FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
4. semestar

2019/2020

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Porezni sustavi npp:128660

Engleski naziv

Tax Systems

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Upoznavanje s problematikom suvremenih sustava oporezivanja. Izučavanje i analiza obilježja poreznog sustava RH. Stjecanje specifičnih znanja o instrumentima i metodama za izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja te praćenje dosadašnjih postignuća na području porezne harmonizacije unutar EU. Stjecanje znanja o vrstama međunarodnog izbjegavanja porezne obveze te razumijevanje aktualnih problema i trendova u međunarodnom oporezivanju.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Razumjeti funkcije i mehanizme porezne politike u kontekstu globalizacije s posebnim osvrtom na Hrvatsku i EU
 • Razumjeti mjesto i ulogu poreza u suvremenim poreznim sustavima

Ishodi učenja programa

 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studijaPrimijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studija
 • Razumjeti porezni sustav i procese oporezivanja i njihov utjecaj na poslovanjeRazumjeti porezni sustav i procese oporezivanja i njihov utjecaj na poslovanje

Sadržaj predavanja

 • Karakteristike poreznog sustava RH
 • Porez na dohodak, doprinosi
 • Porez na dobit
  Porez na dobit
 • PDV i trošarine
  PDV i trošarine
 • Imovinski porezi i fiskalna decentralizacija
  Imovinski porezi i fiskalna decentralizacija
 • Usklađivanje oporezivanja u EU
  Usklađivanje oporezivanja u EU
 • Međunarodno dvostruko oporezivanje
  Međunarodno dvostruko oporezivanje
 • Porezna konkurencija u međunarodnim uvjetima i EU
  Porezna konkurencija u međunarodnim uvjetima i EU
 • Ekološki porezi i noviji trendovi u međunarodnom oporezivanju

Osnovna literatura

 • Šimurina N.,Šimović, H. (2012.), Javni prihodi, u: N. Šimurina i H. Šimović (ur.), Javne financije u Hrvatskoj. Zagreb: Ekonomski fakultet.

Dopunska literatura

 • Jelčić, B., (2001.), Javne financije ,RRIF, Zagreb
 • Jurković, P., (2002.), Javne financije, Zagreb: Masmedia
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Šimović Hrvoje Predavanje 7 2 1
Seminar 7 2 2
Šimurina Nika Predavanje 8 2 1
Seminar 8 2 2
redovni rok
Datum: 03.07.2020.
Opis: u 9:00, online
Prijava do: 30.06.2020. 23:59
Odjava do: 02.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 13.07.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 10.07.2020. 23:59
Odjava do: 12.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 28.08.2020. 23:59
Odjava do: 30.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh