FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
5. semestar

2019/2020

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Upravljanje kvalitetom npp:128676

Engleski naziv

Quality Management

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Nastava

Predavanje
30sati
Laboratorijske vježbe
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dušak Vesna Predavanje 0 0 0
Kozina Melita Laboratorijske vježbe 0 0 0
Predavanje 0 0 0
Seminar 0 0 0
Žajdela Hrustek Nikolina Laboratorijske vježbe 0 0 0
redovni rok
Datum: 30.08.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 27.08.2021. 23:59
Odjava do: 29.08.2021. 11:59

Upravljanje kvalitetom - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje predavanju5
Prisustvovanje lab.vježbama (seminarima)5
Izrada zadataka na lab. vježbama/seminarima30
Kolokviji u svakom ciklusu (2x30)60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.kolokvij + 100.0 60 +
2.kolokvij + 30.0 70.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 5 2 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Svako
prisustvovanje nosi 1 bod.
Nema nadoknada
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 5 2 Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje.
14 dolazaka (5 bodova)
13 dolazaka (4 boda)
12 dolazaka (3 boda)
11 dolazaka (2 boda)
Nema nadoknada
Izrada zadataka na lab.vježbama/seminarima 30 10 Student ima obavezu riješiti definirane zadatke/načiniti prezentacije i time ostvariti max 30
bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za zadaće. Korištenje tuđeg rješenja
(plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.)
Uvjet za potpis je min 10 bodova.
Studenti su obavezni predati rješenja zadataka u
dogovorenom vremenu za upload na sustav za
e-učenje. Naknadne predaje se neće uvažiti.
Kolokviji (2X30) 60 18 Student ima obavezu pismenog polaganja DVA kolokvija. Svaki kolokvij nosi max 30
bodova. Ukupno je 60 bodova. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku
odgovornost.
Uvjet za potpis je min 18 bodova za OBA kolokvija.
Nema nadoknada
Uvjet za potpis: ukupno 100 32


Upravljanje kvalitetom - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje lab.vježbama (seminarima)5
Izrada zadataka na lab.vježbama/seminarima30
Kolokviji (1x30 + 1x35)65
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.kolokvij + 100.0 60 +
2.kolokvij + 30.0 70.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 5 2 Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje.
15-14 dolazaka (5 bodova)
13 dolazaka (4 boda)
12 dolazaka (3 boda)
11 dolazaka (2 boda)
Nema nadoknada
Izrada zadataka na lab.vježbama/seminarima 30 10 Student ima obavezu riješiti definirane zadatke/načiniti prezentacije i time ostvariti max
30 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za zadaće. Korištenje tuđeg rješenja
(plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.)
Studenti su obavezni predati rješenja
zadataka u dogovorenom vremenu za upload
na sustav za e-učenje. Naknadne predaje se neće uvažiti.
Kolokviji (1x30 + 1x35) 65 20 Student ima obavezu pismenog polaganja DVA kolokvija. PRVI kolokvij donosi max 30 bodova.DRUGI kolokvij donosi max 35 bodova. Ukupno je 65
bodova. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Uvjet za kont.praćenje: 20 bodova za oba kolokvija.
Nema nadoknada
MODEL B: Uvjet za kont.praćenje: 100 32
MODEL C: klasičan ispitni rok Studenti koji su odabrali model C mogu izaći na ispit (usmeni) bez modela kontinuiranog praćenja (redovni ispitni rokovi). Usmeni ispit pokriva sve tematske cjeline na Moodle iz kolegija Upravljanje kvalitetom.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh