FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
6. semestar

2017/2018

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
6. semestar
3. nastavna godina

Poduzetnički pothvat npp:128681

Engleski naziv

Entrepreneurial Venture

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Seminar 6 2 1
Đunđek Kokotec Ivana Seminar 9 2 1
Kedmenec Irena Predavanje 6 2 1
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 9 2 1
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 10.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 07.09.2021. 23:59
Odjava do: 09.09.2021. 11:59

Poduzetnički pothvat - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Nositeljice: izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa

                  doc. dr. sc. Irena Kedmenec

Suradnici: doc. dr. sc. Kristina Detelj

                  Ivana Đunđek Kokotec, mag. oec.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projektni zadatak90
Dolasci10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Projektni zadatak 90 PROJEKT: Studenti u timu pripremaju projektni zadatak na temelju stečenog znanja kroz ranije godine obrazovanja, dostupnih materijala u pisanom obliku i putem web izvora. Kroz projekt student prati poslovanje odabranog poduzeća. Potrebno je analizirati poduzeće kroz pravne, marketinške i porezne aspekte, njegove konkurente, oblikovati portfolio matrice, analizirati financijske izvještaje (min 3 godine) te detaljno prikazati organizacijsku strukturu promatranog poduzeća. Projekt mora imati min 25 stranica teksta. Kako je riječ o projektnom zadatku podrazumijeva se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje poslovanja promatranog poduzeća.

Raspon bodova će zavisiti od sljedećih dijelova: (1) opisa traženih elemenata i ciljeva projekta (max 15 bodova), (2) logička struktura rada (max 10 bodova), (3) zaključci projekta te stavovi i prijedlozi za unapređenje poslovanja (max 10 bodova), (4) poznavanje i korištenje strategijskih alata te dostupnih informacija (max 10 bodova) (5) financije (max 10 bodova), (6) izrada i prodaja proizvoda (25), (7) prezentacija projekta (max 10 bodova)
Dolasci 10 5 DOLAZAK NA PREDAVANJA/KONZULTACIJE Tijekom semestra će se provoditi provjera dolazaka na nastavu (10 puta). Student može izostati max 5 puta od ukupnog broja provjere dolazaka. Redoviti dolasci će se vrednovati s max 10 bodova.

Obvezno prisustvovanje nastavi: ukupno je dopušteno izostati 5 puta. Izostajanje preko dopuštenog oduzima pravo dobivanja potpisa.
Nema mogućnosti nadoknade.


NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u testu, uz navođenje autora, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo.

Poduzetnički pothvat - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Nositeljice: izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa

                   doc. dr. sc. Irena Kedmenec

Suradnici: doc. dr. sc. Kristina Detelj

                  Ivana Đunđek Kokotec, mag. oec.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projektni zadatak100
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


NAPOMENA: Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Projektni zadatak 100 50 PROJEKT: Student samostalno priprema projektni zadatak na temelju stečenog znanja kroz ranije godine obrazovanja, dostupnih materijala u pisanom obliku i putem web izvora. Kroz projekt student prati pokretanje vlastitog poduzetničkog pothvata. Potrebno je analizirati poduzeće kroz pravne, marketinške i porezne aspekte, njegove konkurente, oblikovati portfolio matrice, te detaljno prikazati organizacijsku strukturu poduzeća. Financijski dio se mora izraditi prema modelu naučenom na kolegiju 5. semestra - Poslovno planiranje i projekti. Projekt mora imati min 25 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka na mail. Kako je riječ o projektnom zadatku podrazumijeva se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje poslovanja promatranog poduzeća.

Raspon bodova će zavisiti od sljedećih dijelova:
(1) Opis traženih elemenata i ciljevi projekta (jasno definirani osnovni elementi poduzeća, misija, vizija, proizvod i/ili usluga te analiza okoline, jasno definirani operativni kapaciteti i održivost projekta, mogućnost transfera u realni sektor, zanimljivost, razumljivost, uvjerljivost)
(max. 25 bodova)
(2) Logička struktura rada (metodologija i prikladnost pristupa, vremenski okvir, interdisciplinarna povezanost različitih aspekata poslovanja, teorijski okviri implementirani kroz stvarne primjere na projektu)
(max. 15 bodova)
(3) Zaključci te stavovi i prijedlozi za unapređenje poslovanja (vjerojatnost učinka projekta koje je moguće kvantificirati i dokazati, jasno izneseni zaključak o uspješnosti projekta temeljen na iscrpnoj analizi)
(max. 20 bodova)
(4) Poznavanje i korištenje strategijskih alata te dostupnih informacija (korištenje podataka iz sekundarnih te primarnih izvora, citiranje, stil pisanja, gramatička ispravnost )
(max. 20 bodova)
(5) Financije
(pretpostavke, RDG, ET, FT, stat. ocjene, din. ocjene, ocjene osjetljivosti)
(max. 20 bodova)
NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u testu, uz navođenje autora, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh