FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
3. semestar

2017/2018

1ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Tjelesna i zdravstvena kultura 3 npp:128694

Engleski naziv

Physical Education 3

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Cilj kolegija

Redovitom primjenom kinezioloških aktivnosti kvalitetno održavati i nadgraditi zdravstveni status studenata (pozitivno utjecati na antropološka obilježja – antropometrijske karakteristike, motoričke i funkcionalne sposobnosti). Programski usavršiti i povećati fond motoričkih informacija s jedinstvenim ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja (motoričkih i funkcionalnih sposobnosti). Razviti kod studenata trajne navike i potrebu bavljenja kineziološkim aktivnostima u svakodnevnom životu i radu, kako bi promicati tjelovježbu i sportsku kulturu te kvalitetan život u mladosti, zrelosti i starosti.

Nastava

Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Osmisliti samostalno vježbanje koristeći racionalno i sadržajno prednosti aktivnog odmora.
 • Prepoznati ulogu tjelesnog vježbanja u sprečavanju nastanka bolesti i zaštiti zdravlja.
 • Primijeniti opće i specifične kineziološke operatore i zagrijavanje kao pripremu prije tjelesnih napora u svakodnevnom životu i radu
 • Utjecati na sprječavanje preranog smanjenja razine vlastitih sposobnosti uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti

Ishodi učenja programa

 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu

Sadržaj predavanja

 • Osnovni programi
  Sadržaj osnovnog programa određen je na osnovi sljedećih kriterija: interesa i motiva studenata za pojedine sadržaje, zdravstvenom statusu studenata, razini usvojenosti motoričkih informacija, spolu, utilitarnim vrijednostima pojedinih sadržaja u svakodnevnom životu, materijalnim i kadrovskim uvjetima Fakulteta. Programski sadržaji osnovnog programa provode se u sljedećim kineziološkim aktivnostima: plivanje, košarka, nogomet, odbojka, osnovne kineziološke transformacije I. (rad u teretani), osnovne kineziološke transformacije II. (aerobik), stolni tenis, badminton, plesovi (narodni i društveni), nastava tjelesne i zdravstvene kulture za studente s posebnim potrebama
 • Izborni programi
  Sadržaji izbornog programa provodit će se s obzirom na interese studenata, uvjete rada, materijalne i kadrovske uvjete. Namijenjeni su studentima preddiplomskog studija koji pokazuju poseban interes i imaju primjerene sposobnosti za uspjeh u pojedinoj kineziološkoj aktivnosti. Cilj posebnih programa je stjecanje i usavršavanje prethodno stečenih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja u svrhu razvoja sposobnosti i vještina za pravilno izvođenje. Za organizaciju i realizaciju izbornih programa zadužena je Sportska udruge Fakulteta organizacije i informatike. Tu spadaju orijentacija i planinarenje, mačevanje, skijanje, sportovi na vodi (jedrenje, jedrenje na dasci, veslanje, kajak, kanu, rafting, ronjenje), tenis, squash, rolanje, bicikliranje, klizanje, kuglanje, paintball i sl.
 • Programi za studente s posebnim potrebama
  Program nastave tjelesne i zdravstvene kulture za studente s posebnim potrebama ima višestruku odgojno-obrazovnu, rehabilitacijsku, utilitarnu i psihosocijalnu vrijednost. Posebni programi tjelesne i zdravstvene kulture za studente prve i druge godine studija izrađuju se prema zdravstvenom stanju i utvrđenoj dijagnozi svakog studenta. Temeljem uvida u medicinsku dokumentaciju liječnik može studenta/icu u akademskoj godini osloboditi od nastave tjelesne i zdravstvene kulture na više načina i to prema vremenu trajanja i intezitetu programa: trajno ili privremeno, djelomično ili potpuno

Dopunska literatura

 • Milanović, D. (ur.) (1997). Priručnik za sportske trenere. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 • Kondicijska priprema sportaša, Zbornici radova, Kineziološki fakultet sveučilišta u Zagrebu i Zagrebački športski savez, Zagreb, 2003.-2013.
 • Mišigoj-Duraković M. i sur. (1999).Tjelesno vježbanje i zdravlje. (Udžbenik )Ur. M.Mišigoj-Duraković. Grafos, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 • Colwin C. M. (1998). Plivanje. Gopal d.o.o. Zagreb
 • Volčanšek, B. (1996). Sportsko plivanje. (Udžbenik) Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.
 • Volčanšek, B. (2002). Bit plivanja. (udžbenik) Kineziološki fakultet, Zagreb.
 • Janković V., Marelić N. (1995). Odbojka, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 • Janković V., Marelić N. (2003). Odbojka za sve. Zagreb. Autorska naklada
 • Službena pravila odbojke. Hrvatski odbojkaški savez, Zagreb, 2004.
 • Rađenović, O. i sur. (2008). Alpsko skijanje. Zagreb: Hrvatski zbor učitelja i trenera skijanja, Znanje.
 • Poljak (1996). Hrvatske planine - planinarsko turistički vodič, Golden marketing
 • Sertić H. (2004). Osnove borilačkih sportova, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Sertić, H. (2003). Kondicijska priprema strijelaca. U: D. Milanović i I. Jukić (ur.) Zbornik radova međunarodnog znanstveno - stručnog skupa %22Kondicijska priprema sportaša%22 (542-549) Zagreb, Kineziološki fakultet i Zagrebački športski savez
 • Šnajder V. (1995). Od starta do cilja, Školske novine, Zagreb
 • Šnajder V. (1997). Hodanje i trčanje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu.
 • Brundle, F. (1988). Badminton. Hrvatski badmintonski savez.
 • Jukić, I., Marković, G. (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grafički zavod Hrvatske,Zagreb
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Vučić Damir Vježbe (jezici, tzk) 15 2 2
Nema definiranih ispitnih rokova

Tjelesna i zdravstvena kultura 3 - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

 

Praćenje rada studenata

 

Studenti se uključuju u jednu ili više aktivnosti iz osnovnog ili izbornog programa. Tijekom semestra odabrani sportovi se ne mogu mijenjati.  

 

 

OSNOVNI PROGRAM provodi se u zimskom semestru na sljedećim mjestima:

 

·         TTS centar (dvoranski nogomet, stolni tenis, badminton, osnovne kineziološke transformacije, košarka)

·         II. gimnazija (odbojka, košarka, nogomet)

·         Gradski bazeni Varaždin (plivanje) - prema interesu studenata

 

 

DODATNI IZBORNI PROGRAMI obuhvaćaju sadržaje koji će se provoditi prema interesu i mogućnostima studenata, vremenskim uvjetima rada, materijalnim ili kadrovskim uvjetima:

 

·         Biciklizam

·         Planinarenje i orijentacija

·         Skijanje

·         Sportovi na vodi

·         Mačevanje

·         Borilački sportovi i samoobrana

·         Klizanje

·         Kuglanje

·         Zumba

·         Streljaštvo

·         Paintball

·         Teretana

·         Cross na Dravi ili Aquacityju Varaždin

 

 

POTPIS NA KRAJU SEMESTRA

 

Iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura studenti dobivaju 1 ECTS bod za svaki semestar potvrdom potpisa nastavnika o redovitosti pohađanja nastave. Kriterij za dobivanje potpisa i 1 ECTS boda jednak je odredbi o dobivanju potpisa na ostalim visokim učilištima, što konkretno iznosi 30 sati nastave/vježbi po semestru.

Studentima koji su redovito pohađali nastavu, dodatno se angažirali i sudjelovali u natjecanjima FOI-a ili nekim drugim izbornim programima koji se nude u sklopu nastave TZK, za potpis je potrebno skupiti ukupno 18 bodova (izvanredni studenti moraju skupiti ukupno 9 bodova).

 

Način izračuna potrebnih 18 bodova:

 

30 obveznih sati semestralno x 45 minuta = 1350 minuta

1350 minuta – 20 % dopuštenih izostanaka = 1080 minuta ili 18 sati (bodova) obveznih dolazaka na nastavu (1080 min. / 60 min. aktivnosti tjedno = 18 sati semestralno)

 

Skupljanje potrebnih 18 bodova može se izvršiti na sljedeći način:

 


ELEMENTI PRAĆENJA AKTIVNOSTI (trajanje)BODOVI
1 sat dvoranskog programa ili 1 sat bazena1,5 bod
1 sat izbornog programa na otvorenom (npr. klizanje…)1,5 bod
2 sata u dvorani (u dogovoru s predavačem ako ima mjesta)2 boda
Pješačka ili biciklistička tura (Aquacity)2 boda
Planinarska tura4 boda
Teorijsko predavanje1,5 bod
Natjecanje – sudjelovanje2 boda
Natjecanje – medalja3 boda
Cross3 boda
Skijanje (polaznicima skijanja nastava se priznaje u vrijednosti 50 % za jedan semestar)9 bodova
Sportovi na vodi (polaznicima sportova na vodi nastava se priznaje u vrijednosti 50 % za jedan semestar)9 bodova
Seminarski rad2 boda
POTREBAN UKUPNI ZBROJ BODOVA18

 


POSEBNI UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:

 

Oslobođenje od nastave TZK na visokim učilištima moguće je ostvariti djelomično ili potpuno za tekući semestar. Molbe i potrebna dokumentacija za oslobođenje predaju se predmetnom nastavniku na konzultacijama početkom semestra za tekući semestar, a najkasnije do 15. listopada (zimski semestar) i do 15. ožujka (ljetni semestar). S obzirom da zakonski ne postoji pravo oslobođenja od nastave TZK, potpuno oslobođenje mogu ostvariti samo studenti/ice s posebnim potrebama.

 

Studenti mogu biti oslobođeni po sportskoj ili zdravstvenoj osnovi - obvezna predaja zamolbe početkom semestra:

 

1) SPORTSKA OSLOBOĐENJA

 

Odnose se samo na sportaše reprezentativce koji se aktivno bave sportom i redovito treniraju u I. Ligi, a mogu biti djelomično ili potpuno oslobođeni od pohađanja nastave. Sportaši su obvezni nastupati na službenim Sveučilišnim natjecanjima za Fakultet organizacije i informatike, ukoliko je njihov sport u sustavu natjecanja ili pomagati u pripremama i vođenju ekipa. U protivnom, ne može im se priznati oslobođenje.

Da bi stekli pravo na sportsko oslobođenje, studenti su dužni na početku nastave, a najkasnije do 15. listopada tekuće akademske godine (za zimski semestar), te najkasnije do 15. ožujka iste akademske godine (za ljetni semestar) predati svom nastavniku TZK:

 

1.    zamolbu za oslobađanje od nastave TZK

2.    potvrda Saveza i Kluba za koji nastupate

3.    kopiju sportske knjižice za tekuću godinu s obavljenim liječničkim pregledom

4.    ako nastupate za klub koji nije iz Varaždina i bliže okolice, potvrda kluba s kojim trenirate u Varaždinu

 

2) ZDRAVSTVENA OSLOBOĐENJA

 

Na početku nastave, a najkasnije do 15. listopada (zimski semestar) i do 15. ožujka (ljetni semestar) svom nastavniku TZK potrebno je donijeti kopiranu liječničku dokumentaciju i molbu za oslobođenje.

Ova oslobođenja odnose se na studente koji predaju zamolbu za oslobođenje od nastave TZK po zdravstvenoj osnovi. Nakon podnošenja zamolbe predmetni profesor u konzultaciji s liječnikom FOI-a Tanjom Obelić Babok spec.škol.med. odlučuju o stupnju oslobađanja od pohađanja nastave (djelomičnom ili potpunom oslobođenju) ili odabiru prilagođenu kineziološku aktivnost s obzirom na dijagnozu svakom studentu.

 

Privremeno zdravstveno oslobođenje se može dobiti i tijekom trajanja semestra ukoliko je u pitanju povreda ili bolest. Sve vezano uz liječničku dokumentaciju predmetni profesor odobrava isključivo uz ispričnicu liječnice nadležne za Fakultet organizacije i informatike Tanje Obelić Babok spec.škol.med. i samo za period naveden u ispričnici. Za svaki tjedan bolovanja, priznaje se jedan i pol (1,5) bod iz TZK.

 

Obveze studenata koji su dobili djelomično ili potpuno oslobođenje su pomagati predmetnom profesoru u organizaciji i provođenju nastave i sportskih natjecanja, te su dužni do dobivanja potpisa predati seminarski rad s temom koju dogovore s predmetnim profesorom.

 

 

PRIJEPIS POTPISA

 

U skladu s Bolonjskom deklaracijom studenti/ce koji su izvršili obvezu prema kolegiju tjelesna i zdravstvena kultura na bilo kojem visokom učilištu stječu pravo prijepisa potpisa na drugom visokom učilištu

- Kod prijepisa potpisa donijeti oba indeksa i potvrdu o položenom ispitu.

 

Tjelesna i zdravstvena kultura 3 - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

 

Praćenje rada studenata

 

Studenti se uključuju u jednu ili više aktivnosti iz osnovnog ili izbornog programa. Tijekom semestra odabrani sportovi se ne mogu mijenjati.  

 

 

OSNOVNI PROGRAM provodi se u zimskom semestru na sljedećim mjestima:

 

·         TTS centar (dvoranski nogomet, stolni tenis, badminton, osnovne kineziološke transformacije, košarka)

·         II. gimnazija (odbojka, košarka, nogomet)

·         Gradski bazeni Varaždin (plivanje) - prema interesu studenata

 

 

DODATNI IZBORNI PROGRAMI obuhvaćaju sadržaje koji će se provoditi prema interesu i mogućnostima studenata, vremenskim uvjetima rada, materijalnim ili kadrovskim uvjetima:

 

·         Biciklizam

·         Planinarenje i orijentacija

·         Skijanje

·         Sportovi na vodi

·         Mačevanje

·         Borilački sportovi i samoobrana

·         Klizanje

·         Kuglanje

·         Zumba

·         Streljaštvo

·         Paintball

·         Teretana

·         Cross na Dravi ili Aquacityju Varaždin

 

 

POTPIS NA KRAJU SEMESTRA

 

Iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura studenti dobivaju 1 ECTS bod za svaki semestar potvrdom potpisa nastavnika o redovitosti pohađanja nastave. Kriterij za dobivanje potpisa i 1 ECTS boda jednak je odredbi o dobivanju potpisa na ostalim visokim učilištima, što konkretno iznosi 30 sati nastave/vježbi po semestru.

Studentima koji su redovito pohađali nastavu, dodatno se angažirali i sudjelovali u natjecanjima FOI-a ili nekim drugim izbornim programima koji se nude u sklopu nastave TZK, za potpis je potrebno skupiti ukupno 18 bodova (izvanredni studenti moraju skupiti ukupno 9 bodova).

 

Način izračuna potrebnih 18 bodova:

 

30 obveznih sati semestralno x 45 minuta = 1350 minuta

1350 minuta – 20 % dopuštenih izostanaka = 1080 minuta ili 18 sati (bodova) obveznih dolazaka na nastavu (1080 min. / 60 min. aktivnosti tjedno = 18 sati semestralno)

 

Skupljanje potrebnih 18 bodova može se izvršiti na sljedeći način:

 


ELEMENTI PRAĆENJA AKTIVNOSTI (trajanje)BODOVI
1 sat dvoranskog programa ili 1 sat bazena1,5 bod
1 sat izbornog programa na otvorenom (npr. klizanje…)1,5 bod
2 sata u dvorani (u dogovoru s predavačem ako ima mjesta)2 boda
Pješačka ili biciklistička tura (Aquacity)2 boda
Planinarska tura4 boda
Teorijsko predavanje1,5 bod
Natjecanje – sudjelovanje2 boda
Natjecanje – medalja3 boda
Cross3 boda
Skijanje (polaznicima skijanja nastava se priznaje u vrijednosti 50 % za jedan semestar)9 bodova
Sportovi na vodi (polaznicima sportova na vodi nastava se priznaje u vrijednosti 50 % za jedan semestar)9 bodova
Seminarski rad2 boda
POTREBAN UKUPNI ZBROJ BODOVA9

 


POSEBNI UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:

 

Oslobođenje od nastave TZK na visokim učilištima moguće je ostvariti djelomično ili potpuno za tekući semestar. Molbe i potrebna dokumentacija za oslobođenje predaju se predmetnom nastavniku na konzultacijama početkom semestra za tekući semestar, a najkasnije do 15. listopada (zimski semestar) i do 15. ožujka (ljetni semestar). S obzirom da zakonski ne postoji pravo oslobođenja od nastave TZK, potpuno oslobođenje mogu ostvariti samo studenti/ice s posebnim potrebama.

 

Studenti mogu biti oslobođeni po sportskoj ili zdravstvenoj osnovi - obvezna predaja zamolbe početkom semestra:

 

1) SPORTSKA OSLOBOĐENJA

 

Odnose se samo na sportaše reprezentativce koji se aktivno bave sportom i redovito treniraju u I. Ligi, a mogu biti djelomično ili potpuno oslobođeni od pohađanja nastave. Sportaši su obvezni nastupati na službenim Sveučilišnim natjecanjima za Fakultet organizacije i informatike, ukoliko je njihov sport u sustavu natjecanja ili pomagati u pripremama i vođenju ekipa. U protivnom, ne može im se priznati oslobođenje.

Da bi stekli pravo na sportsko oslobođenje, studenti su dužni na početku nastave, a najkasnije do 15. listopada tekuće akademske godine (za zimski semestar), te najkasnije do 15. ožujka iste akademske godine (za ljetni semestar) predati svom nastavniku TZK:

 

1.    zamolbu za oslobađanje od nastave TZK

2.    potvrda Saveza i Kluba za koji nastupate

3.    kopiju sportske knjižice za tekuću godinu s obavljenim liječničkim pregledom

4.    ako nastupate za klub koji nije iz Varaždina i bliže okolice, potvrda kluba s kojim trenirate u Varaždinu

 

2) ZDRAVSTVENA OSLOBOĐENJA

 

Na početku nastave, a najkasnije do 15. listopada (zimski semestar) i do 15. ožujka (ljetni semestar) svom nastavniku TZK potrebno je donijeti kopiranu liječničku dokumentaciju i molbu za oslobođenje.

Ova oslobođenja odnose se na studente koji predaju zamolbu za oslobođenje od nastave TZK po zdravstvenoj osnovi. Nakon podnošenja zamolbe predmetni profesor u konzultaciji s liječnikom FOI-a Tanjom Obelić Babok spec.škol.med. odlučuju o stupnju oslobađanja od pohađanja nastave (djelomičnom ili potpunom oslobođenju) ili odabiru prilagođenu kineziološku aktivnost s obzirom na dijagnozu svakom studentu.

 

Privremeno zdravstveno oslobođenje se može dobiti i tijekom trajanja semestra ukoliko je u pitanju povreda ili bolest. Sve vezano uz liječničku dokumentaciju predmetni profesor odobrava isključivo uz ispričnicu liječnice nadležne za Fakultet organizacije i informatike Tanje Obelić Babok spec.škol.med. i samo za period naveden u ispričnici. Za svaki tjedan bolovanja, priznaje se jedan i pol (1,5) bod iz TZK.

 

Obveze studenata koji su dobili djelomično ili potpuno oslobođenje su pomagati predmetnom profesoru u organizaciji i provođenju nastave i sportskih natjecanja, te su dužni do dobivanja potpisa predati seminarski rad s temom koju dogovore s predmetnim profesorom.

 

 

PRIJEPIS POTPISA

 

U skladu s Bolonjskom deklaracijom studenti/ce koji su izvršili obvezu prema kolegiju tjelesna i zdravstvena kultura na bilo kojem visokom učilištu stječu pravo prijepisa potpisa na drugom visokom učilištu

- Kod prijepisa potpisa donijeti oba indeksa i potvrdu o položenom ispitu.

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh