FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
4. semestar

2019/2020

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Menadžment malog poduzeća npp:128666

Engleski naziv

Management of Small-Sized Enterprises

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Upoznavanje studenata s menadžerskim procesima i uspješnim upravljanjem malim poduzećem u konkurentskom okruženju. Poticanje studenata da shvate kako mala poduzeća imaju konkurentske prednosti (poput brzine, fleksibilnosti i inovativnosti) koja im omogućuju tržišno nadmetanje s većim poduzećima, te upoznavanje s temeljnim menadžerskim vještinama koje su potrebne menadžerima malih poduzeća. Istražiti menadžerske izazove s kojima se susreću mala poduzeća te analizirati postojeću dobru praksu upravljanja malim poduzećima na uspješnim primjerima.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati aktualne probleme i trendove u vođenju malih poduzeća
 • Primijeniti menadžerske vještine potrebne za upravljanje malim poduzećem
 • Razumjeti ulogu menadžmenta u malom poduzeću
 • Znati prepoznati i istražiti različite vrste strategija upravljanja malim poduzećima

Ishodi učenja programa

 • Analizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanjeAnalizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanje
 • Identificirati razlike između poduzetnika i menadžeraIdentificirati razlike između poduzetnika i menadžera
 • Organizirati i voditi pothvate s profitnim ili društvenim ciljevimaOrganizirati i voditi pothvate s profitnim ili društvenim ciljevima
 • Prepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištuPrepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištu

Sadržaj predavanja

 • UVOD U MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA
  Pojmovi menadžment i menadžer. Tipovi menadžmenta. Razine menadžmenta. Podjela rada između menadžerskih razina. Pojam menadžmenta malog poduzeća. Svrha i ciljevi menadžmenta malog poduzeća.
 • KARAKTERISTIKE MALOG PODUZEĆA
  Prednosti i nedostaci malog poduzeća. Prilike i izazovi malog poduzeća. Uloga malog poduzeća u gospodarstvu. Tipovi malog poduzeća. Odnos vlasnika i menadžera u malim poduzećima. Odnos menadžera i zaposlenih u malom poduzeću.
 • FUNKCIJE MENADŽMENTA U MALOM PODUZEĆU
  Pojam funkcija menadžmenta. Sadržaj funkcija menadžmenta. Ostvarivanje funkcija menadžmenta. Specifičnosti funkcija menadžmenta u malom poduzeću.
 • PLANIRANJE U MALOM PODUZEĆU
  Priroda i svrha planiranja. Proces i razine planiranja u malom poduzeću. Važnost planiranja u malom poduzeću. Tipovi planova u malom poduzeću. Procjena strateškog potencijala malog poduzeća. Sudionici u planiranju malog poduzeća. Metode i pristupi planiranju u malom poduzeću. Strateški problemi malih poduzeća.
 • ORGANIZIRANJE U MALOM PODUZEĆU
  Pojam i sadržaj organiziranja kao funkcije menadžmenta. Specifičnosti dimenzija organiziranja u malom poduzeću. Organizacijski dizajn malog poduzeća.
 • VOĐENJE MALOG PODUZEĆA
  Pojam i definiranje vođenja. Odnos menadžmenta i vođenja. Specifičnosti vođenja malog poduzeća.
 • UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U MALOM PODUZEĆU
  Uloga ljudskih potencijala u malom poduzeću. Ključna područja upravljanja ljudskim potencijalima u malom poduzeću. Praksa upravljanja ljudima u malom poduzeću. Obrazovanje menadžera malih poduzeća.
 • KONTROLIRANJE U MALOM PODUZEĆU
  Pojam i svrha kontroliranja. Proces kontroliranja. Vrste kontroliranja u malom poduzeću. Mjerila uspješnosti malog poduzeća.
 • POSLOVNI PROCESI U MALOM PODUZEĆU
  Pojam i sadržaj poslovnog procesa. Oblikovanje proizvoda. Organizacija proizvodnje. Menadžment nabave i prodaje.
 • PRIMJENA MENADŽERSKIH VJEŠTINA U VOĐENJU MALOG PODUZEĆA
  Osobne vještine. Interpersonalne vještine. Komunikacijske vještine. Grupne vještine.
 • ORGANIZACIJSKA KULTURA MALOG PODUZEĆA
  Važnost organizacijske kulture. Uloga osnivača/vlasnika u oblikovanju organizacijske kulture malog poduzeća. Ključni pokazatelji organizacijske kulture malog poduzeća. Jačanje organizacijske kulture malog poduzeća.
 • MENADŽMENT TEMELJEN NA VRIJEDNOSTIMA (MTV) U MALIM PODUZEĆIMA
  Osnovna načela MTV-a. Specifičnosti MTV-a u malim poduzećima. Unutarnji i vanjski poticaji za provedbu MTV-a u malim poduzećima. Prepreke provedbe MTV-a u malim poduzećima. Kriteriji ocjenjivanja uspješnosti provedbe MTV-a u malim poduzećima.
 • RAST I RAZVOJ MALOG PODUZEĆA
  Životni ciklus malog poduzeća. Prilike za razvoj malog poduzeća. Prepreke i ograničenja rasta malog poduzeća (analiza vanjskih i unutarnjih čimbenika).
 • UMREŽIVANJE I INTERNACIONALIZACIJA MALOG PODUZEĆA
  Važnost umreživanja i internacionalizacije poslovanja. Prepreke u internacionalizaciji poslovanja malih poduzeća. Uloga i podrška države u internacionalizaciji malog poduzeća.
 • BUDUĆNOST MALOG PODUZEĆA
  Promjene, prilagodbe i inovacije u poslovanju malog poduzeća. Mogućnosti napredovanja i konkurentnosti malog poduzeća. Angažiranje profesionalnog menadžmenta u malom poduzeću.

Osnovna literatura

 • Siropolis, N.C. (1995) Menadžment malog poduzeća: vodič u poduzetništvo, 4. izd., MATE: Zagreb..
 • Buble, M. (2003) Management malog poduzeća (I. i II. dio), Sveučilište u Splitu: Ekonomski fakultet: Split

Dopunska literatura

 • Carter, S., Jones-Evans, D. (2006) Enterprise and Small Business: Principles, Practice and Policy, 2nd ed, FT Prentice Hall: Harlow, England; New York, NY.
 • Longenecker, J.G., Moore, C.W., Petty, J.W., Palich, L.E. (2008) Small Business Management: Launching and Growing Entrepreneurial Ventures, 14th ed, Thomson/South-Western: Mason, OH.
 • Scarborough, N.M. (2012) Effective Small Business Management: An Entrepreneurial Approach, 10th ed, Pearson Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh