FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
5. semestar

2016/2017

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Informacijski sustavi proizvodnje npp:128678

Engleski naziv

Production information systems

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Cilj kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente s ulogom informacijskog sustava proizvodnje u suvremenim poslovnim sustavima. Kroz kolegij se obrađuju najznačajniji segmenti proizvodne poslovne funkcije (razvoj proizvoda, sustav planiranja i upravljanja, računalna podrška proizvodnim procesima i sl.)

Nastava

Predavanje
30sati
Laboratorijske vježbe
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Razumjeti i i samostalno primijeniti koncepte, strukturu, procese i metode planiranja i upravljanja proizvodnjom, posebno u kontekstu integralnog upravljanja resursima.
 • Razumjeti i primijeniti funkcionalno raščlanjivanje funkcijskih područja proizvodnog poduzeća na procese te modeliranje informacijskih i fizičkih tokova poslovnih procesa.
 • Razumjeti i primijeniti osnovna načela vitke i ekološki prihvatljive proizvodnje.
 • Razumjeti stanje i trendove razvoja suvremene proizvodnje u kontekstu tehnološkog i društvenog razvoja.
 • Razumjeti strukturu i teorijsku podlogu osnovnih funkcijskih područja proizvodnog poduzeća.
 • Razviti sposobnost primjene i samostalnog razvoja osnovnih procesnih i podatkovnih modela planiranja proizvodnje (glavni plan proizvodnje, plan potreba za materijalom, grubi plan kapaciteta).

Ishodi učenja programa

 • Primijeniti informatička znanja i koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama, korištenju poslovnih aplikacija i provođenju poslovnih procesaPrimijeniti informatička znanja i koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama, korištenju poslovnih aplikacija i provođenju poslovnih procesa
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu

Sadržaj predavanja

 • OSNOVNO O PROIZVODNJI
  Osnovni pojmovi; Povijesni razvoj i trendovi razvoja suvremene proizvodnje; Prikaz i analiza odnosa tržišta, proizvodnih tehnologija, organizacije i informacijskih tehnologija; Proizvodnja i društvo; Organizacija proizvodnje i industrijsko inženjerstvo.
 • PROIZVODNI I TEHNOLOŠKI SUSTAVI
  Proizvodnja kao sustav; Vrste i oblici proizvodnje; Veze s ostalim poslovnim funkcijama i okolinom; Pojam i klasifikacija proizvodnih procesa i postupaka; Modeliranje proizvodnje.
 • RAČUNALNA POTPORA, AUTOMATIZACIJA I KONCEPTI INTEGRACIJE
  Kompjutorski integrirana proizvodnja (CIM), Planiranje resursa poduzeća (ERP); upravljanje operacijama; Struktura sustava; Računalna oprema, programi i komunikacije; Razvojne strategije.
 • RAZVOJ PROIZVODA
  Istraživanje, razvoj i proizvodnja; Inženjerska disciplina i metode podržane računalom; Computer Aided Design (CAD) principi i aplikacije; Modeliranje pomoću računala, Sastavnice; Nacrti, vizualizacija i numeričke analize;
 • TEHNOLOŠKO PLANIRANJE PROIZVODNJE
  Metode i sustavi tehnološkog planiranja proizvodnje pomoću računala (CAP); Planiranje tehnološkog procesa i operacija; Studij rada; Priprema alata naprava i mjerila; Programiranje NC strojeva i robota.
 • SUSTAV PLANIRANJA I UPRAVLJANJA PROIZVODNJOM
  Planiranje proizvodnog programa i proizvodnje, Planiranje potreba za materijalom, Planiranje proizvodnih resursa, Nabava i upravljanje zalihama; Logistika; Upravljanje aktivnostima izvršenja proizvodnje; Koncepti MRP, MRP II, OPT, Just-in-time i KANBAN
 • POTPORA ODLUČIVANJU U PROIZVODNIM SUSTAVIMA
  Kalkulacije; Statistika proizvodnje; Analiza proizvodnje; Uredski sustavi; Sustavi potpore u odlučivanju i ekspertni sustavi.
 • AUTOMATIZIRANO I RAČUNALOM PODRŽANO IZVRŠENJE PROIZVODNJE
  Primjena računala u sustavima izvršenja proizvodnje - CAM; Fleksibilna prerada i obrada; Fleksibilno skladištenje; Fleksibilni unutarnji trasnport; Koncepti, principi i primjeri automatizacije, robotike i numeričkog upravljanja; Mjerenje neelektričkih veličina i prikupljanje podataka u pogonu.
 • RAČUNALNA POTPORA SUSTAVA KVALITETE
  Kvaliteta proizvoda i procesa; Provjera kvalitete; Sustavi kvalitete; Upravljanje kvalitetom; Izgradnja sustava kvalitete; Računalom podržano osiguranje kvalitete (CAQ).

Osnovna literatura

 • Žugaj, M., Strahonja, V., Informacijski sustavi proizvodnje, Informator, Zagreb, 1992
 • Heizer, J., Render, B., Operations Management, 7th Edition

Dopunska literatura

 • Wagner, B., Monk, E., Enterprise Resource Planning, ISBN-10:1423901797, SBN-13: 9781423901792, 2009
 • Browne, J., Harhen, J., Shivan, J., Production Management Systems, Addison-Wesley Publishing Company, Wokingham, 1996.
 • Neumann, Schwindt, Zimmermann. Project Scheduling with Time Windows and Scarce Resources. Springer 2003
 • Stevenson, W.J., Operations Management, McGraw-Hill College, 2003
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Picek Ruben Laboratorijske vježbe 15 1 0
Predavanje 5 2 0
Strahonja Vjeran Predavanje 10 2 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Informacijski sustavi proizvodnje - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Projektni zadatak30
Kolokviji65
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 2 + 100.0 100.0 +
Projekt + +
Kolokvij 3 + 100.0 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 1 Provjera prisustvovanja na predavanjima obavlja se nasumično.
4 Dodatni referat, ali samo za studente koji su izostali više od 4 puta iz opravdanih razloga (bolest)
Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 3 1 Na svim laboratorijskim vježbama
provjerava se prisustvovanje. Dozvoljen je 1 izostanak. Student za sve dolaske ostvaruje dodatna 2boda.
2 Dodatni referat/projektni zadatak, ali samo za studente koji su opravdano izostali više od jednih vježbi. Javiti se asistentu najkasnije tjedan dana nakon objave evidencije prisustvovanja.
Tjedan dana nakon 3. međuispitnog razdoblja
2. kolokvij 35 15 Gradivo s predavanja. Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Studenti koji na prvom kolokviju nemaju ostvaren prag, moraju riješiti 75% zadataka iz gradiva prvog kolokvija, koje se ponavlja u drugom kolokviju. Pri tome je moguće ostvariti max 15 bodova.
3. kolokvij 30 13 Gradivo s predavanja. Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost
Projekt 30 10 Samostalni projekt dodjeljuje se studentu najkasnije do početka 2. nastavnog razdoblja. Student treba projekt samostalno izraditi, dokumentirati, predati na sustav Moodle i obraniti. Projekt se brani tijekom 3. nastavnog i 3. međuispitnog razdoblja prema objavljenim terminima. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači pokretanje stegovnog postupaka.


Informacijski sustavi proizvodnje - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Projektni zadatak30
Kolokviji65
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 2 + 100.0 100.0 +
Projekt + +
Kolokvij 3 + 100.0 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 1 Provjera prisustvovanja na predavanjima obavlja se nasumično.
4 Dodatni referat, ali samo za studente koji su izostali više od 4 puta iz opravdanih razloga (bolest)
Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 3 1 Na svim laboratorijskim vježbama
provjerava se prisustvovanje. Dozvoljen je 1 izostanak. Student za sve dolaske ostvaruje dodatna 2boda.
2 Dodatni referat/projektni zadatak, ali samo za studente koji su opravdano izostali više od jednih vježbi. Javiti se asistentu najkasnije tjedan dana nakon objave evidencije prisustvovanja.
Tjedan dana nakon 3. međuispitnog razdoblja
2. kolokvij 35 15 Gradivo s predavanja. Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Studenti koji na prvom kolokviju nemaju ostvaren prag, moraju riješiti 75% zadataka iz gradiva prvog kolokvija, koje se ponavlja u drugom kolokviju. Pri tome je moguće ostvariti max 15 bodova.
3. kolokvij 30 13 Gradivo s predavanja. Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost
Projekt 30 10 Samostalni projekt dodjeljuje se studentu najkasnije do početka 2. nastavnog razdoblja. Student treba projekt samostalno izraditi, dokumentirati, predati na sustav Moodle i obraniti. Projekt se brani tijekom 3. nastavnog i 3. međuispitnog razdoblja prema objavljenim terminima. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači pokretanje stegovnog postupaka.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh