FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
3. semestar

2018/2019

5ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Poslovne programske aplikacije u primjeni npp:50942

Engleski naziv

Business Software Applications in Practice

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Pihir Igor Laboratorijske vježbe 15 1 4
Predavanje 1 2 1
Vidačić Stjepan Predavanje 14 2 1
Seminar 15 1 1
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 06.07.2021. 23:59
Odjava do: 08.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 10.09.2021. 23:59
Odjava do: 12.09.2021. 11:59

Poslovne programske aplikacije u primjeni - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Timska prezentacija na seminaru10.4
Kontrole prisustvovanja na predavanju8.9
Kontrole prisustvovanja na seminarima8.9
Rješenja zadataka na lab. vježbama14.8
2 kolokvija57
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. Kolokvij + 90.0 1 +
2. Kolokvij + 10.0 100.0 1 +


Opis elemenata praćenja - Kontinuirano praćenje

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Aktivnosti na laboratorijskim vježbama 14.8 Prisustvovanje vježbama deklarirano je kao obavezno.
Studenti rade online na demo instalacijama odabranih poslovnih aplikacija na mreži.
Na svakom satu vježbi zadaje se 1 – 2 različita dokumenata određene aplikacije (ukupno oko 10 zadataka).
Student treba savladati funkcije modula dokumenta (otvaranje, unos podataka, ispis i zaključivanje dokumenta).
Svaki uspješno riješen zadatak vrednuje se sa 1.483 boda.

Timska prezentacija na seminaru 10.4 Na početku semestra formiraju se timovi studenata koji iz zadanog i na sustavu Moodle objavljenog skupa biraju teme za obradu i prezentaciju na seminaru.
Timovi teme pripremaju samostalno iz audio vizualnih prezentacija rada odabranih poslovnih programskih aplikacija i radom s aplikacijama online na vježbama.
Pripremljene prezentacije rada odabranih modula poslovnih aplikacija timovi iznose na seminaru, nakon čega se vodi problemska diskusija u okviru teme prezentacije.
Prezentacija iznesena na seminaru vrednuje se sa 0 - 10.38 bodova.
Pozitivna ocjenjen seminara pretpostavlja >= 5.19 bodova.
Kontrola prisustvovanja na predavanju 8.9 Prisustvovanje na predavanjima nije deklarirano kao obavezno i ne uvjetuje potpis na kraju semestra.
Tijekom semestra izvodi se najviše 6 nenajavljenih kontrola prisustvovanja predavanjima.
Svako evidentiranje studenta na kontrolnom predavanju vrednuje se sa 1.483 boda.
Kontrola prisustvovanja na seminarima 8.9 Prisustvovanje na seminarima deklarirano je kao obavezno.
Tijekom semestra izvodi se najviše 6 nenajavljenih kontrola prisustvovanja seminarima.
Svako evidentiranje studenta na kontrolnom seminaru vrednuje se sa 1.483 boda.
Kolokviji 57 Izvode se dva kolokvija sa odgovorima na po 12 ABC pitanja koja pokrivaju teorijski dio pismenog dijela ispita.
Svaki kolokvij nosi ukupno 28.5 bodova (1 pitanje = 2.375 bodova).
Kolokviji se izvode za vrijeme nastave planirane za predavanja u trajanju do 30 minuta.
Uvjeti za potpis indeksa Uspješno samostalno riješeno >= 50 % zadataka postavljenih na vježbama.
Izrađen, prezentiran i pozitivno ocijenjen timski seminarski zadatak.
Prisustvo na >= 50 % kontroliranih seminara.

Student koji nije ispunio uvjete za potpis na kraju semestra preuzima posebnu seminarsku temu iz audio vizualnih prezentacija rada poslovnih aplikacija koju samostalno iznosi pred nastavnikom.
Uvjeti za oslobođenje od usmenog dijela ispita Usmeni (aplikacijski) dio ispita odnosi se na pitanja iz audio vizualnih prezentacija tehnologije rada obrađenih poslovnih aplikacija.

Uvjeti za oslobođenje su:
>= 50% bodova na vježbama,
>= 50% prisustvovanja na kontrolnim predavanjima i seminarima,
pozitivna ocjena iz prezentacije na seminaru.

Oslobođenje od usmenog dijela ispita vrijedi do kraja tekuće akademske godine.
Uvjeti za upis ocjene Stečeni uvjeti za oslobođenje od usmenog dijela ispita.

Iz svakog od dva kolokvija ostvareno >= 28.5 bodova.

Stećeni uvjet za upis ocjene vrijedi do kraja tekuće akademske godine.


Opis elemenata praćenja - Klasični ispit

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Teorijski dio + Aplikacijski dio 100 Klasični ispit izvodi se u pismenom obliku odgovorom na
24/dvadeset četiri/ ABC pitanja po 1.5 bod iz cijelog gradiva.
Ukupno: 24 x 1.5 = 36 apsolutnih bodova (100 relativnih bodova).
Prolaz na klasičnom ispitu Za prolaz na ispitu potrebno je ostvariti >= 18 apsolutnih bodova.


Poslovne programske aplikacije u primjeni - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Klasični ispit (teorijski + aplikacijski dio) ili kontinuirano praćenje100
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. Uključivanje u sustav kontinuiranog praćenja 100 Za studente koji se na početku semestra uključe u ovaj sustav vrijede sva pravila i obaveze kao i za redovite studente i mogu steći uvjete za oslobođenje dijela ispita, te polaganje ispita i upis ocjene na temelju rezultata kontinuiranog praćenja na kraju semestra (laboratorijske vježbe, seminarska prezentacija, 2 kolokvija).
2.Polaganje ispita izvan sustava kontinuiranog praćenja Izvanredni studenti nemaju posebne uvjete i ispit polažu po modelu klasičnog ispita: teorijski dio + aplikacijski dio.

Klasični ispit izvodi se u pismenom obliku odgovorom na
24/dvadeset četiri/ ABC pitanja po 1.5 bod iz cijelog gradiva.
Ukupno: 24 x 1.5 = 36 apsolutnih bodova (100 relativnih bodova).
Za prolaz na ispitu potrebno je ostvariti >= 18 apsolutnih bodova.

Studentu koji ostvari 16.5 apsolutnih bodova omogućuje se dodatni usmeni ispit iz aplikacijskog dijela gradiva.Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh