FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
2. semestar

2015/2016

4ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Poslovno komuniciranje npp:46654

Engleski naziv

Business Communications

Katedra

Katedra za organizaciju

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 8 2 1
Seminar 0 0 0
Seminar 6 2 1
Vidaček-Hainš Violeta Predavanje 7 2 1
Seminar 9 2 1
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 10.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 07.09.2021. 23:59
Odjava do: 09.09.2021. 11:59

Poslovno komuniciranje - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi0
Seminar – prisustvovanje nastavi0
Prezentacija6
Kolokviji (2x45)90
Pisani uradak4
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 100.0 90 +
Referat + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Na svakom predavanju studenti se potpisuju. Povremeno se provodi kontrola usmenim prozivanjem. 7 izostanka Dolasci su uvjeti za potpis. Tijekom semestra.
Prisustvovanje na seminarima 0 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Dozvoljena su 3 izostanka. 3 izostanka Dolasci su uvjeti za potpis. Tijekom semestra.
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima). 0 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, aktivno sudjelovati u radu malih grupa i biti aktivni u komunikacijskim vježbama (igranju uloga, izradi umnih mapa, video zapisa i sl.). Boduje se i posebna aktivnost u diskusijama na predavanju.
Prezentacija 6 1 Student izrađuje prezentaciju (teoretskog ili praktičnog sadržaja) u timu od 3-4 člana. Svaki student izvodi svoju prezentaciju koju je kreirao prema uputama u sustavu Moodle. Korištenje tuđeg rješenja je zabranjeno. Ukoliko prezentacija nije održana Naknadno predana prezentacija. Javiti se nastavniku prije završetka nastave na seminarima. Posljednji tjedan
1. kolokvij 45 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno.
2. kolokvij 45 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno.
Pisani uradak 4 0 Student piše obavezni referat na temu koju je prezentirao na seminaru, referat se predaje tjedan dana nakon održane prezentacije. Upute se nalaze u sustavu moodle. Ukoliko referat nije predan Izrada referata je obvezna. Ukoliko referat nije predan na vrijeme, predaje se najkasnije posljednji tjedan 3. međuispitnog razdoblja; zbog kašnjenja se smanjuje broj bodova za 1 bod.


Poslovno komuniciranje - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata - studenti koji nastavu pohađaju prema bolonjskom modelu

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi0
Seminar – prisustvovanje nastavi0
Prezentacija6
Kolokviji (2x45)90
Pisani uradak4
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - izvanredni studenti koji ne pohađaju nastavu prema bolonjskom modelu

Elementi praćenjaBodova
Seminari (2 x 5 bodova) kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja10
Kolokviji (2x45 bodova) ili pismeni ispit90
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 100.0 90 +
Referat + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad (referat) 10 5 Student izrađuje dva pisana rada (seminara/referata) prema uputama u sustavu Moodle. Korištenje tuđeg rješenja je zabranjeno. Teme referata treba prethodno dogovoriti s predmetnim nastavnikom. Radove se donosi na ispit u tiskanom obliku, a prije toga ih se također treba učitati u Moodle sustav kolegija. Nema mogućnosti nadoknade ukoliko se seminar (referat) ne donese do termina ispita ili upisa ocjene u indeks. Usmeni ispit
1. kolokvij 45 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno.
2. kolokvij 45 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh