FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
1. semestar

2016/2017

5ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Statistika npp:46645

Engleski naziv

Statistics

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobša Jasminka Laboratorijske vježbe 1 4 2
Predavanje 15 2 1
Gusić Jelena Laboratorijske vježbe 1 4 2
Seminar 14 2 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Statistika - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji90
Rad na laboratorijskim vježbama5
Redoviti dolasci na nastavu5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 45 8 Rješavanje zadataka, interpretacije rezultata, pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava razumijevanje gradiva. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
2. kolokvij 45 8 Rješavanje zadataka, interpretacije rezultata, pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava razumijevanje gradiva. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
Rad na laboratorijskim vježbama 5 0 Praćenje rada na laboratorijskim vježbama.
Redoviti dolasci na predavanja 2 Dozvoljena su 3 izostanka. Prisustvo s provjerava povremeno.
Redoviti dolasci na seminarsku nastvu 3 Dozvoljena su 2 izostanka. Dolasci se kontinuirano evidentiraju.


U graničnim slučajevima moguće je odgovarati za višu ocjenu.

Statistika - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji45
Provjere znanja45
Rad na laboratorijskim vježbama10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 50.0 50.0 90 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Dozvoljena su 3 izostanka
Prisustvovanje na seminarima 0 0 Dozvoljena su 2 izostanka
1. kolokvij 20 Rješavanje zadataka.
2. kolokvij 25 Rješavanje zadataka.
1. provjera znanja 20 Pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava teorijsko znanje i razumijevanje gradiva.
2. provjera znanja 25 Pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava teorijsko znanje i razumijevanje gradiva.
Rad na laboratorijskim vježbama 10 Praćenje rada na vježbama.


Ako student putem kolokvija sakupi više od 50% od maksimalnog broja bodova , onda je oslobođen pismenog dijela ispita. Ako student sakupi na provjerama znanja više od 50% od maksimalnog broja bodova, onda je oslobođen usmenog ispita. 

Studenti mogu polagati ispit i u okviru redovnih ispitnih rokova. U tom se slučaju ispit polaže putem pismenog i usmenog dijela. Student pristupa usmenom dijlu ispit uz uvjet da je položio pismeni dio.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh