FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
3. semestar

2017/2018

4ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Dizajn programskih proizvoda npp:50951

Engleski naziv

Software Design

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod
  Što je programski proizvod? Kratka povijest progamskih jezika i alata. Što je ergonomija programskih proizvoda? Osnovni čimbenici dizajna programskog proizvoda. Značajke i karakter računalnih U/I jedinica.
 • Osnovni dijelovi programskog proizvoda
  Baza podataka. Maske za unos. Izvještaji. Izbornici. Statistički modul i skladište podataka. Korisničko sučelje. Dokumentacija.
 • Moderni programski alati i njihove mogućnosti
  Moderni programski jezici. Događajima pogonjeno programiranje. Integrirana programska sučelja i generatori aplikacija. Alati za izradu Web aplikacija. Izbor programskog alata i nužni zahtjevi na programski alat.
 • Izgradnja korisničkog sučelja
  Grafička korisnička sučelja. Web korisnička sučelja. Proces izgradnje korisničkog sučelja. Značajke dobrog dizajna korisničkog sučelja. Ergonomski izbor boja. Problemi u izboru boja. Izbor boja za grafičke i tekstualne prikaze. Boje u statističkim prikazima. Raspored elementa sučelja na zaslonu. Prednosti i nedostaci grafičkog sučelja. Prilagodba grafičkog sučelja masovnom unosu podataka. Funkcije miša kao ulazne jedinice.
 • Izgradnja izbornika i navigacije
  Vrste grafičkih izbornika. Struktura izbornika. Funkcije izbornika. Nazivlje u izborniku. Dizajn izbornika. Navigacija kroz izbornike.
 • Kriteriji izgradnje dobre korisničke dokumentacije.
  Kriteriji izgradnje dobre korisničke dokumentacije. Dokumentacija orijentirana na proizvod i dokumentacija orijentirana na zadatke. Pristupi u pisanju korisničke dokumentacije. Definicija korisničkih zadataka. Hipertekstualna dokumentacija. Upravljanje datotekama kod korisničke dokumentacije. Grafički prikazi izvođenja korisničkih zadataka. Robusnost, modularnost, parametriziranost programskog proizvoda.
 • Dostupnost podataka u aplikaciji.
  Dostupnost podataka u aplikaciji. Odstranjivanje konflikata u podacima. Odstranjivanje redundancije unosa podataka. Parametriziranost i prilagodba programskog proizvoda potrebama korisnika.
 • Funkcionalnost programskog proizvoda
  Osnovna funkcionalnost programskog proizvoda. Konzistentnost pohrane podataka. Konzistentnost izrade programskih funkcija i prikaza podataka. Mehanizmi implementacije.
 • Programska dokumentacija
  Kriteriji izgradnje programske dokumentacije. Dokumentiranje podatkovnih struktura. Dokumentiranje procesa u sustavu. Dokumentiranje programskih modula. Dokumentiranje unutar računalnih programa. Organizacija programskog tima Klasična hijerarhijska organizacija programskog tima. Prednosti i nedostaci klasične organizacije programskog tima. Agilno i ekstremno programiranje. Paralelni razvoj programskih proizvoda. Mayo-Smithova piramida.
 • Organizacija programskog tima
  Klasična hijerarhijska organizacija programskog tima. Prednosti i nedostaci klasične organizacije programskog tima. Agilno i ekstremno programiranje. Paralelni razvoj programskih proizvoda. Mayo-Smithova piramida.

Osnovna literatura

 • Galitz, W.O. The Essential Guide to User Interface Design. John Wiley and Sons, 2002.

Dopunska literatura

 • Mandel, T. The Elements of User Interface Design. John Wiley and Sons, 1997.
 • Spolsky, J. A User Interface Design For Programmers. Apress, 2001.
 • Tidwell, J. Designing Interfaces. O'Reilly, 2005.
 • Weiss, E.H. How to Write Usable Use Documentation. ORYX, 1991.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kudelić Robert Laboratorijske vježbe 3 5 1
Radošević Danijel Predavanje 3 5 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 01.09.2020.
Opis: u 16:00 Sisak (Online)
Prijava do: 29.08.2020. 23:59
Odjava do: 31.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 16:00 Zabok (Online)
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59

Dizajn programskih proizvoda - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi10
Kolokviji90
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 100.0 100.0 90 +
Kolokvij 3 + 100.0 100.0 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 10 0 Na dva nasumična predavanja se daje popis. Studenti koji su na oba popisa ostvaruju pravo na 10 dodatnih bodova.
Kolokviji 90 0 U terminu pojedinih vježbi studeni pišu kroz semestar 3 kolokvija putem kojih se provjerava njihovo cjelokupno znanje svog do tad obrađenog gradiva. Studenti na svakom kolokviju mogu ostvariti do 30 bodova.


Dizajn programskih proizvoda - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi10
Kolokviji90
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


BODOVNA SKALA

0-59 bodovanedovoljan (1)
60-69 bodovadovoljan (2)
70-79 bodovadobar (3)
80-89 bodovavrlo dobar (4)
90-100 bodovaizvrstan (5)

Svaki student koji ukupno ostvari 60 i više bodova može pristupiti upisu predložene ocjene.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 100.0 100.0 90 +
Kolokvij 3 + 100.0 100.0 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 10 Na dva nasumična predavanja se daje popis. Studenti koji su na oba popisa ostvaruju pravo na 10 dodatnih bodova.
Kolokviji 90 U terminu pojedinih vježbi studeni pišu kroz semestar 3 kolokvija putem kojih se provjerava njihovo cjelokupno znanje svog do tad obrađenog gradiva. Studenti na svakom kolokviju mogu ostvariti do 30 bodova.


LITERATURA:
Osnovna:

 1. Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever, S., Žager. L.: Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, 2008.
 2. Wild, J. J., Bernstein, L. A., Subramanyam, K. R.: Financial Statement Analysis, Seventh Edition, McGraw Hill - Irwin, New York, 2001

Dopunska:

 1. Gulin, D., Tušek, B., Žager, L. Poslovno planiranje, kontrola i analiza, HZRiF, Zagreb, 2004.
 2. Žager, K., Tušek, B., Vašiček, V., Žager L.: Računovodstvo za neračunovođe – osnove računovodstva, HZRiF, Zagreb, 2008.
 3. Helfert, E. A.: Tehnike financijske analize, Sedmo izdanje, prijevod s engleskog jezika, HZRFD, Zagreb, 1997.

 

ISPIT
Studenti koji putem kontinuiranog praćenja ne ostvare pozitivnu ocjenu ili ne prihvate ostvarenu pozitivnu ocjenu mogu pristupiti ispitu.
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

 

Pismeni ispit se sastoji od:

 1. teorijskog dijela, u kojem se kroz niz pitanja provjerava studentovo poznavanje i razumijevanje teorijskog dijela gradiva,
 2. računskog dijela u kojem se kroz zadatke provjerava primjena znanja u konkretnim situacijama.

Za pozitivnu ocjenu potrebno je riješiti minimalno 60% pismenog ispita.
Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh