FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
4. semestar

2016/2017

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Poslovni informacijski sustavi npp:128662

Engleski naziv

Business Information Systems

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Cilj kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente s ulogom informacijskog sustava u poslovanju suvremenih organizacija. Kolegij objašnjava životni ciklus informacijskog sustava i klasificira današnje informacijske sustave. Glavni naglasak kolegija je na razumijevanju povezanosti poslovnih procesa organizacije i njihove implementacije u informacijskom sustavu koji su danas većinom realizirani kao moduli u cjelovitim informacijskim sustavima poznatim pod akronimom ERP sustavi. U kolegiju se izučava i važnost pravilnog odabira i uvođenja informacijskog sustava kao i aspekti strateškog upravljanja poslovnim informacijskim sustavom. Ističe se i kako suvremeni poslovni informacijski sustav treba pružati podršku poslovnoj analizi i odlučivanju. Kolegij daje i elementarna znanja vezana uz projektiranje informacijskih sustava. Uz teorijska znanja na kolegiju se stječu praktične vještine rada u najvažnijim poslovnim funkcijama organizacije s jednim ERP sustavom.

Nastava

Predavanje
30sati
Laboratorijske vježbe
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Identificirati i razumjeti povezanost poslovne strategije sa strategijom informacijskog sustava
 • Naučiti koristiti projektni pristup (identificirati i razumjeti aktivnosti, uloge i odgovornosti) u uvođenju ERP sustava
 • Naučiti mjeriti učinke poslovnih informacijskih sustava
 • Naučiti pozicionirati ulogu informacijskog sustava u poslovanju
 • Naučiti procjenjivati rizik primjene poslovnih informacijskih sustava
 • Prikazati važnost podrške informacijskog sustava ključnim poslovnim procesima
 • Produbiti razumijevanje načina poslovanja modernih organizacija i važnost njihovih informacijskih sustava
 • Razumjeti ulogu i temeljne strukturalne elemente ERP sustava u suvremenoj organizaciji
 • Savladati načine izrade poslovnih analiza iz poslovnih informacijskih sustava
 • Steći osnovna znanja vezana uz način projektiranja informacijskih sustava
 • Steći praktične vještine u radu s konkretnim ERP sustavom
 • Znati metodike, metode, tehnike i alate za projektiranje, odabir i uvođenje informacijskog sustava

Ishodi učenja programa

 • Primijeniti informatička znanja i koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama, korištenju poslovnih aplikacija i provođenju poslovnih procesaPrimijeniti informatička znanja i koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama, korištenju poslovnih aplikacija i provođenju poslovnih procesa
 • Primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studijaPrimijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studija
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu

Sadržaj predavanja

 • Poslovni sustav i njegov informacijski podsustav
  Osnovni koncepti: podatak, informacija. Kvaliteta i vrijednost informacije u poslovanju. Pojam informacijskog sustava. Model objektnog i informacijskog sustava. Klasična i genetička definicija. Svrha informacijskog sustava: izvršavanje poslovnih procesa, upravljanje, komunikacija i suradnja. Dijelovi. Funkcija.
 • Klasifikacija informacijskih sustava
  Klasična klasifikacija. Genetička taksonomija. Genetičko taksonomski red.
 • Zrelost organizacija i uvođenja informacijskog sustava
  Nolanova paradigma. Točka infleksije. Uloga, struktura i funkcioniranje IT odjela, unajmljivanje informacijskih usluga (outsourcing), etička i pravna pitanja funkcioniranja informacijskog sustava.
 • Životni ciklus informacijskog sustava
  Potreba. Pojam. Faze (plan unapređenja objektnog sustava, studija izvodljivosti, osnovna arhitektura, prikupljanje, opis i analiza zahtjeva, konceptualno modeliranje, opis i dokumentiranje informacijskog sustava, razvoj i testiranje, nadzor kvalitete projekta i organizacija održavanja).
 • Podrška informacijskog sustava ključnim poslovnim procesima
  Poslovne funkcije i procesi. Lanac vrijednosti. Informatizacija poslovnih procesa. Otoci – informacijski podsustavi (podsustav ljudskih potencijala, računovodstveno-financijski podsustav, prodajno-marketinški podsustav, podsustav proizvodnje, podsustav za potporu odlučivanju, podsustav uredskog poslovanja, …). Preustroj poslovnih procesa.
 • Uvod u ERP sustave
  Kontekst ERP sustava (problemi današnjeg poslovanja, uloga). Pojam i definicija ERP sustava. Karakteristike ERP sustava. Struktura ERP sustava. Arhitektura ERP sustava (jezgra, moduli, baza podataka). Prednosti i nedostaci. Evolucijska putanja ERP sustava. Tržište – pregled vodećih ERP paketa.
 • Odabir ERP sustava
  Odabir – strateška odluka, Strategije odabira (kupnja IS-a, razvoj IS-a, outsourcing, unajmljivanje). Kriteriji odabira. Pristupi odabiru. Proces odabira ERP sustava. Metode odabira. Alati za podršku odabira/evaluacije ERP sustava. Najčešće pogreške prilikom odabira.
 • Projektni pristup uvođenju ERP sustava – metodologije implementacije
  Izazovi poslovanja. Struktura, uloge i odgovornosti projektnog tima. Pristupi uvođenju. Terminiranje projektnih aktivnosti. Procjena troškova implementacije. Metodike uvođenja ERP sustava (ASAP, AIM, SureStep). Rizici i upravljanje rizicima prilikom uvođenja. Izazovi uvođenja i najčešće pogreške prilikom implementacije. Kritični faktori uspjeha implementacije. Ograničenja ERP sustava i potreba za razvojem specifičnih programskih modula.
 • Konfiguriranje ERP sustava
  Prilagođavanje ERP sustava poslovnim procesima organizacije. Pitanja povezana s lokalnim i globalnim postavkama instalacije ERP sustava. Praćenje organizacijskih promjena i fino usklađivanje ERP sustava.
 • Učinci i poslovni promašaji uvođenja ERP sustava
  Učinci. Problemi. Uzroci neuspjeha uvođenja. Greške. Stvarna strana uvođenja ERP sustava. Analiza studija slučajeva.
 • Podrška ERP sustava poslovnoj analizi i odlučivanju
  Poslovna inteligencija – BI. Poslovno izvještavanje. Alati za analizu - MS Jet Reports suite. Standardizirani izvještaji. Parametrizirani izvještaji. Otkrivanje znanja iz baze podataka.
 • Komparativna analiza primjene ERP sustava u hrvatskim poslovnim subjektima
  Prikaz istraživanja analitičkih kuća: IDC, Gartner, i dr.
 • Strateško upravljanje poslovnim informacijskim sustavom
  Povezanost informacijskog sustava s poslovnom strategijom. Načini korištenja informacijskog sustava (i primjene ICT). Strategijska odluka: IS  da/ne. Strategija informacijskog sustava. Pozicioniranje uloge informacijskog sustava u poslovanju. Rizici primjene poslovnih informacijskih sustava. Procjena uspješnosti informacijskog sustava. Mjerenje i vrednovanje učinaka informacijskog sustava. Metrike za procjenu složenosti i kvalitete informacijskog sustava. Proračun direktnih troškova i koristi te procjena indirektnih učinaka primjene informacijskih tehnologija. Izračun ROI i svih troškova povezani s uvođenjem i održavanjem (programska licenca, konzultanti, edukacija, ...). Standardi i smjernice za strateško upravljanje informacijskim sustavima.
 • Poslovni informacijski sustavi i elektroničko poslovanje
  Modeli e-poslovanja. Povezivanje ERP sustava i e-poslovanja (matrica).
 • Uvod u projektiranje/razvoj informacijskog sustava
  Metodologija informacijskog sustava. Pristupi razvoju. Neke metode projektiranja. Procesna i podatkovna dimenzija projektiranja informacijskog sustava.
 • Stručno predavanje iz industrije
  Gost predavač iz nekog poslovnog subjekta.

Osnovna literatura

 • Panian, Ž.; Ćurko, K.; Bosilj Vukšić, V.; Čerič, V.; Pejić Bach,M.; Požgaj, Ž.; Spremić, M.; Strugar, I.; Varga, M.: Poslovni informacijski sustavi; Element, Zagreb, 2010.

Dopunska literatura

 • Hans van der Hoeven: ERP and Business Processes, Lumina Press , 2009.
 • Bret Wagner, Ellen Monk: Concepts in Enterprise Resource Planning, Third Edition, 2008.
 • Godfrey Glenn: Enterprise Resource Planning 100 Success Secrets: 100 Most Asked Questions: The Missing ERP Software, Systems, Solutions and Applications Guide, 2008.
 • Vjekoslav Babic, David Roy: Implementing Microsoft Dynamics NAV 2009
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Mijač Marko Laboratorijske vježbe 15 2 4
Picek Ruben Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 9:00, online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Poslovni informacijski sustavi - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi12
Projektni zadatak38
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 2 + 50.0 50.0 45 +
Kolokvij 3 + 20.0 20.0 60.0 30 + +
Projekt +


Opis elemenata praćenja - Uvjeti za kontinuirano praćenje

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 6 1 Na predavanjima se nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljeno je 3 izostanka.
Svi dolasci – 6b,
1 izostanak – 4b,
2 izostanka – 3b,
3 izostanka – 1b,
4 izostanka – nadoknada + 0b,
5 izostanka – ponovni upis kolegija
3 Za 4 izostanka dobiva se dodatni referat. Javiti se nastavniku najkasnije tjedan dana nakon objave evidencije prisustvovanja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 6 1 Prisustvovanje se provjerava na svim laboratorijskim vježbama. Dozvoljena su 2 izostanka.
Svi dolasci – 6b,
1 izostanak – 3b,
2 izostanka – 1b,
3 izostanka – nadoknada + 0b,
4 izostanka – ponovni upis kolegija
2 Za 3 izostanka dobiva se dodatni referat/projektni zadatak. Javiti se asistentu najkasnije tjedan dana nakon objave evidencije prisustvovanja. Tjedan dana nakon 3. međuispitnog razdoblja
2. Kolokvij 30 15 Pismenim putem se provjerava stečeno znanje s predavanja u prva dva razdoblja.
Projekt - Rad u virtualnom poduzeću 38 19 Prezentira se uspješnost poslovanja u virtualnom poduzeću– rješenja dobivenih projektnih zadataka.
3. Kolokvij 20 10 Pismena i usmena provjera znanja obavezna je za sve studente.


Opis elemenata praćenja - Uvjeti za potpis

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje predavanjima 6 1 Na predavanjima se nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljeno je 3 izostanka.
Svi dolasci – 6b,
1 izostanak – 4b,
2 izostanka – 3b,
3 izostanka – 1b,
4 izostanka – nadoknada + 0b,
5 izostanka – ponovni upis kolegija
3 Za 4 izostanka dobiva se dodatni referat. Javiti se nastavniku najkasnije tjedan dana nakon objave evidencije prisustvovanja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 6 1 Prisustvovanje se provjerava na svim laboratorijskim vježbama. Dozvoljena su 2 izostanka.
Svi dolasci – 6b, 1 izostanak – 3b, 2 izostanka – 1b, 3 izostanka – nadoknada + 0b, 4 izostanka – ponovni upis kolegija
2 Za 3 izostanka dobiva se dodatni referat/projektni zadatak. Javiti se asistentu najkasnije tjedan dana nakon objave evidencije prisustvovanja. Tjedan dana nakon 3. međuispitnog razdoblja
2. kolokvij 30 0 Pismenim putem se provjerava stečeno znanje s predavanja u prva dva razdoblja.
Projekt – Virtualno poduzeće 38 19 Prezentira se uspješnost poslovanja u virtualnom poduzeću– rješenja dobivenih projektnih zadataka.
3. kolokvij 20 0 Pismena i usmena provjera znanja obavezna je za sve studente.


Poslovni informacijski sustavi - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

IZVANREDNI STUDENTI SU OBAVEZNI JAVITI SE NAJKASNIJE DVA TJEDNA NAKON POČETKA SEMESTRA

Za studente koji se ne jave predmetnom nastavniku u tom vremenskom razdoblju smatrati će se da su odustali od slušanja kolegija (da su ga ispisali), a po završetku semestra, ukoliko se budu nalazili u ISVU sustavu, imati će zabranu potpisa.

Izvanredni studenti mogu birati jedan od sljedećih modela praćenja:

Model A: Sve aktivnosti i obaveze kao i kod redovitih studenata.

Model B: Predavanja i laboratorijske vježbe nisu obavezni. Student je obavezan predati projekt prije prvog ispitnog roka. U suprotnom će dobiti zabranu potpisa i izlaska na ispit. Student je obavezan doći na konzultacije asistentu po projektni zadatak i parametre rada najkasnije dva tjedna nakon početka semestra. Na ispitu odgovara cijelo gradivo predavanja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projektni zadatak50
Ispit50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Projekt - Rad u virtualnom poduzeću 50 25 Prezentira se uspješnost poslovanja u virtualnom poduzeću– rješenja dobivenih projektnih zadataka.
Ispit 50 25 Pismena i usmena provjera znanja.


Za svakog izvanrednog studenta se podrazumijeva model B ukoliko se tokom prvog tjedna semestra ne javi nastavniku i odabere model A. Svi izvanredni studenti koji su odabrali model A se po završetku semestra obavezno trebaju javiti nastavniku kako bi ih se dodalo na kontinuirano praćenje.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh