FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
5. semestar

2017/2018

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
5. semestar
3. nastavna godina

Analiza financijskih izvještaja npp:128670

Engleski naziv

Financial Reports Analysis

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Razumijevanje pojma i uloge analize financijskih izvještaja u suvremenim uvjetima poslovanja. Stjecanje znanja o temeljnim instrumentima i postupcima analize financijskih izvještaja. Razmatranje financijskog položaja (sigurnosti) i uspješnosti poslovanja na temelju financijskih izvještaja za različite djelatnosti.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Koristiti inovativne mjere performansi poduzeća
 • Koristiti različite instrumenata i postupke analize financijskih izvještaja
 • Ocijeniti likvidnost, zaduženost, aktivnost, ekonomičnost i profitabilnost poslovanja
 • Ocijeniti sigurnost i uspješnost poslovanja u različitim sektorima i granama djelatnosti
 • Razmatrati primjenu različitih računovodstvenih politika na sigurnost i uspješnost poslovanja
 • Razumjeti sigurnost i uspješnost poslovanja poslovnih subjekata

Ishodi učenja programa

 • Koristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaKoristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka
 • Upotrijebiti znanja i vještine iz područja računovodstva i financijaUpotrijebiti znanja i vještine iz područja računovodstva i financija

Sadržaj predavanja

 • Uvod u analizu financijskih izvještaja
 • Financijski položaj (sigurnost) i uspješnost poslovanja
 • Temeljni instrumenti i postupci analize financijskih izvještaja
 • Horizontalna i vertikalna analiza financijskih izvještaja
 • Pokazatelji analize financijskih izvještaja
  Pokazatelji analize financijskih izvještaja (likvidnost, zaduženost, aktivnost, ekonomičnost, profitabilnosti i investiranje)
 • Utjecaj računovodstvenih politika na financijski položaj i uspješnost poslovanja
 • Povezanost financijskih i nefinancijskih pokazatelja - model uravnoteženih ciljeva
 • Inovativne mjere performansi poduzeća
 • Analiza slučajeva

Osnovna literatura

 • Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever, S., Žager. L.: Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, 2008.
 • Wild, J. J., Bernstein, L. A., Subramanyam, K. R.: Financial Statement Analysis, Seventh Edition, McGraw Hill - Irwin, New York, 2001

Dopunska literatura

 • Gulin, D., Tušek, B., Žager, L. Poslovno planiranje, kontrola i analiza, HZRiF, Zagreb, 2004.
 • Žager, K., Tušek, B., Vašiček, V., Žager L.: Računovodstvo za neračunovođe – osnove računovodstva, HZRiF, Zagreb, 2008.
 • Helfert, E. A.: Tehnike financijske analize, Sedmo izdanje, prijevod s engleskog jezika, HZRFD, Zagreb, 1997

Preduvjeti

 • Računovodstvo
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Brozović Mateja Seminar 15 2 1
Ježovita Ana Seminar 15 2 1
Sever Mališ Sanja Predavanje 13 3 1
Žager Lajoš Predavanje 2 3 1
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59

Analiza financijskih izvještaja - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Obvezna literatura:

Žager, K.; Mamić Sačer, I.; Sever Mališ, S.; Ježovita, A.; Žager. L.: Analiza financijskih izvještaja - načela, postupci, slučajevi, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje. HZRFD, Zagreb, 2017.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prvi test40
Drugi test40
Analiza slučaja20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


BODOVNA SKALA

0-59 bodova nedovoljan (1)
60-69 bodova dovoljan (2)
70-79 bodova dobar (3)
80-89 bodova vrlo dobar (4)
90-100 bodova izvrstan (5)

Svaki student koji ukupno ostvari 60 i više bodova može pristupiti upisu predložene ocjene.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 40.0 30 +
Kolokvij 2 + 40.0 35 +
Slučaj + + + + + 20.0 20 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 1 40 Kolokviji se sastoje od teorijskog i računskog dijela.
Teorijski dio sastoji se od:
- pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva,
- dopune pojmova koji nedostaju.
Računski dio sastoji se od više zadataka različitih razina složenosti.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Nema mogućnosti nadoknade
Kolokvij 2 40 Kolokviji se sastoje od teorijskog i računskog dijela.
Teorijski dio sastoji se od:
- pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva,
- dopune pojmova koji nedostaju.
Računski dio sastoji se od više zadataka različitih razina složenosti.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Nema mogućnosti nadoknade
Slučaj 20 Studenti pripremaju analizu slučaja koju je potrebno izložiti. Nema mogućnosti nadoknade


Analiza financijskih izvještaja - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh