FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
5. semestar

2017/2018

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Poslovni njemački jezik 3 npp:128674

Engleski naziv

Business German 3

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnom terminologijom iz pojedinih područja menadžmenta (kao što su funkcije menadžmenta, menadžerske vještine i stilovi, upravni menadžment, menadžeri i poslovna etika, međunarodni menadžment i kulturne razlike, žene menadžeri, restrukturiranje poduzeća, korupcija i pranje novca) koja će im omogućiti razumijevanje govornog i pisanog jezika tih područja te sudjelovanje u bilo kakvom razgovoru ili raspravi u vezi navedenih tema. U okviru kolegija studenti će razvijati vještine usmene i pismene komunikacije (u registrima primjerenim za pojedine situacije) koje su u današnjem poslovnom okruženju jedan od neophodnih preduvjeta uspješnosti poslovnih ljudi i njihovih poduzeća. Cilj kolegija je poticanje kritičkog razmišljanja studenata (praćenje informacija, sinteza, analiza) i njegovanje akademske razine obrade i prezentacije sadržaja, poticanje redovitog praćenja tiskanih i elektronskih poslovnih sadržaja. U sklopu predmeta razvijat će se i generičke vještine: timski rad, prezentacijske vještine, snalaženje u problemskoj situaciji, te društvene vještine građanske angažiranosti i socijalne odgovornosti.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Dosljedno održavati visok stupanj gramatičke ispravnosti, sustavne pogreške su rijetke i teško se primijećuju
 • Fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u poslovnim situacijama
 • Iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokruživši izlaganje odgovarajućim zaključkom
 • Izražavati se tečno i neusiljeno bez jako očitog traženja odgovarajućih riječi
 • Izraziti se jasnim dobro strukturiranim tekstom te obrazlagati svoja stajališta
 • Pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju naglašavajući ono što smatraju važnim
 • Pratiti i sudjelovati u složenim interakcijama, grupnim raspravama, čak i o složenim i nepoznatim temama
 • Precizno izraziti svoje ideje i mišljenja te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika
 • Razumjeti dugačke i kompleksne činjenične i stručne tekstove te prepoznati stilske različitosti
 • Razumjeti specijalizirane članke, duže tehničke upute i poslovnu korespodenciju

Ishodi učenja programa

 • Demonstrirati sposobnost pregovaranja i komuniciranja uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuDemonstrirati sposobnost pregovaranja i komuniciranja uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku
 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Pripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne temePripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne teme
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu

Sadržaj predavanja

 • Pojam i važnost menadžmenta
  Definicija menadžmenta. Uloge menadžmenta. Uloga teorije i prakse u menadžmentu. Međunarodni menadžment.
 • Funkcije menadžmenta
  Planiranje. Organiziranje.
 • Funkcije menadžmenta
  Upravljanje ljudskim potencijalima. Zapošljavanje, etičke norme, sigurnost na poslu, sindikalno udruživanje. Motivacija i vođenje. Kontroliranje.
 • Menadžerske vještine. Menadžerski stilovi
  Autokratski, demokratski.
 • Kvalitete uspješnog menadžera. Menadžer u poslovnoj hijerarhiji kompanije
  Nazivi radnih mjesta i hijerarhija.
 • Upravni menadžment
  Nadzorni odbor. Izvršni menadžment. Uprava. Nagrađivanje izvršnog menadžmenta.
 • Veza menadžmenta s vanjskim okruženjem
  Društvena odgovornost. Menadžeri i poslovna etika. Etika u različitim kulturološkim okružjima.
 • Globalne multinacionalne kompanije i međunarodni menadžment
  Oblici interakcije ugovor o licenci, zajednički pothvat, osnivanje vlastitih podružnica i ogranaka.
 • Kulturne razlike
  Osobni kontakti distanca, familijarnost, obraćanje imenom ili prezimenom, pozdravljanje, fizički kontakt, geste, poslovni ručkovi, pokloni, odijevanje.
 • Kulturni stereotipi i menadžment
  Stereotipi pomoć ili otežavanje poslovnih veza. Razlike koje proizlaze iz zemljopisnih, klimatskih, povijesnih, religijskih, političkih, socijalnih i ekonomskih različitosti.
 • Menadžerski informacijski sustav (MIS)
  Pojam i karakteristike MIS-a. Struktura MIS-a.
 • Žene menadžeri
  Karakteristike žena menadžera. Stav prema ženama u poslovnim organizacijama. Diskriminacija.
 • Poduzetništvo
  Definicija i karakteristike poduzetnika i poduzetništva Menadžeri vs Poduzetnici.
 • Restrukturiranje poduzeća
  Fuzioniranje poduzeća. Mjerenje uspješnosti. Preuzimanje uprave nad kompanijom.
 • Mito i korupcija. Pranje novca

Osnovna literatura

 • Šimunić, V., Deutsche Geschäftskorrespondenz und Bürokommunikation, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Medić, I., Kleine deutsche Grammatik, Školska knjiga, Zagreb, 2007.

Dopunska literatura

 • Jakić, B., Hurm, A., Hrvatsko-njemački rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Uroić, M., Hurm, A., Njemačko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Rodek S, Kosanović H. Njemačko-hrvatski poslovni rječnik, Masmedia, Zagreb, 2004.
 • Izbor tekstova iz znanstveno-stručnih publikacija na njemačkom jeziku
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh