FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
5. semestar

2016/2017

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Upravljanje kvalitetom npp:128676

Engleski naziv

Quality Management

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Nastava

Predavanje
30sati
Laboratorijske vježbe
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dušak Vesna Predavanje 4 2 1
Kozina Melita Laboratorijske vježbe 9 1 3
Predavanje 11 2 1
Seminar 4 1 3
Žajdela Hrustek Nikolina Laboratorijske vježbe 2 1 3
redovni rok
Datum: 30.08.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 27.08.2021. 23:59
Odjava do: 29.08.2021. 11:59

Upravljanje kvalitetom - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje predavanju5
Prisustvovanje lab.vježbama (seminarima)5
Izrada zadataka (vježbe/seminari)15
Kolokviji (3x25)75
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.kolokvij + 100.0
2.kolokvij + 30.0 70.0
3.kolokvij + 20.0 20.0 60.0


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 5 2 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Svako prisustvovanje nosi 1 bod. Nema nadoknada
Prisustvovanje na lab.vježbama (seminarima) 5 2 Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje.
14 dolazaka (5 bodova)
13 dolazaka (4 boda)
12 dolazaka (3 boda)
11 dolazaka (2 boda)
Nema nadoknada
Zadaci, prezentacije 15 6 Student ima obavezu riješiti definirane zadatke/načiniti prezentacije i time ostvariti max 15 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.)
Uvjet za potpis je min 6 bodova.
Studenti su obavezni predati rješenja zadataka u dogovorenom vremenu za upload na sustav za e-učenje. Naknadne predaje se neće uvažiti.
Kolokviji (3x25) 75 20 Student ima obavezu pismenog polaganja sva 3 kolokvija. Svaki kolokvij nosi max 25 bodova. Ukupno je 75 bodova. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.

Uvjet za potpis je min 20 bodova za sva tri kolokvija.
Nema nadoknada
Uvjet za potpis: ukupno 100 30


Upravljanje kvalitetom - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje lab.vježbama (seminarima)5
Izrada zadataka (vježbe/seminari)15
Kolokviji (2x25)+(1x30)80
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.kolokvij + 100.0
2.kolokvij + 30.0 70.0
3.kolokvij + 20.0 20.0 60.0


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 5 2 Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje.
15-14 dolazaka (5 bodova)
13 dolazaka (4 boda)
12 dolazaka (3 boda)
11 dolazaka (2 boda)
Nema nadoknada
Domaće zadaće (praktični zadaci, prezentacije) 15 6 Student ima obavezu riješiti definirane zadatke/načiniti prezentacije i time ostvariti max 15 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.) Studenti su obavezni predati rješenja zadataka u dogovorenom vremenu za upload na sustav za e-učenje. Naknadne predaje se neće uvažiti.
Kolokviji 80 22 Student ima obavezu pismenog polaganja sva 3 kolokvija. Dva kolokvija donose max 50 bodova (svaki po 25 bodova). Jedan kolokvij donosi max 30 bodova. Ukupno je 80 bodova. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Uvjet za kont.praćenje su 22 boda za sva tri kolokvija.
Nema nadoknada
Uvjet za kont.praćenje: 100 30


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh