FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
2. semestar

2019/2020

4ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Ured i uredsko poslovanje npp:46652

Engleski naziv

Office and Office Management

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kirinić Valentina Laboratorijske vježbe 1 4 0
Online aktivnosti ePITUP 1 11 0
Sabati Zvonimir Online aktivnosti ePITUP 1 5 1
Predavanje 2 5 1
redovni rok
Datum: 14.04.2021.
Opis: u 16:00 Križevci, Sisak i Zabok (Online)
Prijava do: 11.04.2021. 23:59
Odjava do: 13.04.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 24.05.2021.
Opis: u 16:00 Križevci, Sisak i Zabok (Online)
Prijava do: 21.05.2021. 23:59
Odjava do: 23.05.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 06.07.2021. 23:59
Odjava do: 08.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 10.09.2021. 23:59
Odjava do: 12.09.2021. 11:59

Ured i uredsko poslovanje - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi - predavanje i laboratorijske vježbe5
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi45
Radionice25
Provjera znanja 25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Nužan uvjet za dobivanje pozitivne ocjene putem sustava bodovanja je prikupljanje minimalno 10 boda iz kolokvija.

Ukoliko student ne prikupi preko sustava bodovanja minimalno 50 bodova, izlazi na klasičan pisani i usmeni ispit.

Student koji nije zadovoljan ocjenom stečenom temeljem prikupljenih bodova,  neprihvaćanjem ponuđene ocjene brišu mu se svi bodovi te izlazi na klasičan pisani i usmeni ispit.


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 0 Na svim predavanjima se evidnetira prisustvovanje. Za prikupljanje 2 boda potrebno je biti zabilježen na min 50% evidencijskih lista. 0 Svaki opravdani izostanak student je dužan pisano opravdati predmetnom nastavniku u roku od tjedan dana.
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 3 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka. 0 Svaki opravdani izostanak student je dužan pisano opravdati predmetnom nastavniku u roku od tjedan dana.
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi 45 15 Nakon obrađenih pojedinih cjelina na laboratorijskim vježbama student samostalno izrađuje zadatak. 15 Nema nadokande.
Radionice 25 5 Održat će se ukupno 5 radionica. Za svaku radionicu svaki student može dobiti maksimalno 5 boda. 5 Nema nadokande.
Provjera znanja 25 5 Klasična pisana provjera. Student dobiva ispit koji nosi 40 bodova. Student odabire sam pitanja na koja će odgovarati da bi prikupio 25 potrebna boda. Ova provjera znanja održava se na zadnjim predavanjima. 5 Nema nadokande.


Uvjet za dobivanje potpisa je prikupljenih 25 boda prema strukturi opisanoj u tablici Opis elemenata praćenja.

Nužan uvjet za dobivanje pozitivne ocjene putem sustava bodovanja je prikupljanje minimalno 10 boda iz kolokvija.

Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

Ured i uredsko poslovanje - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studenti su obavezni se javiti na konzultacije predmetnom nastavniku na početku semestra izvođenja kolegija (najkasnije u roku od 21 dan). Studenti koji se ne jave predmetnom nastavniku u primjerenom vremenu ne mogu pristupiti ispitu u određenoj akademskoj godini.

                                                                                                        

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od dva ponuđena  modela praćenja:

  1. Model A (obavezna predavanja, laboratorijske vježbe, radionice, provjera znanja)  – sva predavanja i vježbe su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente, te su izvanredni studenti obavezni sudjelovati u svim elementima praćenja redovitih studenata. Vidi model praćenja za redovite studente. 
  2. Model B (pisani i usmeni ispit) –  studenti koji se odluče za ovaj model izlaze na pisani i usmeni ispit. Uvjet za pristupanje pisanom ispitu je (1) izrada seminarskog rada i (2) pristupanje provjeri iz MS Accessa.  Elementi praćenja i broj bodova za ovaj model opisani su u sljedećoj tablici. 

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi - predavanje i laboratorijske vježbe5
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi45
Radionice25
Provjera znanja 25
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad20
Provjera iz MS Accessa20
Pisani ispit 40
Usmeni ispit 20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad 10 Izrada seminarskog rada sastoji se od sljedećih dijelova: (1) izrade pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu (teorijske osnove i izrada praktičnog primjera) i (2) izrade prezentacije na odabranu temu. Studenti temu seminarskog rada odabiru u dogovoru s predmetnim nastavnikom najkasnije 21 dan od početka izvođenja nastave, a izrađen seminar (tekst i prezentaciju) predaju na sustav za e-učenje najkasnije do zadnjeg dana održavanja nastave (u semestru u kojem se izvodi kolegij – prema akademskom kalendaru za tekuću godinu).
Seminarski rad mora obuhvaćati teorijski dio i praktični dio kojim se prezentira odabrana tema. U izradi seminarskog rada student treba konzultirati Predložak za izradu završnog rada na preddiplomskom studiju na FOI kao i Pravilnik o izradi završnog rada na preddiplomskom studiju na FOI. Seminarski rad mora sadržavati minimalno 20 stranica (ne uključujući naslovnice, Sadržaj i Literaturu).
Prezentacija mora sadržavati minimalno 15 slajdova te biti u potpunosti automatizirana.
Kraj semestra izvođenja nastave.
Provjera iz MS Accessa 10 Kako bi student mogao pristupiti pisanom dijelu ispita iz provjere iz MS Accessa mora prikupiti minimalno 7 boda. Materijali za pripremu provjere iz MS Accessa objavljeni su na sustavu za e-učenje u obliku video materijala i teorijskih uputa. Provjera iz MS Accessa obavlja se pristupanjem online testovima. Svakom online testu student može pristupiti maksimalno 2 puta. Ukupan broj prikupljenih bodova je suma bodova iz pristupa testu u kojem je student prikupio više bodova. Student mora provjeru iz MS Accessa obaviti najkasnije 5 dana prije izlaska na pisani dio ispita i o tome je dužan obavijestiti predmetnog nastavnika (doc.dr.sc. Renata Mekovec). Kraj semestra izvođenja nastave.
Pisani ispit 20 Na pisanom dijelu ispita provjerava se poznavanje i razumijevanje tema koje su obrađene na predavanju. Važna napomena: za dobivanje pozitivne ocjene iz pisanog dijela ispita student mora ostvariti minimalno 20 bodova.
Usmeni ispit Usmeni dio ispita - pitanja vezana uz teme obrađene na predavanju. Student koji ostvari pozitivnu ocjenu na pisanom ispitu pristupa usmenom ispitu na kojem se može korigirati ocjena pisanog ispita (na više/niže), shodno znanju studenta.


Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh