FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
5. semestar

2019/2020

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
5. semestar
3. nastavna godina

Analiza financijskih izvještaja npp:128670

Engleski naziv

Financial Reports Analysis

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Razumijevanje pojma i uloge analize financijskih izvještaja u suvremenim uvjetima poslovanja. Stjecanje znanja o temeljnim instrumentima i postupcima analize financijskih izvještaja. Razmatranje financijskog položaja (sigurnosti) i uspješnosti poslovanja na temelju financijskih izvještaja za različite djelatnosti.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Koristiti inovativne mjere performansi poduzeća
 • Koristiti različite instrumenata i postupke analize financijskih izvještaja
 • Ocijeniti likvidnost, zaduženost, aktivnost, ekonomičnost i profitabilnost poslovanja
 • Ocijeniti sigurnost i uspješnost poslovanja u različitim sektorima i granama djelatnosti
 • Razmatrati primjenu različitih računovodstvenih politika na sigurnost i uspješnost poslovanja
 • Razumjeti sigurnost i uspješnost poslovanja poslovnih subjekata

Ishodi učenja programa

 • Koristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaKoristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka
 • Upotrijebiti znanja i vještine iz područja računovodstva i financijaUpotrijebiti znanja i vještine iz područja računovodstva i financija

Sadržaj predavanja

 • Uvod u analizu financijskih izvještaja
 • Financijski položaj (sigurnost) i uspješnost poslovanja
 • Temeljni instrumenti i postupci analize financijskih izvještaja
 • Horizontalna i vertikalna analiza financijskih izvještaja
 • Pokazatelji analize financijskih izvještaja
  Pokazatelji analize financijskih izvještaja (likvidnost, zaduženost, aktivnost, ekonomičnost, profitabilnosti i investiranje)
 • Utjecaj računovodstvenih politika na financijski položaj i uspješnost poslovanja
 • Povezanost financijskih i nefinancijskih pokazatelja - model uravnoteženih ciljeva
 • Inovativne mjere performansi poduzeća
 • Analiza slučajeva

Osnovna literatura

 • Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever, S., Žager. L.: Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, 2008.
 • Wild, J. J., Bernstein, L. A., Subramanyam, K. R.: Financial Statement Analysis, Seventh Edition, McGraw Hill - Irwin, New York, 2001

Dopunska literatura

 • Gulin, D., Tušek, B., Žager, L. Poslovno planiranje, kontrola i analiza, HZRiF, Zagreb, 2004.
 • Žager, K., Tušek, B., Vašiček, V., Žager L.: Računovodstvo za neračunovođe – osnove računovodstva, HZRiF, Zagreb, 2008.
 • Helfert, E. A.: Tehnike financijske analize, Sedmo izdanje, prijevod s engleskog jezika, HZRFD, Zagreb, 1997

Preduvjeti

 • Računovodstvo
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Brozović Mateja Seminar 15 2 1
Ježovita Ana Seminar 15 2 1
Sever Mališ Sanja Predavanje 13 3 1
Žager Lajoš Predavanje 2 3 1
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59

Analiza financijskih izvještaja - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Testovi + + +


Analiza financijskih izvještaja - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Testovi + + +


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh