FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
6. semestar

2019/2020

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Revizija npp:128688

Engleski naziv

Auditing

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Razumijevanje pojma i uloge revizije u suvremenim uvjetima poslovanja. Stjecanje znanja o temeljnim vrstama, metodama i predmetu revizije. Upoznavanje metodologije obavljanja revizijskog procesa i načinu izvještavanja o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja. Razumijevanja načina djelovanja revizijske profesije.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Izvijestiti o ishodima revizijskog procesa
 • Koristiti metodologiju obavljanja procesa revizije financijskih izvještaja
 • Razumjeti temeljna revizijska načela i standarde
 • Razumjeti organizaciju i djelovanja revizijske profesije.
 • Razumjeti pojam, ulogu i značenje revizije

Ishodi učenja programa

 • Razumjeti ulogu i značaj interne kontrole i revizije u poslovnim aktivnostima poduzećaRazumjeti ulogu i značaj interne kontrole i revizije u poslovnim aktivnostima poduzeća

Sadržaj predavanja

 • Pojam, uloga i povijesni razvoj revizije
 • Temeljne vrste revizije
 • Revizijska načela i standardi
 • Objekt i predmet i metode revizije
 • Proces revizije financijskih izvještaja
 • Preliminarne aktivnosti i preuzimanje obveze revizije
 • Poznavanje poslovanja klijenta, preliminarni analitički postupci i planiranje revizije
 • Koncept značajnosti i procjena revizijskih rizika
 • Upoznavanje i ocjena sustav internih kontrola klijenta
 • Provedba dokaznih postupaka
 • Kompletiranje revizije i sastavljanje revizorova izvješća
 • Revizijska profesija
 • Uloga revizora u otkrivanje prijevara i pogrešaka
 • Forenzična revizija
  Forenzična revizija
 • Analiza slučajeva

Osnovna literatura

 • Sever Mališ, S., Tušek, B., Žager, L.: Revizija – načela, standardi, postupci, HZRFD, Zagreb, 2012
 • Tušek, B, Žager, L.: Revizija, treće izdanje, HZRFD, Zagreb, 2008.

Dopunska literatura

 • Žager. K . Žager L.: Računovodstveni standardi, financijski izvještaji i revizija, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Inženjerski biro, Zagreb, 1996.
 • Tušek, B.: Revizija, instrument poslovnog odlučivanja, TEB, Zagreb, 2001.
 • Arens, A. A., Loebbecke, J. K.: Auditing – An Integrated Approach, Prentice Hall, New Jersey, 2011

Preduvjeti

 • Računovodstvo
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Brozović Mateja Predavanje 4 2 1
Seminar 4 1 1
Ježovita Ana Predavanje 4 2 1
Seminar 4 1 1
Sever Mališ Sanja Predavanje 5 2 1
Seminar 5 1 1
Žager Lajoš Predavanje 2 2 1
Seminar 2 1 1
redovni rok
Datum: 13.07.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 10.07.2020. 23:59
Odjava do: 12.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 28.08.2020. 23:59
Odjava do: 30.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59

Revizija - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2019/2020


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh