FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
6. semestar

2016/2017

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Revizija npp:128688

Engleski naziv

Auditing

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nema podataka o izvođačima nastave
redovni rok
Datum: 23.06.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 20.06.2021. 23:59
Odjava do: 21.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 05.07.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 02.07.2021. 23:59
Odjava do: 04.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 06.09.2021. 23:59
Odjava do: 08.09.2021. 11:59

Revizija - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij 125
Kolokvij 225
ZBROJ50


BODOVNA SKALA

0-29 bodovanedovoljan (1)
30-34 bodovadovoljan (2)
35-39 bodovadobar (3)
40-44 bodovavrlo dobar (4)
45-50 bodovaizvrstan (5)

Svaki student koji ukupno ostvari 30 i više bodova može pristupiti upisu predložene ocjene.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 35 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 35 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 1-2 50 Kolokviji se sastoje od teorijskog dijela gradiva i to u pravilu od:
- pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva,
- dopune pojmova koji nedostaju.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Nema mogućnosti nadoknade.


LITERATURA:
Osnovna:

  1. Sever Mališ, S.,  Tušek, B.,  Žager, L.: Revizija – načela, standardi, postupci,  HZRFD, Zagreb, 2012.
  2. Tušek, B, Žager, L.: Revizija, treće izdanje, HZRFD, Zagreb, 2008.

Dopunska:

  1. Žager. K . Žager L.: Računovodstveni standardi, financijski izvještaji i revizija, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Inženjerski biro, Zagreb, 1996.
  2. Tušek, B.: Revizija, instrument poslovnog odlučivanja, TEB, Zagreb, 2001.
  3. Arens, A. A., Loebbecke, J. K.: Auditing – An Integrated Approach, Prentice Hall, New Jersey, 2011

 

ISPIT

Studenti koji putem kontinuiranog praćenja ne ostvare pozitivnu ocjenu ili ne prihvate ostvarenu pozitivnu ocjenu mogu pristupiti ispitu.
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni ispit se sastoji od teorijskog dijela gradiva, u kojem se kroz niz pitanja provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje gradiva. Za pozitivnu ocjenu potrebno je riješiti minimalno 60% pismenog ispita.
Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita.

Revizija - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Izvanredni studenti mogu se na početku semestra uključiti u kontinuirano praćenje i tada za njih vrijede ista pravila koja vrijede za redovne studente.LITERATURA:
Osnovna:

  1. Sever Mališ, S.,  Tušek, B.,  Žager, L.: Revizija – načela, standardi, postupci,  HZRFD, Zagreb, 2012.
  2. Tušek, B, Žager, L.: Revizija, treće izdanje, HZRFD, Zagreb, 2008.

Dopunska:

  1. Žager. K . Žager L.: Računovodstveni standardi, financijski izvještaji i revizija, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Inženjerski biro, Zagreb, 1996.
  2. Tušek, B.: Revizija, instrument poslovnog odlučivanja, TEB, Zagreb, 2001.
  3. Arens, A. A., Loebbecke, J. K.: Auditing – An Integrated Approach, Prentice Hall, New Jersey, 2011

 

ISPIT

Preduvjeta za izlazak na ispit nema.
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni ispit se sastoji od teorijskog dijela gradiva, u kojem se kroz niz pitanja provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje gradiva. Za pozitivnu ocjenu potrebno je riješiti minimalno 60% pismenog ispita.
Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh