FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
1. semestar

2019/2020

6ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Matematika npp:46644

Engleski naziv

Mathematics

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Jakuš Marija Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 10.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 07.09.2021. 23:59
Odjava do: 09.09.2021. 11:59

Matematika - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji75
Kratke provjere (Moodle)15
Zadaće10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Uvjet za stjecanje pozitivne ocjene putem kontinuiranog praćenja je prikupljenih 50 ili više bodova pri čemu na svakom kolokviju treba imati barem 3 boda.

Uvjeti za izvršenje nastavnih obaveza i pristup polaganju ispita (uvjeti za potpis) studenata koji ne steknu ocjenu putem kontinuiranog praćenja su prikupljenih 20 bodova, ne više od 3 izostanka s nastave (predavanja i seminara).


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 75 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 75 +
Kolokvij 3 + 20.0 20.0 60.0 75 +
Kratke provjere + + +
Zadaće + + + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 25 Kolokvij se sastoji od 4-5 zadataka. Zadaci su kombinirani: teorijski dio i računski/praktični dio koji je povezan s teorijom pojedine cjeline. Studenti trebaju izračunati/izvesti konačno rješenje. U računskim zadacima traži se teoretsko obrazloženje postupaka i rezultata. Studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili navesti primjere. 3 Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 25 Kolokvij se sastoji od 4-5 zadataka. Zadaci su kombinirani: teorijski dio i računski/praktični dio koji je povezan s teorijom pojedine cjeline. Studenti trebaju izračunati/izvesti konačno rješenje. U računskim zadacima traži se teoretsko obrazloženje postupaka i rezultata. Studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili navesti primjere. 3 Nadoknada nije predviđena.
3. kolokvij 25 Kolokvij se sastoji od 4-5 zadataka. Zadaci su kombinirani: teorijski dio i računski/praktični dio koji je povezan s teorijom pojedine cjeline. Studenti trebaju izračunati/izvesti konačno rješenje. U računskim zadacima traži se teoretsko obrazloženje postupaka i rezultata. Studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili navesti primjere. 3 Nadoknada nije predviđena.
Kratke provjere (Moodle) 15 Predviđene su tri kratke provjere znanja koje se provode u sustavu za e-učenje (Moodle). Slijede u tjednima prije kolokvija te obuhvaćaju teoriju (studenti trebaju odgovarati na pitanja i/ili odabrati točan odgovor između više ponuđenih) i jednostavnije zadatke. Svaka kratka provjera nosi 5 bodova. Nadoknada nije predviđena.
Zadaće 10 Bodovi iz domaćih zadaća ostvaruju se redovitim rješavanjem zadataka iz pojedinog dijela gradiva. Zadaci se zadaju u digitalnom obliku u sustavu za e-učenje, a studenti riješene zadatke na papiru donose na ocjenjivanje.


Na predavanjima i seminarima će se nasumično ispitivati prisutnost studenata na nastavi. Dozvoljena su najviše 3 izostanka s nastave (predavanja i seminara zajedno).

Matematika - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada IZVANREDNIH studenata

 

Prisustvovanje predavanjima i seminarima nije obavezno, ali studenti moraju sudjelovati u e-učenju. Studenti se tijekom prva dva tjedna održavanja nastave iz predmeta trebaju uključiti u sustav za e-učenje Moodle i pratiti nastavne materijale posredstvom istog.

Nužan uvjet za izvršenje nastavnih obaveza i pristupanje ispitu na predmetu je prijava u sustav za elektroničko učenje te pratiti nastavne materijale i rješavati Kratke provjere posredstvom istog.

 

 

Za izvanredne studente u Varaždinu:

Svi izvanredni studenti obavezani su u prva tri tjedna nastave izabrati model praćenja na "Odabir modela praćenja".  

  1. U slučaju odabira kontinuiranog praćenja, student će se pratiti po modelu praćenja za redovne studente i za njega će vrijediti sva pravila kao i za redovne studente (osim prisustva nastavi).
  2. U slučaju odabira polaganja predmeta putem ispita, za izvršenje nastavnih obaveza i pravo pristupa ispitu iz predmeta treba pratiti nastavne materijale i rješavati Kratke provjere u sustavu za e-učenje.

 

 

Za izvanredne studente u centrima:

Po završetku ciklusa predavanja, u svakom centru održat će se tri ispitna roka. Prvi ispitni rok u centrima održati će se dva do tri tjedna nakon završetka predavanja. Preostala dva ispitna roka određuju se naknadno. Komisijski ispiti održavaju se isključivo u Varaždinu.

 

Svaki ispitni rok iz Matematike sastoji se od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni dio ispita ima šest zadataka podijeljenih u dvije skupine po tri zadatka. Pozitivna ocjena na pismenom ispitu dobiva se ako su ispunjeni sljedeći uvjeti.

  1. uvjet: da iz svake skupine zadataka student ima barem 10 bodova,
  2. uvjet: da je suma bodova iz obje skupine barem 30 (od mogućih 60 bodova).

Također, studenti imaju mogućnost rješavanja Kratkih provjera u sustavu za e-učenje. Svaka od tri Kratke provjere nosi maksimalno 2 bodova (ukupno 6 bodova). Studenti koji na pismenom dijelu ispita imaju minimalno 25 bodova uz ispunjen 1. uvjet, a zajedno s pridruženim bodovima iz Kratkih provjera, imaju barem 30 bodova moći će pristupiti usmenom dijelu ispita.

Nakon pismenog dijela ispita, na kojem se rješavaju zadaci, slijedi usmeni dio ispita na kojem se odgovara na pitanja iz teorije gradiva predmeta. Usmeni dio ispita u centrima održava se isti dan kao i pismeni, dok se u Varaždinu održava nekoliko dana nakon pismenog.

Ispit će položiti studenti koji su pozitivno ocjenjeni na usmenom dijelu ispita, a konačna se ocjena formira uvažavanjem ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Studenti koji polože pismeni dio ispita, a ne polože usmeni dio ispita, kod sljedećeg izlaska na ispit ponovo moraju pristupiti polaganju pismenog dijela ispita. Bodovi iz Kratkih provjera vrijede kod ponovnih izlazaka na pismeni dio ispita, ali samo do kraja tekuće akademske godine.

 

 


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh