FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
4. semestar

2016/2017

7ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Poduzetničke financije npp:128657

Engleski naziv

Entrepreneurial Finance

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Razumijevanje ekonomske vrijednosti i osnova financijskog rezoniranja. Stjecanje osnovnih znanja s područja poslovnih financija. Stjecanje znanja o mjerenju rizika, funkciji cijene kapitala te o postupcima vrednovanja i upravljanja vrijednošću. Stjecanje temeljnih znanja o financijskoj efikasnosti investicijskih projekata i osnovnih metoda njihova vrednovanja. Razumijevanje tokova sredstava u poslovnim procesima i međuovisnost upravljanja sredstvima i načina njihova financiranja. Razumijevanja temeljnih zakonomjernosti korištenja dugova, strukture kapitala i politike dividendi.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Koristiti osnovna znanja s područja poslovnih financija
 • Primijeniti temeljna znanja o financijskoj efikasnosti investicijskih projekata i osnovnih metoda njihova vrednovanja
 • Primijeniti znanja o mjerenju rizika, funkciji cijene kapitala te o postupcima vrednovanja i upravljanja vrijednošću
 • Razumjeti ekonomske vrijednosti i osnove financijskog rezoniranja
 • Razumjeti temeljne zakonomjernosti korištenja dugova, strukture kapitala i politike dividendi
 • Razumjeti tokove sredstava u poslovnim procesima i međuovisnost upravljanja sredstvima i načina njihova financiranja

Ishodi učenja programa

 • Ispitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzećaIspitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzeća
 • Koristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaKoristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka
 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Primijeniti matematičke i statističke metode i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja ekonomije i poslovanjaPrimijeniti matematičke i statističke metode i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja ekonomije i poslovanja
 • Upotrijebiti znanja i vještine iz područja računovodstva i financijaUpotrijebiti znanja i vještine iz područja računovodstva i financija

Sadržaj predavanja

 • PREGLED POSLOVNIH FINANCIJA.
  Pojam, i predmet. Javno dioničko društvo kao objekt poslovnih financija. Razvoj financija. Cilj poslovanja poduzeća. Problem agenata.
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, NOVČANI TOKOVI I POREZI
  Financijsko izvještavanje. Osnovni izvještaji. Analiza izvještaja i financijski pokazatelji. Novčani tok. Profit vs novčani tok. Oporezivanje dobiti i prihoda od kapitala.
 • FINANCIJSKA OKOLINA
  Financijska tržišta. Sudionici financijskih tržišta. Financijske institucije. Tržište kapitala. Cijena novca. Cjenovna struktura kamatnih stopa. Vremenska struktura kamatnih stopa.
 • RIZIK I PRINOS
  Prinos na investicije. Rizik i neizvjesnost. Ukupni rizik. Međuovisnost rizika i prinosa. Diversifikacija. Rizik portfolia. Efikasan portfolio. Specifičan i sistematski rizik. Mjerenje sistematskog rizika. Struktura zahtijevanog prinosa.
 • EKONOMSKA VRIJEDNOST
  Vremenska vrijednost novca. Buduća i sadašnja vrijednost. Jednaki periodični iznosi. Utjecaj različitih kamatnih stopa. Koncepti vrijednosti. Ekonomska vrijednost.
 • VREDNOVANJE OBVEZNICA
  Obveznica je IOU. Nazivne i tržišne karakteristike obveznica. Vrijednost kuponske obveznice. Vrijednost ostalih obveznica. Prinosi obveznica. Međuovisnost prinosa i cijena obveznica.
 • VREDNOVANJE DIONICA
  Temeljna prava dioničara. Vrste i tržište dionica. Pristupi vrednovanja dionica. Vrijednost za razdoblje držanja. Modeli sadašnje vrijednosti dividendi. Modeli tržišne kapitalizacije. Prinosi na dionice.
 • TROŠAK KAPITALA
  Određenje pojma. Dileme utvrđivanja. Trošak duga. Trošak povlaštenog kapitala. Trošak obične glavnice. Trošak kapitala nakon poreza. Trošak novoemitira-nog kapitala. Trošak zadržanih zarada. Amortizacija. Trošak kapitala kao standard prinosa. Marginalni i inkrementalni trošak kapitala.
 • OSNOVE BUDŽETIRANJA KAPITALA
  Investicijski projekt. Postupak budžetiranja kapitala. Financijska efikasnost investicijskih projekata. Razdoblje povrata. Čista sadašnja vrijednost. Interna stopa profitabilnosti. Drugi kriteriji financijskog odlučivanja.
 • PROGNOZA NOVČANIH TOKOVA
  Relevantni novčani tok projekta. Nataloženi i oportunitetni troškovi te eksternalije. Inkrementalni novčani tok nakon poreza. Prognoza novčanih tokova. Prognoza inflacije. Utjecaj rizika i neizvjesnosti.
 • UPRAVLJANJE TEKUĆOM IMOVINOM
  Ciklus novčanog toka. Permanentna tekuća imovina. Neto obrtni kapital. Upravljanje novcem i utrživim vrijednosnim papirima.
 • KRATKOROČNO FINANCIRANJE
  Trgovački krediti. Drugi oblici spontanog financiranja. Bankarski krediti. Komercijalni zapisi. Factoring.
 • DUGOROČNO FINANCIRANJE
  Emisija vrijednosnih papira. Uloga investicijskog bankarstva. Troškovi emisije. Investicijski krediti. Lizing. Emisija obveznica. Emisija dionica.
 • STRUKTURA KAPITALA
  Financijska poluga. Poslovni i financijski rizik. Tradicionalni pristup strukturi kapitala. MM revolucija. Optimalna struktura kapitala. Teorija kompromisa. Asimetričnost informacija i teorija signaliziranja. Teorija hijerarhije financijskih izbora
 • POLITIKA DIVIDENDI
  Oblici dividendi. Izvori dividendi. Teorija irelevantnosti dividendi. Teorija ptice u ruci. Teorija porezne diferencijacije. Rezidualni pristup dividendama. Informacijski učinak i očekivanja. Standardne politike. Ograničenja provođenja. Bonusne emisije, otkup vlastitih dionica i reinvestiranje dividendi.

Osnovna literatura

 • S. Orsag, Vrijednosni papiri, Investicije i Instrumenti financiranja, Revicon, Sarajevo, 2011.
 • Silvije Orsag, Lidija Dedi, Budžetiranje kapitala, Masmedia, Zagreb, 2011. (drugo prošireno izdanje)

Dopunska literatura

 • S. A. Ross, R. W. Westerfield, B. D. Jordan, Fundamentals of Corporate Finance, peto izdanje, Irwin, McGraw-Hill, 2008.
 • R. A. Brealey i S. C. Myers, Principles of Corporate Finance, šesto izdanje, McGraw-Hill, 2008.
Nema podataka o izvođačima nastave
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 12:00, online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Poduzetničke financije - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh