonomika za poduzetnike - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji (2)60
Kratke provjere znanja na nastavi30
Uredno izvršavanje obaveza (predavanja, individualni zadaci)10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. Kolokvij + 100.0 45 +
2. Kolokvij + 70.0 30.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 60 35 Pismeni ispit dva puta u tijeku semestra u zadanim terminima. Ukupan broj mogućih bodova je 2 x 30 = 60. Prvi kolokvij je eliminacijski pa na drugi kolokvij mogu izaći samo studenti koji su uspješno položili prvi kolokvij. Za upis ocjene iz kontinuiranog ocjenjivanje uvjet je da je student iz oba kolokvija ostvario minimum 35 bodova. Studenti koji nisu ostvarili ovaj uvjet dobivaju negativnu ocjenu iz kontinuiranog ocjenjivanja bez obzira na ukupan broj ostvarenih bodova. Nema mogućnosti nadoknade
Kratke provjere znanja (3) 30 Tijekom semestra provode se tri nenajavljene provjere znanja (pismene) a obuhvaćaju cjelokupno gradivo obuhvaćeno obaveznom literaturom, materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje. Studenti koji nisu položili prvi kolokvij neobavezno pristupaju drugoj i trećoj provjeri znanja te neće biti ocjenjivani. Nema mogućnosti nadoknade
Uredno izvršavanje obaveza (predavanja, individualne vježbe) 10 Studenti su obvezni prisustvovati na min 10 predavanja (ne uračunavaju se kolokviji) te su obvezni izrađivati individualne zadatke prema nastavnikovu rasporedu.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh