FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
6. semestar

2016/2017

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
6. semestar
3. nastavna godina

Socijalno poduzetništvo npp:128684

Engleski naziv

Social Entrepreneurship

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Seminar 15 2 1
Kedmenec Irena Predavanje 14 2 1
Seminar 15 2 1
Kovšca Vladimir Predavanje 1 2 1
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2021.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 06.07.2021. 23:59
Odjava do: 08.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.09.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 10.09.2021. 23:59
Odjava do: 12.09.2021. 11:59

Socijalno poduzetništvo - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji40
Zadaci na nastavi20
Poslovni plan35
Izlaganje poslovnog plana5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


*NAPOMENA: Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Socijalno poduzetništvo je ostvarenje minimalno 20 bodova iz kolokvija, minimalno 17 bodova iz pisanja poslovnog plana i minimalno 2 boda iz izlaganja poslovnog plana.

**NAPOMENA: Kao uvjet za potpis potrebno je imati 9 dolazaka na predavanja, dolazak na predavanje gosta predavača i 9 dolazaka na seminare, minimalno 17 bodova iz pisanja poslovnog plana i minimalno 2 boda iz izlaganja poslovnog plana.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 75.0 25.0 30 +
Drugi kolokvij + 25.0 75.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo na predavanjima 0 Na svim predavanjima provjerava se prisustvo.
Potrebno je imati 8 dolazaka na predavanja i dolazak na predavanje gosta predavača.
Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju imati 8 dolazaka na predavanja, a termine svojih dolazaka na većinu predavanja biraju, te moraju fiksno doći samo na termin gosta predavača.
Prisustvo na seminarima 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvo.
Potrebno je imati 8 dolazaka na seminare.
Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju imati 8 dolazaka na seminare, a termine svojih dolazaka na seminare biraju.
Pisanje poslovnog plana 35 17 Student piše poslovni plan u timu.

Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Poslovni plan treba predati najkasnie tjedan dana prije datuma predviđenog za izlaganje poslovnog plana.

Za svaki dan kašnjenja, student gubi 1 bod. Obratite pozornost da je za polaganje predmeta potrebno na pisanju poslovnog plana ostvariti minimalno 17 bodova.
Izlaganje poslovnog plana 5 2 U izlaganju obavezno sudjeluju svi autori poslovnog plana. Ne postoji mogućnost za nadoknadu budući da će do kraja 5. tjedna nastave biti objavljen konačni operativni plan izlaganja studenata po datumima.
Kolokviji 40 Kolokviji sadrži pitanja esejskog tipa (definiranje pojmova, interpretiranje, razumijevanje i primjena) te zadatke tipa "zaokruži" i "nadopuni".
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


ISHODI UČENJA:

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

1.   opisati razlike između socijalnog poduzetništva i tradicionalnog poduzetništva te razlike između socijalnog poduzetništva i humanitarnog rada.

kolokvij, zadaci na nastavi

2.   analizirati i kvantificirati ishode socijalnog poduzetništva

kolokvij, pisanje poslovnog plana

3.   diskutirati mogućnosti suradnje neprofitnih organizacija i privatnog sektora

kolokvij, zadaci na nastavi, pisanje poslovnog plana

4.   analizirati potrebe za socijalnim poduzetništvom na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

zadaci na nastavi, pisanje poslovnog plana

5.   procijeniti vlastite resurse na temelju teorije efektuacije

zadaci na nastavi, pisanje poslovnog plana

6.   primijeniti tehnike kreativnog razmišljanja za generiranje ideja

zadaci na nastavi, pisanje poslovnog plana

7.   predlagati socijalne poslovne pothvate

pisanje poslovnog plana

8. vrednovati socijalne poslovne pothvate izradom poslovnog planapisanje poslovnog plana

 

Socijalno poduzetništvo - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Izvanredni studenti se obavezno trebaju javiti predmetnom nastavniku u prvom tjednu nastave radi dogovora o načinu polaganja ispita putem e-maila na adresu irena.kedmenec@foi.hr ili osobno u vrijeme konzultacija.

NAPOMENA: Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente, s time da izvanredni studenti trebaju ostvariti kumulativno 9 dolazaka na predavanja i na seminare.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pisanje poslovnog plana35
Pisani ispit65
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pisanje poslovnog plana 35 17 Student priprema poslovni plan za društveno-poduzetnički pothvat prema uputama na Moodle-u.


Poslovni plan se predaje najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka isključivo na Moodle.

NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Svaki tekst koji je preuzet iz nekog izvora literature treba biti referenciran. Svaka slika, grafikon ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Zbog nepoštivanja ovih pravila, student će biti upućen na stegovno povjerenstvo.
Pisani ispit 65 30 Pisani ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani i pozitivno vrednovan poslovni plan.

Ako na poslovnom planu nije ostvareno minimalno 17 bodova, student nema pravo pristupiti pisanom dijelu ispita.
Na redovnom ispitnom roku pisani ispit se sastoji od esejskih pitanja, pitanja tipa "zaokruži", "nadopuni" i sl.


ISHODI UČENJA:

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

1.   opisati razlike između socijalnog poduzetništva i tradicionalnog poduzetništva te razlike između socijalnog poduzetništva i humanitarnog rada

pisani ispit

2.   analizirati i kvantificirati ishode socijalnog poduzetništva

pisani ispit, pisanje poslovnog plana

3.   diskutirati mogućnosti suradnje neprofitnih organizacija i privatnog sektora

pisani ispit, pisanje poslovnog plana

4.  analizirati potrebe za socijalnim poduzetništvom na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

pisanje poslovnog plana

5.   procijeniti vlastite resurse na temelju teorije efektuacije

pisanje poslovnog plana

6.   primijeniti tehnike kreativnog razmišljanja za generiranje ideja

pisanje poslovnog plana

7.   predlagati socijalne poslovne pothvate

pisanje poslovnog plana

8. vrednovati socijalne poslovne pothvate izradom poslovnog planapisanje poslovnog plana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh