FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
1. semestar

2019/2020

5ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Statistika npp:46645

Engleski naziv

Statistics

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Sadržaj predavanja

 • Pojam i zadaća statistike.
  Predmet izučavanja statistike, definiranje statističke mase, faze rada statistike (prikupljanje, grupiranje, analiza).
 • Prikupljanje statističkih podataka i tabelarno prikazivanje.
  Prikupljanje (promatranje) s obzirom na obuhvat i vrijeme, prikazivanje statističkih podataka pomoću tabela (opće ili izvještajne i analitičke).
 • Grafičko prikazivanje.
  Površinski grafikoni, linijski grafikoni i kartogram, relativni brojevi (proporcija, relativan broj koordinacije, indeksni brojevi).
 • Grupiranje i formiranje statističkih nizova.
  Atributivni, geografski, redoslijedni, vremenski i numerički nizovi.
 • Karakteristike distribucije.
  Srednje vrijednosti, mjere disperzije, mjere asimetrije, mjera zaobljenosti, aritmetička sredina, medijan, donji kvartil, gornji kvartil, mod, harmonijska sredina, aritmetička sredina, srednja vrijednost relativnih brojeva.
 • Mjere disperzije, asimetrije i zaobljenosti.
  Raspon varijacije, interkvartil, varijanca, standardna devijacija, koeficijent varijacije, koeficijent kvartilne devijacije, standardizirano obilježje, Pearsonov koficijent asimetrije, Bowleyjev koficijent asimetrije, alfa tri, alfa četiri, pomoćni momenti distribucije.
 • Vremenski nizovi.
  Intervalni i trenutačni vremenski nizovi. Grafičko prikazivanje i uspoređivanje vremenskih nizova.
 • Indeksi.
  Skupni indeksi, indeks vrijednosti, indeks količine, indeks cijene, indeksi stalne baze, indeksi promjenjive baze, grafičko prikazivanje individualnih indeksa.
 • Srednje statičke vrijednosti vremenskih nizova.
  Aritmetička sredina, kronološka sredina, geometrijska sredina.
 • Srednje dinamičke vrijednosti vremenskih nizova.
  Linearni trend, krivolinijski trendovi, metoda pomičnih prosjeka, sezonske pojave.
 • Regresija i korelacija.
  Jednostavna linearna regresija, jednostavna linearna korelacija, korelacija ranga.
 • Teorijske distribucije.
  Binomna distribucija, Poissonova distribucija, normalna (Gaussova) distribucija, Studentova distribucija, F-distribucija i Hikvadrat distribucija.
 • Procjena nepoznatih karakteristika osnovnog skupa.
  Osnovni skup i uzorak, procjena aritmetičke sredine osnovnog skupa, procjena totala osnovnog skupa, procjena proporcije osnovnog skupa.
 • Testiranje hipoteza o nepoznatim karakteristikama osnovnog skupa.
  Testiranje hipoteze o nepoznatoj aritmetičkoj sredini osnovnog skupa, testiranje hipoteze o razlici aritmetičkih sredina dvaju osnovnih skupova, testiranje hipoteze o nepoznatoj proporciji osnovnog skupa, testiranje hipoteze o razlici proporcija dvaju osnovnih skupova.
 • Hi-kvadrat test i testiranje hipoteza o nepoznatim koeficijentima regresije i korelacije.
  Hi-kvadrat test, testiranje hipoteze o nepoznatom koeficijentu korelacije osnovnog skupa, testiranje hipoteze o nepoznatom koeficijentu regresije osnovnog skupa.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Analiza numeričkih statističkih nizova.
  Upoznavanje s alatom deskriptivne statistike u EXCEL-u. Generiranje slučajnih brojeva korištenjem uniformne i normalne distribucije i analiza karakteristika distribucije dobivenih alatom deskriptivne statistike. Korištenje EXCEL-a kao tabličnog kalkulatora za računanje srednjih vrijednosti, mjera disperzije i mjera asimetrije numeričkih statističkih nizova grupiranih u razrede. Grafički prikazi numeričkih statističkih nizova.
 • Analiza vremenskih statističkih nizova.
  Računanje jednadžbi linearnog trenda, krivolinijskih trendova te eksponencijalnog trenda korištenjem formula i ugrađenih funkcija EXCEL-a. Izračunavanje mjera reprezentativnosti i predviđanja. Računanje jednadžbi regresijskih pravaca i izračunavanje koeficijenta korelacije korištenjem formula i ugrađenih funkcija. Grafičko prikazivanje vremenskih nizova, trendova i regresijskih pravaca.
 • Provjera znanja rješavanjem praktičnog zadatka.

Osnovna literatura

 • Kero, K.; Bojanić-Glavica, B. Statistika u primjerima. Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2003.
 • Šošić, I.; Serdar, V. Uvod u statistiku. Školska knjiga, Zagreb,1992.

Dopunska literatura

 • Kero, K.; Bojanić-Glavica, B. Statistički modeli i metode (odabrana poglavlja). Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2003.
 • Spegel, M.R.; Schiller, J.; Srinivasan, R.A. Probability and Statistics. Schaum’s Outline |Series, McGraw-Hill, 2000.
 • Šošić, I. Zbirka zadataka iz statistike. Ekonomski fakultet, Zagreb, 1998.
 • Vranić, V. Vjerojatnost i statistika. Tehnička knjiga, Zagreb, 1970.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Buhin Pandur Maja Laboratorijske vježbe 2 2 2
Seminar 13 2 1
Dobša Jasminka Laboratorijske vježbe 2 2 2
Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 16:00 Sisak (Online)
Prijava do: 03.07.2020. 11:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 18:00 na Fakultetu
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2020.
Opis: u 16:00 Sisak
Prijava do: 28.08.2020. 11:59
Odjava do: 30.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Statistika - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji90
Rad na laboratorijskim vježbama6
Rješavanje kvizova4
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)



Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 45 8 Rješavanje zadataka, interpretacije rezultata, pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava razumijevanje gradiva. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
2. kolokvij 45 8 Rješavanje zadataka, interpretacije rezultata, pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava razumijevanje gradiva. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
Rad na laboratorijskim vježbama 6 0 Praćenje rada na laboratorijskim vježbama.
Rješavanje kvizova 4 2 Pitanja na zaokruživanje


U graničnim slučajevima moguće je odgovarati za višu ocjenu.

Statistika - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji90
Rad na laboratorijskim vježbama6
Rješavanje kvizova4
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit45
Provjere znanja45
Rad na laboratorijskim vježbama6
Rješavanje kvizova4
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena - Model A

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena - Model B

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)



Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 45 8 Rješavanje zadataka, interpretacije rezultata, pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava razumijevanje gradiva. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
2. kolokvij 45 8 Rješavanje zadataka, interpretacije rezultata, pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava razumijevanje gradiva. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
Rad na laboratorijskim vježbama 6 0 Praćenje rada na laboratorijskim vježbama.
Rješavanje kvizova 4 2 Pitanja na zaokruživanje


Opis elemenata praćenja - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 45 Pismeni ispit nakon svih predavanja, Pismeni ispit uključuje rješavanje zadataka. 0
1. provjera znanja 25 Pitanja iz teorije (prvi dio). 0
2. provjera znanja 20 Pitanja iz teorije (drugi dio).
Rad na laboratorijskim vježbama 6
Rješavanje kvizova 4 2 kviza znanja uoči provjera znanja iz teorije.


Model A se odnosi na izvanredne studente koji studiraju u Varaždinu, a model B na one koji studiraju u centrima (Zabok, Sisak, Križevci).

Kod Modela A je u graničnim slučajevima moguće odgovarati za višu ocjenu. 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh