FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
5. semestar

2019/2020

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Upravljanje kvalitetom npp:128676

Engleski naziv

Quality Management

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Cilj kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente sa: značajem kvalitete u poslovanju, različitim pristupima uspostavi takvih sustava, normama kvalitete, načinima primjene u praksi, postupcima procjenjivanja kvalitete u nekom konkretnom slučaju te postupcima neprekidnih poboljšavanja kvalitete. Predmet na uravnotežen način spaja teoretske osnove iz ovog područja s praksom i neposrednom primjenom koncepata, metoda, tehnika i alata kvalitete.

Nastava

Predavanje
30sati
Laboratorijske vježbe
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Naučiti, uvoditi i koristiti koncepte i metode upravljanja kvalitetom u poslovnim sustavima
 • Pokazati sposobnost korištenja statističkih metoda, tehnika i alata u potpori upravljanja kvalitetom i kontinuiranom poboljšanju
 • Pokazati sposobnost razumijevanja i primjene ciklusa kvalitete PDCA (Plan – Do - Check – Act)
 • Razumjeti i znati koristiti osnovne norme kvalitete
 • Razumjeti načine procjenjivanja (audita) kvalitete u nekom konkretnom slučaju
 • Razumjeti razvoj zrelosti kvalitete : kontrolu kvalitete, osiguranje kvalitete i upravljanje kvalitetom
 • Razumjeti vezu upravljanja kvalitete i drugih sustava upravljanja (zaštite okoliša, sigurnosti hrane, informacijske sigurnosti)
 • Razumjeti zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na normi ISO 9001
 • Znati kako primijeniti upravljanje kvalitetom u jednostavnijim poslovnim sustavima i kako načiniti temeljnu dokumentaciju

Ishodi učenja programa

 • Koristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaKoristiti metode vrednovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka
 • Prepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištuPrepoznati, procijeniti i preuzeti rizik poslovanja na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištu
 • Primijeniti matematičke i statističke metode i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja ekonomije i poslovanjaPrimijeniti matematičke i statističke metode i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja ekonomije i poslovanja
 • Vrednovati poduzetničke prilikeVrednovati poduzetničke prilike

Sadržaj predavanja

 • Uvod u teoriju kvalitete
 • Kontrola kvalitete u poslovnom sustavu-1 dio: pojam kontrole kvalitete; kontrola kvalitete primjenom tradicionalne statistike
 • Kontrola kvalitete u poslovnom sustavu-2.dio: kontrola kvalitete putem kontrolnih karti, regresijske analize, Sigma metode
  Kontrola kvalitete u poslovnom sustavu-2.dio: kontrola kvalitete putem kontrolnih karti, regresijske analize, Sigma metode
 • Razvoj ISO 9001:2008 sustava kvalitete – Načela i Zahtjevi -1.dio
  Razvoj ISO 9001:2008 sustava kvalitete – Načela i Zahtjevi -1.dio
 • Razvoj ISO 9001:2008 sustava kvalitete - Načela i Zahtjevi -2.dio
  Razvoj ISO 9001:2008 sustava kvalitete - Načela i Zahtjevi -2.dio
 • Primjena ISO 9001:2008 sustava kvalitete - Uvod u primjenu
  Primjena ISO 9001:2008 sustava kvalitete - Uvod u primjenu
 • Primjena ISO 9001:2008 sustava kvalitete-Primjeri primjene
  Primjena ISO 9001:2008 sustava kvalitete-Primjeri primjene
 • Procjena (auditi) ISO 9001 sustava kvalitete - 1. dio: metoda i alati za provođenje audita
  Procjena (auditi) ISO 9001 sustava kvalitete - 1. dio: metoda i alati za provođenje audita
 • Procjena (auditi) ISO 9001 sustava kvalitete - 2. dio: primjer provođenja audita
  Procjena (auditi) ISO 9001 sustava kvalitete - 2. dio: primjer provođenja audita
 • Primjena načela kontinuiranih poboljšanja
  Primjena načela kontinuiranih poboljšanja
 • Analiza tvrtke Multiprojekt
  Analiza tvrtke Multiprojekt
 • Planiranje tvrtke Multiprojekt
  Planiranje tvrtke Multiprojekt
 • Sustavi kvalitete i upravljanje ljudskim potencijalima (HRM)
  Sustavi kvalitete i upravljanje ljudskim potencijalima (HRM)
 • Sustavi kvalitete i sigurnost poslovnih informacija
  Sustavi kvalitete i sigurnost poslovnih informacija
 • Sustavi kvalitete i zaštita okoliša

Osnovna literatura

 • Upravljanje kvalitetom – pripremljene i raspoloživa sva predavanja, vježbe i svi prateći materijali
 • Ž.Kondić: Kvaliteta i ISO 9000 primjena,Varaždin, 2002
 • Ž.Kondić: Kvaliteta i metode poboljšanja,Varaždin, 2004
 • H.Skoko:Upravljanje kvalitetom, Sinergija, Zagreb,2000.

Dopunska literatura

 • Tonći Lazibat, Upravljanje kvalitetom, Svučilište u Zagrebu, Znanstvena knjiga, Zagreb, 2009
 • Ivica Oslić, Kvaliteta i poslovna izvrsnost, MEP Consult, Zagreb, 2008
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dušak Vesna Predavanje 0 0 0
Kozina Melita Laboratorijske vježbe 0 0 0
Predavanje 0 0 0
Seminar 0 0 0
Žajdela Hrustek Nikolina Laboratorijske vježbe 0 0 0
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59

Upravljanje kvalitetom - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje predavanju5
Prisustvovanje lab.vježbama (seminarima)5
Izrada zadataka na lab. vježbama/seminarima30
Kolokviji u svakom ciklusu (2x30)60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.kolokvij + 100.0 60 +
2.kolokvij + 30.0 70.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 5 2 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Svako
prisustvovanje nosi 1 bod.
Nema nadoknada
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 5 2 Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje.
14 dolazaka (5 bodova)
13 dolazaka (4 boda)
12 dolazaka (3 boda)
11 dolazaka (2 boda)
Nema nadoknada
Izrada zadataka na lab.vježbama/seminarima 30 10 Student ima obavezu riješiti definirane zadatke/načiniti prezentacije i time ostvariti max 30
bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za zadaće. Korištenje tuđeg rješenja
(plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.)
Uvjet za potpis je min 10 bodova.
Studenti su obavezni predati rješenja zadataka u
dogovorenom vremenu za upload na sustav za
e-učenje. Naknadne predaje se neće uvažiti.
Kolokviji (2X30) 60 18 Student ima obavezu pismenog polaganja DVA kolokvija. Svaki kolokvij nosi max 30
bodova. Ukupno je 60 bodova. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku
odgovornost.
Uvjet za potpis je min 18 bodova za OBA kolokvija.
Nema nadoknada
Uvjet za potpis: ukupno 100 32


Upravljanje kvalitetom - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje lab.vježbama (seminarima)5
Izrada zadataka na lab.vježbama/seminarima30
Kolokviji (1x30 + 1x35)65
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.kolokvij + 100.0 60 +
2.kolokvij + 30.0 70.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 5 2 Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje.
15-14 dolazaka (5 bodova)
13 dolazaka (4 boda)
12 dolazaka (3 boda)
11 dolazaka (2 boda)
Nema nadoknada
Izrada zadataka na lab.vježbama/seminarima 30 10 Student ima obavezu riješiti definirane zadatke/načiniti prezentacije i time ostvariti max
30 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za zadaće. Korištenje tuđeg rješenja
(plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.)
Studenti su obavezni predati rješenja
zadataka u dogovorenom vremenu za upload
na sustav za e-učenje. Naknadne predaje se neće uvažiti.
Kolokviji (1x30 + 1x35) 65 20 Student ima obavezu pismenog polaganja DVA kolokvija. PRVI kolokvij donosi max 30 bodova.DRUGI kolokvij donosi max 35 bodova. Ukupno je 65
bodova. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Uvjet za kont.praćenje: 20 bodova za oba kolokvija.
Nema nadoknada
MODEL B: Uvjet za kont.praćenje: 100 32
MODEL C: klasičan ispitni rok Studenti koji su odabrali model C mogu izaći na ispit (usmeni) bez modela kontinuiranog praćenja (redovni ispitni rokovi). Usmeni ispit pokriva sve tematske cjeline na Moodle iz kolegija Upravljanje kvalitetom.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh