FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
1. semestar

2017/2018

3ECTSa

Specijalistički

Pedagoško - psihološko - didaktičko - metodičko obrazovanje v1.0

Program Obavezan
Pedagoško - psihološko - didaktičko - metodičko obrazovanje nastavnika PPDMO Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Nenasilno rješavanje sukoba npp:133604

Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ciglar Vesna Predavanje 9 1 1
Seminar 5 1 1
Vježbe (jezici, tzk) 4 1 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh