FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
4. semestar

2015/2016

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Financijske institucije i tržišta npp:128659

Engleski naziv

Financial Institutions and Markets

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Svrha predmeta je upoznati studente s teorijom, fundamentalnim znanjima i operacijama u financijskom sektoru čime se omogućava vrednovanje događanja i donošenja financijskih odluka. Zatim, studenti će usvojiti specifična znanja o bankama, bankovnim i posebno kreditnim poslovima, procedurama i tehnikama te steći znanja o nebankovnim financijskim institucijama i uslugama koje pružaju. Studenti će i ovladati vještinama potrebitim za razumijevanje izabranih bankovnih poslova i transakcija na financijskim tržištima. Osim navedenog, svrha i cilj predmeta je upoznati polaznike s temeljnim značajkama i funkcijama tržišta kapitala. Tržište kapitala nudi nedostatno iskorištene resurse za proširenje gospodarske djelatnosti u tranzicijskim zemljama. Poznavanje mehanizama primarne emisije dionica te institucionalnog investiranja omogućit će lakše uključivanje svakog pojedinca u dioničarsko gospodarstvo.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati povezanost hrvatskog tržišta kapitala, regionalnih tržišta kapitala i razvijenih europskih financijskih tržišta
 • Identificirati ključne financijske instrumente tržišta novca i tržišta kapitala
 • Poznavati poslovanje financijskih institucija i tržišta
 • Razumjeti i vrednovati razvijene financijske sustave i posebno hrvatski financijski sustav
 • Razumjeti ulogu institucionalnih oblika investitora na tržištu kapitala – investicijskih fondova, mirovinskih fondova, osiguravajućih društava

Ishodi učenja programa

 • Ispitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzećaIspitati, procijeniti i odabrati mogućnost financiranja poduzeća
 • Koristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaKoristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka
 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu
 • Upotrijebiti znanja i vještine iz područja računovodstva i financijaUpotrijebiti znanja i vještine iz područja računovodstva i financija

Sadržaj predavanja

 • Uvod u predmet
 • Financijski sustav
  Izravno financiranje i financijsko posredovanje. Ponuda i potražnja na financijskom tržištu. Financijska imovina i instrumenti. Regulacija financijskog sektora. Regulatorna tijela i nadzorne institucije.
 • Pojam i struktura financijskih institucija
  Središnje bankarstvo - karakteristike i funkcije
 • Depozitne i nedepozitne, monetarne i nemonetarne institucije, banke i nebankovne financijske institucije
  %22Kreditne%22 i %22financijske%22 institucije
 • Mirovinski fondovi i osiguravateljne institucije. Investicijski fondovi
  Korporacijske banke. Investicijsko bankarstvo. Specijalne državne financijske institucije i financiranje javnih interesa
 • Financijska tržišta – objašnjenje, struktura i ekonomske funkcije
  Primarno i sekundarno tržište. Novčano tržište i tržište kapitala. Posebnosti hipotekarnog tržišta. Tržište državnih vrijednosnica. Devizno tržište. Burza vrijednosnica. OTC tržišta.
 • Tržište kapitala
  Pojam i funkcija tržišta kapitala. Uloga tržišta kapitala i njegove sastavnice. Pretpostavke za funkcioniranje tržišta kapitala. Zakonski okvir i uređenje tržišta kapitala. Burza vrijednosnica. OTC tržišta. Primarna i sekundarna tržišta, nacionalna i internacionalna, izvedena tržišta.
 • Suvremene promjene u financijama i bankarstvu
  Uzroci i posljedice promjena. Informatička tehnologija, globalizacija i konglomerizacija financija, integracija financijskih tržišta, sekuritizacija aktive, osiguranje depozita, država na financijskom tržištu.
 • Hrvatski financijski sustav
  Razvoj, karakteristike, struktura financijskog sektora. Bankovne i nebankovne institucije. Tržište vrijednosnica. Usporedba sa razvijenim sustavima.
 • Bankovni poslovi
  Poslovi mobilizacije sredstava i depozitno poslovanje. Kreditni poslovi. Diskontni i rediskontni, lombardni i relombardni kredit.
 • Kontokorentni kredit
  Akceptni i avalni krediti. Potrošački kredit. Hipotekarni kredit.
 • Financijske izvedenice
  Terminska financijska tržišta. Opcije, ročnice, swapovi, varanti, prava. Uzroci nastanka financijskih izvedenica. Modeli procjene vrijednosti opcija. Black - Scholesov model vrednovanja opcija.
 • Analiza vrijednosnih papira
  Metode analize vrijednosti obveznica. Metode analize vrijednosti dionica. Metode analize izvedenih vrijednosnih papira. Procjena političkog rizika. Dubinsko snimanje poduzeća. Osnove fundamentalne i tehničke analize. Modeli tržišne kapitalizacije. Utvrđivanje rizika i povrata portfelja. Portfolio rizik i CAPM model. Spekulativna tržišta. Procjene ulaganja u obveznice i dionice. Neovisne agencije za određivanje rejtinga.
 • Međunarodni platni promet
  Kategorije i instrumenti međunarodnih plaćanja. Bankovna doznaka. Kreditna pisma. Dokumentarna naplata. Kreditne kartice. Međunarodni dokumentarni akreditiv. Garancije. Poslovanje čekom, mjenicom i zadužnicom.
 • Analiza hrvatskog financijskog tržišta

Osnovna literatura

 • Klačmer Čalopa, M., Cingula, M.: Financijske institucije i tržišta kapitala, TIVA, Varaždin 2009.
 • Leko, V., Financijske institucije i tržišta, skripta, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2012.

Dopunska literatura

 • Mishkin, F.S., Eakins, S.G., Financijska tržišta + institucije, MATE, Zagreb, 2005.
 • Saunders, A., Cornett, M.M., Financijska tržišta i institucije, Masmedia, Zagreb, 2006.
 • Kidwell, D.S. i dr., Financial institutions, markets and money, Willey, N.Y., 2003.
 • Miller, R.L., Vanhoose, D.D., Moderni novac i bankarstvo, MATE, Zagreb, 1997.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Đunđek Kokotec Ivana Seminar 15 2 3
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 18:00, online
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh