FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
2. semestar

2017/2018

4ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Trgovačko pravo i pravo društava npp:148722

Engleski naziv

Trade and Corporate Law

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Vojković Goran Predavanje 15 2 1
Seminar 15 1 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Trgovačko pravo i pravo društava - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata - Redovni - kolokvij

Elementi praćenjaBodova
Prvi kolokvij30
Drugi kolokvij30
Usmeni ispit30
Prezentacija10
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Redovni - ispit

Elementi praćenjaBodova
Pisani ispit60
Usmeni ispit30
Prezentacija10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 50.0 35 +
Kolokvij 2 + 50.0 35 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 30 Kolokvij se sastoji od tri grupe pitanja: pitanja na zaokruživanje, pitanja na dopunjavanje te esejska pitanja. Moguća je nadoknada jednog kolokvija u 15-tom tjednu nastave.
Ispit 60 Kolokvij se sastoji od tri grupe pitanja: pitanja na zaokruživanje, pitanja na dopunjavanje te esejska pitanja. Nije predviđena nadoknada
Prezentacija 10 Student je dužan odraditi prezentaciju 15-20 minuta na zadanu temu.
Seminar 10 Student je dužan izraditi seminar 10-15 stranica na zadanu temu.


Trgovačko pravo i pravo društava - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pisani ispit60
Usmeni ispit30
Seminar10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh