FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
6. semestar

2017/2018

4ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Poslovna primjena biometrijskih tehnologija npp:50982

Engleski naziv

Business Application of Biometric Technologies

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod u predmet
  Uvod u predmet i objašnjenje načina rada.
 • Pojam biometrija
  Pojam biometrija i način rada biometrijskih sustava zaštite. Opći opis biometrije i njezina prihvaćenost u svakodenvnom radu. Pregled najčešće korištenih biometrijskih karakterstika.
 • Poslovni sustav državne uprave
  Poslovni sustav državne uprave i ustavne osnove poslovnih informacijskih sustava državne uprave. Ustroj državne uprave: zakonodavna, izvršna i sudska vlast. Model djelovanja državne te lokalne uprave. Ciljevi i integracijska uloga poslovnih informaicjkih sustava državne uprave. Zakonodavni okvir korištenja biometrije. Vjerska, ideološka, kulturna i filozofska ograničenja. Prihvatljivost biometrije u poslovnom okruženju. Pojam i opis uzorka i definiranje biometrijskog uzorka ua poslovnu primjenu. Arhitektura općeg modela biometrijskog sustava. Identifikacija, autentikacija, osobni podatak i podatak o osobi kao temelj izgradnje sustava. Temeljne razlike između ponašajnih i fizičkih biometrijskih karakteristika.
 • Pojam i opis
  Pojam i opis uzorka i definiranje biometrijskog uzorka ua poslovnu primjenu. Arhitektura općeg modela biometrijskog sustava. Identifikacija, autentikacija, osobni podatak i podatak o osobi kao temelj izgradnje sustava. Temeljne razlike između ponašajnih i fizičkih biometrijskih karakteristika.
 • Metode i alati za izuzimanje uzoraka.
  Opis sustava za izuzimanje slikovnih otisaka , temeljne razlike u kvaliteti i u pristupu. Sustavi za konverziju slika.
 • Uobičajne kontaktne i nekontaktne biometrijska katakteristike
  Uobičajne kontaktne i nekontaktne biometrijska katakteristike opisane kroz sustave verigikacije i identifikacije. Specifične nekontaknte karakterstike, opis tehnologija. Multimodalna biometrija

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe:
  Analiza nekih kontaktnih biometrijskih sustava. Prikupljanje biometrijskih karakterstika, Načini pohranjivanja karakterstika, načini pretraživanja karakterstika. Rad sa kontaktnim biometrijskim sustavima. Analiza nekih nekontktnih biometrijskih sustava. Prikupljanje i pohranjivanje nekontaktnih karakterstika. Rad sa nekontaktnim biometrijskim sustavom.

Osnovna literatura

 • Jain, A.; Bolle, R.; Pankanti, S. Biometrics. Kluwer Academic Publishers, 1999.

Dopunska literatura

 • Ashbourn, J. Biometrics: Advanced Identify Verification: The Complete Guide. Springer-Verlag, 2000.
 • Reid, P. Biometrics and Network Security. Prentice Hall PRT, Upper Saddle River, New Jersey, 2004.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Grd Petra Predavanje 15 2 1
Seminar 15 1 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Poslovna primjena biometrijskih tehnologija - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

VRSTA NASTAVE: predavanja i seminari (satnica 45 sati, 2+1) 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:     
Prof. dr. sc. Miroslav Bača, nositelj     (e-mail: miroslav.baca@foi.hr)
Doc.dr.sc. Petra Grd, sunositeljica (e-mail: petra.grd@foi.hr) 

CILJ:
Osnovni cilj kolegija je stjecanje temeljnih informatičkih znanja i vještina nužnih za rad sa biometrijskim karakteristikama, implementacijom i izgradnjom biometrijskih sigurnosnih sustava posebice u svakodnevnom umreženom okružju.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Dolasci na nastavu5
Seminarski rad20
Zadaće25
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 30 +
Drugi kolokvij + 100.0 30 +
Treći kolokvij + 100.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Dolasci na nastavu 5 3 Predavanja. Moguće je dobiti 2 boda, uvjet za potpis je 1 bod. Dozvoljena su dva izostanka.
Seminari. Moguće je dobiti 3 boda, uvjet za potpis je 2 boda. Dozvoljena su dva izostanka.
Predavanja. Ako polaznik ima 3 ili 4 izostanka mora načiniti dodatni seminar. Dužan je javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisutstva, a najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Rok za predaju seminara je zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja.
Seminari. Ako polaznik ima 3 ili 4 izostanka mora načiniti dodatni seminar. Dužan je javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisutstva, a najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Rok za predaju seminara je zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja.
Zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja
Pristupni rad 20 Rad koji se dodjeljuje studentu ili grupi studenata (maksimalno tri osobe) najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student/i trebaju izraditi, dokumentirati i obraniti pristupni rad. Rad je potrebno načiniti sukladno uputama koje će se objaviti na sustavu za e-učenje.
Zadaće 25 5 Ukupno ima 2 zadaće koje zajedno nose 20 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za seminare, samostalno riješiti zadatak i postaviti na Web unutar zadanog roka. Granica za potpis je 5 bodova. Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna trećeg međuispitnog razdoblja. Predati i obraniti zadaće koje nisu obrađene ili ponoviti zadaće za koje nisu dobiveni bodovi. Zadaće se predaju na sustavu za e-učenje a u slučaju da se ne predaju na vrijeme neće se bodovati Zadnji dan trećeg međuispitnog razdoblja
Kolokviji 50 Ukupno je moguće dobiti 50 bodova i to kroz prvi kolokvij 10, drugi 15 i treći 25. Kolokviji se ne ponavljaju!


OBVEZA PREDAVAČA:

Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)

 

LITERATURA:

Osnovna literatura:

Jain, K. A., Ross, A. A., Nandakumer, K. (2011) Introduction to Biometrics, Springer
Ross, A. A., Nandakumar, K., Jain, K. A., (2006) Handbook of Multiobiometrics, Springer

Dopunska literatura:

Ashbourn, J., Biometrics: Advanced Identify Verification: The Complete Guide, Springer-Verlag, 2000.
Castleman, K. R., Digital Image Processing, Prentice Hall, 1996
Reid, P. Biometrics and Network Security, Prentice Hall PRT, Upper Saddle River, New Jersey, 2004
Bača, M. Uvod u računalnu sigurnost, Narodne novine, Zagreb , 2004
Woodward, J., Orlans, N.M., Higgins, P.T., Biometircs, McGraw-Hill Osborne, 2000.

Poslovna primjena biometrijskih tehnologija - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

VRSTA NASTAVE: predavanja i seminari (satnica 45 sati, 2+1) 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:     
Prof. dr. sc. Miroslav Bača, nositelj  (e-mail: miroslav.baca@foi.hr)
Doc.dr.sc. Petra Grd, sunositeljica   (e-mail: petra.grd@foi.hr) 


CILJ:
Osnovni cilj kolegija je stjecanje temeljnih informatičkih znanja i vještina nužnih za rad sa biometrijskim karakteristikama, implementacijom i izgradnjom biometrijskih sigurnosnih sustava posebice u svakodnevnom umreženom okružju.

 


Praćenje rada studenata - PPBT-I Model 1

Elementi praćenjaBodova
Zadaće30
Kratke provjere20
Kolokviji50
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - PPBT-I Model 2

Elementi praćenjaBodova
Izrada jedne zadaće10
Kratke provjere20
Usmeni ispit70
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 30 +
Drugi kolokvij + 100.0 30 +
Treći kolokvij + 100.0 30 +


Opis elemenata praćenja - PPBT-I Model 1

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Zadaće 30 Student je obavezan tokom semestra izraditi zadaće (objavljene na Moodle-u) i izraditi ih u skladu s pravilima. Student treba proučiti literaturu objavljenu na Moodle-u i na temelju proučene literature i usvojenog znanja riješiti praktičan zadatak. Zadaću je obavezno predati tjedan dana prije ispitnog roka.
Kratke provjere 20 Tokom semestra, na sustavu za e-učenje bit će objavljene kratke provjere. Kratke provjere pišu se na moodle sustavu u određenim terminima kojih se treba držati. Pisanjem kratkih provjera moguće je prikupiti 20 bodova.
Kolokviji 50 Ukupno je moguće dobiti 50 bodova i to kroz prvi kolokvij 10, drugi 15 i treći 25. Kolokviji se ne ponavljaju i prisustvo na kolokvijima je obavezno!


Opis elemenata praćenja - PPBT-I Model 2

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Izrada jedne zadaće 10 Student je obavezan tokom semestra odabrati jednu zadaću (objavljene na Moodle-u) i izraditi ju u skladu s pravilima. Student treba proučiti literaturu objavljenu na Moodle-u i na temelju proučene literature i usvojenog znanja riješiti praktičan zadatak. Zadaću je obavezno predati tjedan dana prije ispitnog roka.
Kratke provjere 20 Tokom semestra, na sustavu za e-učenje bit će objavljene kratke provjere. Kratke provjere pišu se na moodle sustavu u određenim terminima kojih se treba držati. Pisanjem kratkih provjera moguće je prikupiti 20 bodova.
Usmeni ispit 70 Usmeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani projekt. Na redovnom ispitnom roku, usmeni ispit se sastoji od nekoliko usmenih pitanja. Ispitno gradivo je obuhvaćeno materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.


OBVEZA PREDAVAČA:

Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)

 

LITERATURA:

Osnovna literatura:

Jain, K. A., Ross, A. A., Nandakumer, K. (2011) Introduction to Biometrics, Springer
Ross, A. A., Nandakumar, K., Jain, K. A., (2006) Handbook of Multiobiometrics, Springer

Dopunska literatura:

Ashbourn, J., Biometrics: Advanced Identify Verification: The Complete Guide, Springer-Verlag, 2000.
Castleman, K. R., Digital Image Processing, Prentice Hall, 1996
Reid, P. Biometrics and Network Security, Prentice Hall PRT, Upper Saddle River, New Jersey, 2004
Bača, M. Uvod u računalnu sigurnost, Narodne novine, Zagreb , 2004
Woodward, J., Orlans, N.M., Higgins, P.T., Biometircs, McGraw-Hill Osborne, 2000.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh