FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
1. semestar

2019/2020

5ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Poslovna ekonomija npp:46646

Engleski naziv

Business Economics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kovšca Vladimir Predavanje 0 0 0
redovni rok
Datum: 23.06.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 20.06.2021. 23:59
Odjava do: 21.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 05.07.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 02.07.2021. 23:59
Odjava do: 04.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 30.08.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 27.08.2021. 23:59
Odjava do: 29.08.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 06.09.2021. 23:59
Odjava do: 08.09.2021. 11:59

Poslovna ekonomija - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Ovaj model praćenja odnosi se na redovne studente i na izvanredne studente koji predmet žele polagati putem kolokvija.

Izvanredni studenti koji žele predmet polagati putem ispita i redovni studenti koji ne polože predmet putem kolokvija, neka pogledaju model praćenja izvanrednih studenata, u kojem je objašnjeno kako izgleda ispit.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Zadatci na seminarskoj nastavi10
Kolokvij 145
Kolokvij 245
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 45 15 Kolokvij se sastoji od teorijskih i računskih zadataka.
Za pravo pristupa 2. kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 15 bodova.
15 bodova
2. kolokvij 45 15 Kolokvij se sastoji od teorijskih i računskih zadataka.
Za ostvarivanje pozitivne ocjene, potrebno je ostvariti minimalno 15 bodova.
15 bodova
Zadatci na seminarskoj nastavi 10 0 Na seminarskoj nastavi povremeno se u timovima od nekoliko studenata rješavaju računski zadatci. Ukupno je na naveden način moguće ostvariti 10 bodova. Rješavanje zadataka nije uvjet za polaganje kolegija putem kontinuiranog praćenja. 0


Poslovna ekonomija - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Ovaj model opisuje izgled ispita iz predmeta Poslovna ekonomija.

Ispit je u pisanom obliku i sastoji se od dva dijela:

1) Teorija - ukupno je moguće ostvariti 50 bodova.

2) Računski zadatci - ukupno je moguće ostvariti 50 bodova.

Da bi položili ispit, studenti trebaju riješiti barem 50% teorije i barem 50% zadataka.

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit - teorija50
Pismeni ispit - računski zadatci50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh