FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
5. semestar

2019/2020

5ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
5. semestar
3. nastavna godina

Modeliranje poslovnih pravila npp:50963

Engleski naziv

Business Rules Structuring

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Čubrilo Mirko Predavanje 6 5 1
redovni rok
Datum: 23.06.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 20.06.2021. 23:59
Odjava do: 21.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 05.07.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 02.07.2021. 23:59
Odjava do: 04.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 30.08.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 27.08.2021. 23:59
Odjava do: 29.08.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 06.09.2021. 23:59
Odjava do: 08.09.2021. 11:59

Modeliranje poslovnih pravila - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost10
Seminar40
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 60 +
Kolokvij 2 + 10.0 90.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Uvjet za potpis! Na predavanjima se 6 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja zadnjeg predavanja. Zadnji dan 15. tjedna.
Aktivnost na nastavi 10 Studenti mogu biti aktivni na predavanjima i seminarima, sudjelovati u diskusijama, prezentirati rješenja pojedinih zadataka i sl.
Seminar 40 0 **Izrada seminara je obavezan uvjet za izlazak na ispit. Seminar se izrađuje u paru ili samostalno, a treba uključivati poslovna pravila u stvarnoj ili fiktivnoj organizaciji. Pismeni dio nosi 30 bodova, a usmeni (prezentacija u nekom alatu) 10 bodova. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Nadoknada nije predviđena.
1. kolokvij* 25 15 Teorijska pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje te rješavanje zadataka. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.
2. kolokvij 25 Teorijska pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje te rješavanje zadataka. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.


* Na kolokvijima ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

** Izrada seminara je obavezan uvjet za izlazak na ispit bez obzira na način polaganja.

Modeliranje poslovnih pravila - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Studenti mogu položiti predmet na sljedeće načine:

 

M1: Redovni izlazak na pismeni i usmeni ispit – izrada jednostavnijeg seminara je obavezna prije pristupanja ispitu;

M2: Sudjelovanje u kontinuiranom praćenju na isti način kao i redoviti studenti. Primjenjuju se isti elementi praćenja kao i za redovite studente, a potrebno je imati 3 dolaska na predavanja;

M3: Sudjelovanje u kontinuiranom praćenju kroz e-učenje i samostalni rad. Student fizički prisustvuje 1. i 2. kolokviju te prezentira seminar u dogovorenom terminu. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost10
Seminar40
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 60 +
Kolokvij 2 + 10.0 90.0 60 +


Opis elemenata praćenja - Model 2

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Uvjet za potpis! Na predavanjima se svaki put obavlja provjera prisustvovanja. Potrebna su 3 dolaska. 0 dolazaka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja zadnjeg predavanja. Zadnji dan 15. tjedna.
Aktivnost na nastavi 10 Studenti mogu biti aktivni na predavanjima i seminarima, sudjelovati u diskusijama, prezentirati rješenja pojedinih zadataka i sl.
Seminar 40 0 **Izrada seminara je obavezan uvjet za izlazak na ispit. Seminar se izrađuje u paru ili samostalno, a treba uključivati poslovna pravila u stvarnoj ili fiktivnoj organizaciji. Pismeni dio nosi 30 bodova, a usmeni (prezentacija u nekom alatu) 10 bodova. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Nadoknada nije predviđena.
1. kolokvij* 25 15 Teorijska pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje te rješavanje zadataka. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.
2. kolokvij 25 Teorijska pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje te rješavanje zadataka. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.


Opis elemenata praćenja - Model 3

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Zaključni ispit 10 0 Student se ispituje usmeno nakon posljednjeg kolokvija umjesto bodova iz aktivnosti.
Seminar 40 0 **Izrada seminara je obavezan uvjet za izlazak na ispit. Seminar se izrađuje u paru ili samostalno, a treba uključivati poslovna pravila u stvarnoj ili fiktivnoj organizaciji. Pismeni dio nosi 30 bodova, a usmeni (prezentacija u nekom alatu) 10 bodova. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Nadoknada nije predviđena.
Kolokvij 1* 25 15 Teorijska pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje te rješavanje zadataka. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.
Kolokvij 2 25 Teorijska pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje te rješavanje zadataka. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.


* Na kolokvijima ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

** Izrada seminara je obavezan uvjet za izlazak na ispit bez obzira na način polaganja.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh