FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
5. semestar

2019/2020

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Informacijski sustavi u uredskom poslovanju npp:128677

Engleski naziv

Office Management Information Systems

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Cilj kolegija

Upoznavanje studenata s važnošću informacijskih sustava u poslovanju modernih organizacija; Upoznavanje studenata s vrstama i tipovima poslovanja u uredima te prošlih, aktualnih i budućih trendova na području tehnologije i odnosa s organizacijom i načinom rada u uredima; Upoznavanje studenata s prednostima i teretom uporabe novih načina organiziranja poslovanja usporedo s razvojem tehnologija; Upoznavanje studenata s vrstama i analizom uredskih poslova, upravljanjem razvojem uredskih zaposlenika i upravljanjem uredskim okruženjem; Upoznati studente s važnošću akcepcije budućih trendova u telekomunikacijama, računalnim mrežama i internetskim te razvoja ureda sukladno s navedenim napredcima.

Nastava

Predavanje
30sati
Laboratorijske vježbe
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati prednosti korištenja novih tehnologija u uredskom poslovanju te biti u stanju napraviti analizu trenutno dostupnih programskih alata za olakšavanje uredskih poslova
 • Izraditi prezentaciju u MS PowerPoint te podesiti njezino automatsko izvođenje te koristiti naprednije mogućnosti tehničke izvedbe slajdova prezentacije
 • Izraditi tablice, upite, maske, izvještaje, stranice, makro naredbe u MS Access, planirati baze podataka, strukturirani baze podataka, kontrolirati unos podataka i organizirati podatke u bazi podataka
 • Napraviti efikasnu prezentaciju za potrebe poslovanja – znati primijeniti osnovna pravila vezana uz izgled i strukturnu organizaciju prezentacije
 • Raspoznati različite vrste baza podataka te znati napraviti organizaciju u strukturu tablica u novoj bazi
 • Razumjeti i upravljati potrebama i mogućnostima uredskih zaposlenika, kao i upotrebljavati različite metode razvoja uredskih zaposlenika
 • Razumjeti i upravljati preduvjetima automatizacije uredskog poslovanja (zaposlenici, tehnologija, akcepcija, poslovna politika, ergonomija)
 • Razumjeti načine funkcioniranja ureda, aktivnosti uredskog poslovanja i postupaka informatizacije različitih sustava u uredskom poslovanju kao i primjene novih tehnoloških dostignuća u uredu
 • Razumjeti osnovni komunikacijski tijek uredskih dokumenata, uočiti prednosti i nedostatke različitih načina arhiviranja dokumenta
 • Sastaviti različite vrste poslovnih poruka (u papirnatom ili elektroničkom obliku) poštujući pri tome norme vezane uz poslovno pismo

Ishodi učenja programa

 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Primijeniti informatička znanja i koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama, korištenju poslovnih aplikacija i provođenju poslovnih procesaPrimijeniti informatička znanja i koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama, korištenju poslovnih aplikacija i provođenju poslovnih procesa
 • Primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studijaPrimijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studija
 • Pripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne temePripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne teme
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu

Sadržaj predavanja

 • Definicija ureda i uredskog poslovanja (2 sata)
  Definicija ureda i primjeri uredskog poslovanja. Funkcije uredskog poslovanja. Načela rada uredskog poslovanja. Značaj uredskog poslovanja. Faze razvoja uredskog poslovanja. Inteligentni integrirani informacijski sustavi uredskog poslovanja.
 • Automatizacija uredskog poslovanja (4 sata)
  Preduvjeti automatizacije uredskog poslovanja. Modeli i tipovi automatiziranih ureda. Poslovna politika. Organizacijski postupci. Informatička oprema i programska podrška. Definicija automatizacije uredskog poslovanja. Važnost računala u automatizaciji ureda. Korištenje informacijske tehnologije u procesu automatizacije ureda. Budući trendovi u razvoju automatizacije ureda.
 • Upravljanje uredskim zaposlenicima (2 sata)
  Dužnosti, kvalifikacije, uloge i vještine menadžera uredskog poslovanja. Selekcija uredskih zaposlenika. Razvoj uredskih zaposlenika. Organizacija i tehnike obučavanja na poslu. Nadzor uredskih zaposlenika. Motivacija uredskih zaposlenika.
 • Poslovi uredskih zaposlenika (2 sata)
  Opisivanje poslova. Program i svrha analize posla. Metode procjene posla. Upravljanje uredskim poslovima. Mjerenje produktivnosti uredskih zaposlenika. Unapređenje produktivnosti uredskih zaposlenika. Ocjenjivanje uspješnosti uredskih zaposlenika. Osnovni termini i koncepti primjene standarda koji se odnose na etiku u poslovanju.
 • Upravljanje uredskim okruženjem (2 sata)
  Utjecaj uredskog prostora na zaposlenike. Uredska oprema i namještaj. Zdrav uredski prostor. Ergonomski uvjeti. Norme i standardi u ergonomiji. Ergonomija radne okoline. Mogući zdravstveni rizici i mjere prevencije. Raspored ureda i koncepcija djelotvornog ureda. Ergonomski uvjeti u mobilnim i virtualnim uredima.
 • Poslovno komuniciranje (2 sata)
  Komunikacijski proces. Komunikacija u uredu i komunikacijski tijek. Komunikacijske aktivnosti u poslovnoj komunikaciji. Uloga i vrste poslovnog komuniciranja. Tajnica dio ureda i uredskog poslovanja. Stupanj stručne spreme i opis poslova tajnice. Struktura poslovnog pisma.
 • Organizacija i održavanje konferencija (2 sata)
  Planiranje, organizacija i održavanje poslovnih sastanaka. Plan sudionika, mjesta i vremena održavanja sastanka. Konferencije – video i audio konferencije. Preduvjeti, prednosti i nedostaci virtualnih sastanaka.
 • Upravljanje dokumentima (2 sata)
  Vrste uredskih dokumenata. Obrada dokumenata u uredu. Sustav za upravljanje dokumentacijom. Faze razvoja sustava za upravljanje dokumentacijom. Svojstva sustava za upravljanje dokumentacijom. Kontrola pristupa i praćenje verzija dokumenta. Pretraživanje dokumenata i pristup dokumentima. Praćenje životnog ciklusa dokumenata. Informacijski sustavi uredskog poslovanja. Definicija informacijskog sustava. Dijelovi informacijskog sustava. Integralni informacijski sustav. Informacijski sustav u pojedinim poslovnim područjima. Potpora odlučivanju. Sustavi temeljeni na znanju.
 • Arhiviranje i zaštita uredskih dokumenta (2 sata)
  Definicija arhivskog sustava. Mediji za arhiviranje. Životni ciklus zapisa. Zaštita arhivskih sustava i arhivske građe. Fizička zaštita dokumenta. Put do sigurnog računala u mreži. Zaštita elektroničkih dokumenta. Zaštita kriptiranjem dokumenata. Digitalni potpis i digitalni certifikat. Osiguravanje privatnosti korisnika.
 • Uredsko poslovanje u upravnim tijelima (2 sata)
  Osnovni dokumenti u uredskom poslovanju u upravnim tijelima. Klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj. Otvaranje i pregled pošiljki. Upisivanje akata. Upisnik predmeta upravnog postupka i urudžbeni zapisnik. Administrativno-tehnička obrada dokumenta. Otpremanje akata. Razvođenje akata u urudžbenom zapisniku odnosno upisniku upravnog postupka. Stavljanje predmeta u arhivu i čuvanje. Pečati, štambilji i žigovi. Pomoćne knjige.
 • Telekomunikacije, računalne mreže i internetska tehnologija u uredu (2 sata)
  Pojam telekomunikacije i telekomunikacijskog sustava. Podjela telekomunikacijskih procesa. Internet i Internet servisi. Elektronička pošta, diskusijske skupine, World wide web, prijenos podataka na daljinu, distribucijske liste. E-mail komunikacije. Web komunikacije. Društvene mreže. Multimedija u uredu. Bežične tehnologije i bežični standardi. Potreba za bežičnim mrežama. Načini emitiranja signala i pripadajuće antene. Doseg bežičnih mreža. IEEE 802.11 arhitektura. Sigurnost bežičnih mreža. Zračenje bežičnih mreža. Primjeri upotrebe wireless LAN-a.
 • Elektroničko uredsko poslovanje (2 sata)
  Elektroničko uredsko poslovanje. Pojam elektroničkog poslovanja. Razvoj elektroničkog poslovanja. Digitalni, mobilni i virtualni ured. Elektronički ured i elektroničke komunikacije. Primjena i nedostaci e-ureda. Analiza vremena i osoblja. Vrste i primjena e-poslovanja u uredu. Pravni okvir e-poslovanja. Budućnost e-poslovanja.
 • Nove generacije mobilne telefonije primjena i budućnost(2 sata)
  Radio-komunikacijski sustavi. Tehnike prijenosa signala. Generacija razvoja mobilne telefonije. Upoznavanje s razvojem i osobinama pojedine generacije razvoja. Primjena tehnologija mobilne telefonije. Karakteristike i primjena NMT-a. GSM pojam i značaj. Razvoj GSM-a. Usluge podržane GSM-om. Primjena GSM-a u uredu. GSM u svijetu i Hrvatskoj. GPRS model i arhitektura. Primjena GPRS-a. UMTS odgovor na ispreplitanje mobilnih komunikacija i multimedije. Tipična primjena UMTS-a. UMTS u svijetu i Hrvatskoj. Budućnost mobilne telefonije.
 • Novi trendovi u uredskom poslovanju (2 sata)
  Ured budućnosti. Primjeri programskih alata koji se mogu koristiti u uredu. Primjeri uporabe novih tehnologija u poslovanju organizacije. Primjeri organizacije ureda bez papira. Primanje i slanje signala pomoću satelita. Princip prijenosa signala pomoću svjetlosti.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Microsoft PowerPoint – napredne mogućnosti (2 sata)
  Izrada novih slajdova uporabom postojeće prezentacije. Izrada novih slajdova uporabom tekstualnog dokumenta. Uređivanje strukture i dizajna slajdova uporabom Slide Mastera. Uporaba animacija. Uporaba zvuka i videa. Uporaba akcijskih tipaka. Snimanje vremenskog trajanja određenog slajda. Automatizacija prezentacije.
 • Microsoft PowerPoint – efikasna prezentacija (2 sata)
  Organizacijska struktura prezentacije. Uvod u prezentaciju. Osnovni dio prezentacije. Zaključak prezentacije. Optimalno trajanje slajda i prezentacije. Uporaba određene veličine i stila fonta. Uporaba i kombinacija boja na slajdovima. Raspored teksta na slajdovima. Uređivanje slika na slajdovima. Uporaba dodatnih efekata nad slajdovima.
 • Microsoft Access – tablice (4 sata)
  Uvod u baze podataka. Objašnjenje funkcioniranja relacijske baze podataka. Načini izrade nova tablice u Accessu. Izrada novog polja u tablici. Karakteristike različitih tipova podataka. Definiranje veličine polja. Definiranje formata i input maska polja. Postavljanje ograničenja nad određenim poljem. Izrada različitih vrsta polja s objašnjenjem mogućnosti definiranja određenih postavki.
 • Microsoft Access – upiti (2 sata)
  Selekcijski upiti. Crosstab upiti. Parametarski upiti. Selekcija podataka korištenjem upita. Sortiranje podataka korištenjem upita. Kombinacija podataka korištenjem upita. Izračun podataka korištenjem upita. Akcijski upiti.
 • Microsoft Access – obrasci (2 sata)
  Vrste obrazaca. Upisivanje, mijenjanje i brisanje podataka uporabom obrazaca. Izrada praznog obrasca. Glavni obrazac i pod obrazac. Povezivanje obrazaca. Uporaba različitih vrsta kontrola na radnoj površini obrasca. Pregledi obrasca.
 • Microsoft Access – izvještaji (2 sata)
  Definiranje dijelova izvještaja. Zaglavlje i podnožje stranice. Zaglavlje i podnožje izvještaja. Generiranje brojeva stranica izvještaja. Generiranje rednog broja. Generiranje trenutnog datuma i vremena.
 • Microsoft Access – makro naredbe (1 sat)
  Uporaba različitih vrsta makro naredbi. Autoexec makronaredba.

Osnovna literatura

 • Agrawal, D.P.; Zeng, Q-A., Introduction to Wireless and Mobile Systems, Brooks/Cole Pub Co,2002.
 • Oliverio, M. E., Pasewark, W. R., White, B. R., The Office: Procedures and Technology, South Western Pub, 2002.

Dopunska literatura

 • Bayer, M., Computer Telephony Demystified, Mcgray-Hill Professional, 2000.
 • Lu, W. W., Broadband Wireless Mobil: 3 G and beyond, John Wiley & Sons, 2002.
 • Rappaport, T. S., Wireless Communications: Principle and Practice, 2nd ed., Prentice Hall, 2001.
 • Redl, S., Weber, M., Oliphant, M. W., GSM and Personal Communications Handbook, Artech House,2002.
 • Vacca, J., Wireless Data Demistified, Mcgray-Hill Professional, 2003.
 • Wilcox, J. R., Videoconferencing: The Whole Picture, 3th ed., CMS Books, 2000.

Preduvjeti

 • Poslovna Informatika
  Upoznavanje studenata s osnovnim elementima informacijskog sustava te primjenom tih sustava u poslovnoj praksi. Upoznavanje s računalom kao temeljnim i nezaobilaznim dijelom današnjih informacijskih sustava, kao i suvremenom informacijsko komunikacijskom tehnologijom (ICT) kao pretpostavkom za postojanje današnjih informacijskih sustava. Ujednačavanje znanja svih studenata koja su različita i po sadržaju i po pristupu kako bi mogli s razumijevanjem pratiti kolegije koji se oslanjaju na primjenu informacijskih sustava i pripadajućeg ICT-a u različitim područjima poslovanja.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Mekovec Renata Laboratorijske vježbe 15 1 3
Predavanje 10 2 1
Peras Dijana Laboratorijske vježbe 0 1 1
Sabati Zvonimir Predavanje 5 2 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Informacijski sustavi u uredskom poslovanju - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi50
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Nužan uvjet za dobivanje pozitivne ocjene putem sustava bodovanja je prikupljanje minimalno 25 boda iz kolokvija, pri čemu je potrebno iz svakog kolokvija imati minimalno 7 boda.

Ukoliko student ne prikupi preko sustava bodovanja minimalno 50 bodova, izlazi na klasičan pisani i usmeni ispit.

Student koji nije zadovoljan ocjenom stečenom temeljem prikupljenih bodova, neprihvaćanjem ponuđene ocjene brišu mu se svi bodovi te izlazi na klasičan pisani i usmeni ispit.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 100.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi 48 10 Nakon obrađenih pojedinih cjelina student samostalno rješava zadatke. 10 Nema nadoknade. Svaki student obavezan je odraditi zadatke laboratorijskih vježbi. 17 tjedan nastave
1. kolokvij 25 7 6 1. kolokvij ponavlja se zajedno s 2. kolokvijem. Na ponovljenom kolokviju student može prikupiti maksimalno 7 boda.
2. kolokvij 25 7 6 2. kolokvij ponavlja prema dogovoru s
predmetnim nastavnikom. Na ponovljenom
kolokviju student može prikupiti maksimalno 7 boda.
Prisustvovanje nastavi - laboratorijske vježbe Na svim laboratorijskim vježbama
evidentira se prisustvovanje.
Dozvoljen je 2 izostanka.
0 Svaki opravdani izostanak student je dužan
pisano opravdati predmetnom nastavniku u roku od tjedan dana.


Uvjet za potpis je prikupljenih 24 boda prema strukturi prezentiranoj u tablici Opis elemenata praćenja.

Nužan uvjet za dobivanje pozitivne ocjene putem sustava bodovanja je prikupljanje minimalno 25 boda iz kolokvija, pri čemu je potrebno iz svakog kolokvija imati minimalno 7 boda.

Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

Informacijski sustavi u uredskom poslovanju - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studenti su obavezni javiti se na konzultacije predmetnom nastavniku na početku semestra izvođenja kolegija (najkasnije u roku od 21 dan). Studenti koji se ne jave predmetnom nastavniku u primjerenom vremenu ne mogu pristupiti ispitu u određenoj akademskoj godini.


Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od dva ponuđena modela praćenja:

 1. Model A (obavezna predavanja, laboratorijske vježbe, kolokviji, praktični rad) – sva predavanja i vježbe su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente, te su izvanredni studenti obavezni sudjelovati u svim elementima praćenja redovnih studenata.
 2. Model B (pisani i usmeni ispit) – studenti koji se odluče za ovaj model izlaze na pisani i usmeni ispit. Uvjeti za pristupanje ispitu su rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi te izrada seminarskog rada.

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi50
Kolokviji50
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi15
Seminarski rad20
Pisani ispit40
Usmeni ispit25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi 15 0 Kako bi student mogao pristupiti pisanom ispitu mora na sustav za e-učenje predati rješenja svih zadataka laboratorijskih vježbi (MS Access) najkasnije 10 dana prije pisanog dijela ispita (kojem namjerava pristupiti). O svojem predavanju rješenja zadataka student mora obavijestiti predmetnog
nastavnika. Predmetni nastavnik najkasnije 7 dana prije ispita odgovara studentu da li su svi zadaci
ispravno riješeni. Ukoliko student ne preda (na nastavnikov zahtjev o promjenama) ispravna rješenja najkasnije 3 dana prije pisanog ispita NE MOŽE pristupiti pisanom dijelu ispita. Na stranicama kolegija na sustavu za e-učenje zadaci iz laboratorijskih vježbi (kao i materijali koje studenti mogu koristiti kao pomoć za rješavanje zadataka) će biti otvoreni najkasnije do zadnjeg tjedna izvođenja nastave. Izvanredni studenti mogu i prije tog roka tražiti od predmetnih nastavnika da im objave navedene materijale.
0 Kraj semestra izvođenja nastave.
Seminarski rad 20 0 Izrada seminarskog rada sastoji se od sljedećih dijelova: (1) pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu (teorijske osnove i izrada praktičnog primjera) i (2) izrade prezentacije na odabranu temu. Studenti temu seminarskog rada odabiru u dogovoru s predmetnim nastavnikom najkasnije 21
dan od početka izvođenja nastave, a izrađen seminar (word i powerpoint datoteka) predaju na sustav za e-učenje najkasnije do zadnjeg dana održavanja nastave (u semestru u kojem se izvodi kolegij – prema akademskom kalendaru za tekuću godinu).
Seminarski rad mora obuhvaćati teorijski dio i praktični dio kojim se prezentira odabrana tema. U izradi seminarskog rada student treba konzultirati Predložak za izradu završnog rada na preddiplomskom studiju na FOI kao i Pravilnik o izradi završnog rada na preddiplomskom studiju na FOI. Seminarski rad mora sadržavati minimalno 20 stranica (ne uključujući naslovnice, Sadržaj i Literaturu). Prezentacija mora sadržavati minimalno 15 slajdova te biti u potpunosti automatizirana.
0 Kraj semestra izvođenja nastave.
Pisani ispit 40 0 Nužan uvjet za dobivanje pozitivne ocjene je prikupljanje minimalno 20 boda iz pisanog dijela ispita. 0
Usmeni ispit 20 0 0


Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata. 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh