FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
1. semestar

2015/2016

4ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Engleski jezik 1 npp:46647

Engleski naziv

English Language 1

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Nastava

Predavanje
15sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kovačić Andreja Predavanje 4 5 1
redovni rok
Datum: 12.04.2021.
Opis: u 16:00 Zabok (Online)
Prijava do: 09.04.2021. 23:59
Odjava do: 11.04.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 15.04.2021.
Opis: u 16:00 Križevci (Online)
Prijava do: 12.04.2021. 23:59
Odjava do: 14.04.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 10.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 07.09.2021. 23:59
Odjava do: 09.09.2021. 11:59

Engleski jezik 1 - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
1. domaća zadaća 15
2. domaća zadaća15
1. kolokvij35
2. kolokvij35
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 40.0 45 +
2. kolokvij + 90.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dopuštena su 2 izostanka 6 Za više od 2 izostanka zadaje se pisana nadoknada.
U slučaju više od 6 izostanaka obavezan je izlazak na pisani i usmeni ispit.
Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na vježbama 0 Na svim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dopuštena su 2 izostanka. 3 Za 3 izostanka zadaje se pisana nadoknada.
U slučaju više od 3 izostanka obavezan je izlazak na pisani i usmeni ispit.
Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Domaće zadaće 30 Ukupno se zadaju 2 zadaće koje zajedno nose 30 bodova. Obavezna izrada obje zadaće Javiti se nastavniku odmah nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja trećeg tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Predati zadaće koje nisu obrađene. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
1. kolokvij 35 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica.
2. kolokvij 35 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica.


Napomene:


1. Za ostvarivanje ocjene iz kolegija na temelju kontinuiranog praćenja studenti trebaju ispuniti sve uvjete za potpis (redoviti dolasci na nastavu te predaja obje zadaće) te na oba kolokvija postići pozitivnu ocjenu.
2. U kategoriji 'Zadaće' studenti kao uvjet za potpis trebaju izraditi obje predviđene zadaće.
3. Zadaće obuhvaćaju pisane zadatke. Upute o zadaćama, teme, rokovi za predaju zadaće te povratna informacija o izvršenim zadaćama objavljuju se u sustavu za e-učenje Moodle.
4. Studenti koji na temelju kontinuiranog praćenja ne ostvare ocjenu iz kolegija trebaju pristupiti cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, nakon što  ispune uvjete za potpis navedene u ovom modelu praćenja.
5. Ispit iz kolegija sastoji se od pisanog i usmenog dijela. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50% bodova na pisanom ispitu. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom te materijalima dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

Engleski jezik 1 - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Ovaj dio modela praćenja odnosi se samo na izvanredne studente u Varaždinu.

 

NAČIN RADA (Bodovanje i praćenje rada izvanrednih studenata):

Svi izvanredni studenti dužni su se u roku od 30 dana nakon početka izvođenja kolegija prijaviti u LMS Moodle.

Izvanredni studenti mogu odabrati jednu od dvije opcije:

 

1)      polaganje ispita na temelju kontinuiranog praćenja, prema istim pravilima i elementima kontinuiranog praćenja (prisustvovanje na nastavi, domaće zadaće, kolokviji) koji vrijede za redovne studente;

2)      pristupanje cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, uz prethodno izrađen i prihvaćen zadatak opisan u nastavku ovog modela praćenja.

 

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISANI ISPIT (za studente koji se odluče za 2. opciju)

Pisani ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz obavezu predaje pisane zadaće. Zadaća se odnosi na 1) prijevod zadanog stručnog teksta na hrvatski jezik tematski vezanog uz program kolegija te 2) (formalnu, leksičku, gramatičku, sadržajnu ili stilsku) analizu pisanog teksta na stranom jeziku.

 

U vezi izrade zadaće izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije prijave ispita iz kolegija. Zadaću (oba zadatka) studenti trebaju donijeti sa sobom na pisani ispit u ispisanom obliku.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Zadaća: 1. pisani zadatak 10
Zadaća: 1. pisani zadatak 10
Pisani ispit50
Usmeni ispit30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 40.0 45 +
2. kolokvij + 90.0 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. pisani zadatak 10 Prijevod zadanog stručnog teksta na hrvatski jezik

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Duljina izvornog članka iznosi između 800 i 1000 riječi. Težina teksta u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Kriteriji ocjenjivanja prijevoda: Prijevod treba zadovoljiti terminološke i jezične točnosti. Nakon povratne informacije, radovi studentima mogu biti vraćeni na doradu.


2. pisani zadatak 10 Analiza pisanog teksta na stranom jeziku

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Zadana tema drukčija je od one u prvom zadatku. Studenti u pisanom obliku trebaju individualno izraditi sažetu analizu teksta prema jednom ili više zadanih kriterija, koji obuhvaćaju: formalnu, leksičku, gramatičku, sadržajnu ili stilsku analizu elemenata koji se učestalo javljaju u jeziku struke. Ovisno o zadatku, studenti analizu izrađuju na hrvatskom ili stranom jeziku. Vrsta i složenost zadatka u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Kriteriji ocjenjivanja pisane analize su: jasno i precizno povezivanje praktičnih jezičnih primjera s teorijom (jezičnim pravilima, organizacijom leksika, konvencijama pisane komunikacije itd.) objašnjenom i obrađenom u nastavnim materijalima.
Ispit 80 Ispit iz kolegija sastoji se od pisanog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 50% bodova na pisanom ispitu. Na ispitnom roku, pisani ispit sastoji se od zadataka za provjeru vještina pisanja, vještine čitanja i prevođenja.

Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim u sustavu za e-učenje Moodle.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh