FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
5. semestar

2016/2017

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Osobne financije npp:128673

Engleski naziv

Personal Finances

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Đunđek Kokotec Ivana Seminar 15 1 1
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 30.08.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 27.08.2021. 23:59
Odjava do: 29.08.2021. 11:59

Osobne financije - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Predavač: izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa

Suradnica:Ivana Đunđek Kokotec, mag. oec.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
PISMENI ISPIT/KOLOKVIJI 60
PROJEKTNI ZADATAK – IZRADA OSOBNOG FINANCIJSKOG PLANA25
DOLASCI NA PREDAVANJA I SEMINARE10
AKTIVNOST NA NASTAVI 5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 0.0 45 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 0.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
PISMENI ISPIT/KOLOKVIJI 60 12 Pismeni ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI akad. kalendaru. Ukupan broj bodova ostvarenih putem pismenog ispita je 60. Na drugom kolokviju ponavlja se 20% gradiva prethodnog kolokvija. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 6 bodova kao preduvjet izlaska na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 6 bodova kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja.
Ukupno je iz oba kolokvija potrebno ostvariti minimalno 12 bodova (6 bodova iz prvog i 6 bodova iz drugog kolokvija) za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadoknade.
PROJEKTNI ZADATAK – IZRADA OSOBNOG FINANCIJSKOG PLANA 25 Studenti samostalno ili u unaprijed definiranom timu (maksimalno 2 studenta) moraju izraditi projektni zadatak – izrada osobnog financijskog plana. U projektnom zadatku potrebno je povezati stečena znanja sa znanjima koja će se steći proučavajući dodatnu literaturu za izradu projekta. Projekt je potrebno obraditi u unaprijed zadanom softverskom alatu ili excel-u, a rezultate valja objasniti na maksimalno 20 stranica teksta u word dokumentu. Za izradu projektnog zadatka potrebno je identificirati osobne financijske ciljeve, voditi cjelokupni financijski plan kroz 3 mjeseca (analiza prihoda (izračun plaća i slično), analiza rashoda (fiksni i varijabilni troškovi)) te izrada bilance, novčanog toka te pokazatelje uspješnosti. Prezentacija projekta mora biti u trajanju od 15 minuta. Svi studenti iz istog tima moraju sudjelovati u prezentaciji. Kako je riječ o timskom radu, svi studenti iz istog tima dobivaju jednak broj bodova.
DOLASCI NA PREDAVANJA I SEMINARE 10 5 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja (5 puta) i seminarsku nastavu (5 puta). Student može izostati max 5 puta (50%) od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave. Nema mogućnosti nadoknade.
AKTIVNOST NA NASTAVI 5 Analiza slučaja (case study) u grupama; komparativne analize – individualni rad tijekom semestra. Studenti mogu skupiti bodove na raznim zadacima kao što su case study, prezentiranje aktualnih vijesti koje su povezane s nastavnim temama na predavanju i seminarima, poticanju diskusije ostalih kolega.


NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u tekstu, uz navođenje autora, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo.

Osobne financije - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Predavač: izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa

Suradnica:Ivana Đunđek Kokotec, mag. oec.


Praćenje rada studenata - Model A (kontinuirano praćenje)

Elementi praćenjaBodova
PISMENI ISPIT/KOLOKVIJI60
PROJEKTNI ZADATAK – IZRADA OSOBNOG FINANCIJSKOG PLANA25
DOLASCI NA PREDAVANJA I SEMINARE10
AKTIVNOST NA NASTAVI5
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B (ispit+pristupni rad)

Elementi praćenjaBodova
PISMENI ISPIT80
PROJEKTNI ZADATAK – IZRADA OSOBNOG FINANCIJSKOG PLANA20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu putem kontinuiranog praćenja vrijede ista pravila kao za redovne studente, odnosno odabiru model A (kontinuirano praćenje).  

Odabir modela polaganja ispita izvanredni studenti su dužni javiti asistentici u roku od 3 tjedna od početka semestra na mail ili dolaskom na konzultacije u suprotnom se svi izvanredni studenti svrstavaju u MODEL B!

Projektni zadatak koji se odrađuje samostalno mora imati min 20 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka. Jednom predan rad više se ne vraća na doradu. Ako student ostvari manje od 40 bodova na pismenom ispitu, ne priznaju se bodovi ostvareni kroz projektni zadatak.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 0.0 45 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 0.0 45 +


Opis elemenata praćenja - Model A (kontinuirano praćenje)

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
PISMENI ISPIT/KOLOKVIJI 60 12 Pismeni ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI akad. kalendaru. Ukupan broj bodova ostvarenih putem pismenog ispita je 60. Na drugom kolokviju ponavlja se 20% gradiva prethodnog kolokvija. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 6 bodova kao preduvjet izlaska na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 6 bodova kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja.
Ukupno je iz oba kolokvija potrebno ostvariti minimalno 12 bodova (6 bodova iz prvog i 6 bodova iz drugog kolokvija) za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadoknade.
PROJEKTNI ZADATAK – IZRADA OSOBNOG FINANCIJSKOG PLANA 25 Studenti samostalno ili u unaprijed definiranom timu (maksimalno 2 studenta) moraju izraditi projektni zadatak – izrada osobnog financijskog plana. U projektnom zadatku potrebno je povezati stečena znanja sa znanjima koja će se steći proučavajući dodatnu literaturu za izradu projekta. Projekt je potrebno obraditi u unaprijed zadanom softverskom alatu ili excel-u, a rezultate valja objasniti na maksimalno 20 stranica teksta u word dokumentu. Za izradu projektnog zadatka potrebno je identificirati osobne financijske ciljeve, voditi cjelokupni financijski plan kroz 3 mjeseca (analiza prihoda (izračun plaća i slično), analiza rashoda (fiksni i varijabilni troškovi)) te izrada bilance, novčanog toka te pokazatelje uspješnosti. Prezentacija projekta mora biti u trajanju od 15 minuta. Svi studenti iz istog tima moraju sudjelovati u prezentaciji. Kako je riječ o timskom radu, svi studenti iz istog tima dobivaju jednak broj bodova.
DOLASCI NA PREDAVANJA I SEMINARE 10 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja (5 puta) i seminarsku nastavu (5 puta). Student može izostati max 5 puta (50%) od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave.
AKTIVNOST NA NASTAVI 5 Analiza slučaja (case study) u grupama; komparativne analize – individualni rad tijekom semestra. Studenti mogu skupiti bodove na raznim zadacima kao što su case study, prezentiranje aktualnih vijesti koje su povezane s nastavnim temama na predavanju i seminarima, poticanju diskusije ostalih kolega.


Opis elemenata praćenja - Model B (ispit+pristupni rad)

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
PISMENI ISPIT 80 40 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno ispunjenje svih preduvjeta izlaska na pismeni ispit. Na redovnom ispitnom roku ispit se sastoji od pismenog i usmenog djela. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.
PROJEKTNI ZADATAK – IZRADA OSOBNOG FINANCIJSKOG PLANA 20 PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT: PROJEKTNI ZADATAK – IZRADA OSOBNOG FINANCIJSKOG PLANA – Studenti samostalno mora izraditi projektni zadatak – izrada osobnog financijskog plana. U projektnom zadatku potrebno je povezati stečena znanja sa znanjima koja će se steći proučavajući dodatnu literaturu za izradu projekta. Projekt je potrebno obraditi u unaprijed zadanom softverskom alatu ili excel-u, a rezultate valja objasniti na maksimalno 20 stranica teksta u word dokumentu. Za izradu projektnog zadatka potrebno je identificirati osobne financijske ciljeve, voditi cjelokupni financijski plan kroz 3 mjeseca (analiza prihoda (izračun plaća i slično), analiza rashoda (fiksni i varijabilni troškovi)) te izrada bilance, novčanog toka te pokazatelje uspješnosti.
Projektni zadatak mora imati min 20 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka. Jednom predan rad više se ne vraća na doradu.


NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u testu, uz navođenje autora, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo. 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh