FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
6. semestar

2019/2020

5ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
6. semestar
3. nastavna godina

Modeliranje procesa i aplikacija npp:50977

Engleski naziv

Process and Application Modelling

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Sadržaj predavanja

 • Razlozi za promjenu i unapređenje poslovnih procesa
  Poslovni (konkurencija, novi oblici organiziranja...) i tehnološki (e-poslovanje, automatizacija poslovnih procesa, ...) razlozi za unapređenje poslovnih procesa. Reakcija organizacije na zahtjev za promjenama poslovnih procesa preispitivanjem misije, ciljeva, sustava vrijednosti, načina upravljanja, pristupa poslu, organizacijskog ustroja, radnih mjesta, vještina i znanja zaposlenih, informacijskog sustava, itd.
 • Načela modeliranja poslovnih procesa
  Načela modeliranja poslovnih procesa: odgovor na promjene uvjeta, povećanje učinkovitosti organizacije, jasnoća i preglednost postupaka, cjelovitost, iterativnost, povezivanje s okolinom, povećanje znanja i trajnost. Nepromjenljivost procesa i promjenljivost poslovne tehnologije.
 • Generalizirani model organizacije
  Organizacija kao višerazinski, samoorganizirajući, i samoučeći sustav. Tipovi organizacija (profitne, uslužne, javne, upravne...). Ostala svojstva modernih organizacija. Organizacije i globalizacija. Osnovni procesi i generički modeli za najčešće tipove organizacija.
 • Osnovne metode i tehnike modeliranja poslovnih procesa
  Pojam poslovnih procesa i tokova. Vrste tokova (materijalni, financijski, informacijski, itd.). Osnovni čimbenici modela: proces, aktivnost tok, resurs, radno mjesto, organizacijska jedinica. Poslovna pravila. Standardi za modeliranje poslovnih procesa. Modeliranje tokova rada (Workflow Modelling). Alati za računalom podržano modeliranje (ARIS ili ADONIS).
 • Referentni modeli
  Pojam referentnog modela. Analiza referentnih modela iz raznih područja industrije, državne uprave i neprofitnih organizacija. Analiza razlike između poslovnih procesa u istraživanoj organizaciji i odgovarajućeg referentnog modela (gap analysis). Organizacija i korištenje riznice poslovnih procesa.
 • Modeliranje poslovnih podataka
  Identifikacija poslovnih podataka. Analiza organizacijske dokumentacije. Pronalaženje poslovnih entiteta i uspostavljanje veze među entitetima. Analiza prirodnih veza među entitetima. Notacije u poslovnim modelima podataka. Veza modela procesa i modela poslovnih podataka
 • Modeliranje procesa i izrada aplikacija
  Dekompozicija procesa i struktura stabla aplikacije. Opis programskog koda aplikacije – modeliranje aplikacije. Veza između modela procesa i strukture aplikacije.

Osnovna literatura

 • Brumec, J.; Dobrović, Ž. Materijali s predavanja
 • Ould, M.A. Business Process: Modelling and Analysis for Re-Engineering. John Wiley and Sons, Chichester, 1995.

Dopunska literatura

 • Ould, M.A. Business Process Management: A Rigorous Approach. Meghan Kiffer, Tampa, FL USA, 2005.
 • Van der Aalst, W.; Desel, J.; Oberweis, A. Business Process Management-Models, Techniques and Empirical Studies. Pitman Publishing, London, 1997.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Andročec Darko Laboratorijske vježbe 4 1 1
Predavanje 4 3 1
Seminar 4 1 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59

Modeliranje procesa i aplikacija - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

 

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projekt45
Provjera teoretskog znanja I dio25
Provjera teoretskog znanja II dio30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

Pravo na upis ocjene iz kontinuiranog praćenja imaju studenti koji ostvare minimalan broj bodova po svakom kriteriju.
Pravo na potpis imaju studenti s manje od 4 izostanka na vježbama i predavanjima.
Studenti koji ne prikupe minimalan broj bodova po svakom kriteriju, polažu predmet na redovnom roku.
Pravo na pristup redovnom ispitnom roku imaju studenti s pozitivno ocijenjenom projektnom dokumentacijom. Ocjenjivanje se obavlja preko ELF sustava i zato projektna dokumentacija treba biti predana na sustav za e-učenje najkasnije pet radnih dana prije ispitnog roka.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Provjera teoretskog znanja I dio + 50.0 +
Provjera teoretskog znanja II dio + 50.0 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na nastavi Na nastavi se do nekoliko puta obavlja provjera prisustvovanja tijekom semestra. Dozvoljena su po 3 izostanka sa predavanja, seminara i vježbi. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije o prisustvovanju na predavanjima, a najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Predzadnji tjedan nastave
Projekt 45 23 1. Kao uvodno poglavlje tektualno opisati djelatnost, način rada, ciljeve i ustroj razmatranog organizacijskog sustava (odabranog poduzeća ili ustanove)
2. Genetička definicija sustava
3. Dekompozicijski dijagram procesa
4. Tablični popis procesa (kolone:podsustav, naziv procesa, opis procesa) i klasa podataka (kolone: naziv klase, opis klase, atributi klase)
5. PK matrica s označenim podsustavima
6. Dijagram tokova rada (WFD)
7. Nakon toga birate jedan podsustav, te ostale modele i prototip aplikacije (od točke 8. nadalje) radite samo za taj podsustav
8. DTP konteksta za odabrani podsustav
9. ERA model za odabrani podsustav – ERA model mora sadržavati barem 10 entiteta (bez obzira da li su slabi ili jaki)
10. Relacijska shema za odabrani podsustav
11. Prototip aplikacije u Oracle Apexu prema ERA modelu ili relacijskoj shemi za odabrani podsustav. Treba staviti da aplikacija bude bez autentifikacije, kako bi je prema ID-u mogao nesmetano pregledati. U dokumentaciju na početak ovog poglavlja staviti obavezno ID aplikacije, te malo opisati aplikaciju s nekoliko slika. Osnovni zahtjevi za Oracle Apex aplikaciju su sljedeći:
11.1. baza podataka mora odgovarati ERA modelu (ERA model mora imati
minimalno 10 entiteta, pa će tako i baza imati najmanje 10 relacija)
11.2. primarni i vanjski ključevi trebaju biti ispravno definirani
11.3. trebaju postojati forme za unos, pregledavanje, promjenu i brisanje podataka iz svih tablica iz baze podataka
11.4. elementi na formama trebaju biti na hrvatskom jeziku
11.5. svugdje gdje to treba, forme trebaju biti definirane kao master-detail
11.6. svugdje gdje imate vanjski ključ treba biti definiran lookup, tj. dinamička lista ili popup prozor u Oracle Apex-u, te ako ima smisla za vaš slučaj, definirajte i neke statičke liste
11.7. aplikacija treba sadržavati barem tri izvještaja (slično onima što smo prolazili na vježbama) koji čitaju iz više tablica
11.8. trebate napraviti i barem 3 RESTful web servisa gdje su resursi tablica ili skup tablica iz vaše baze podataka
11.9. u aplikaciji trebate dodati i barem dva grafikona (Chart ili Map Chart)
12. Na kraju rada napisati zaključak
Predaje se kao kompletirana dokumentacija na ELF. Pet radnih dana prije ispitnog roka predati na sustav za e-učenje
Provjera teoretskog znanja 1.dio 25 12 Provjera teoretskog znanja 1.dio. 12 Student koji je nije prikupio minimalan broj bodova ide na ispit u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je skupio minimalni broj bodova za projekt. Tijekom 15.tjedna u sklopu druge provjere.
Provjera teoretskog znanja 2.dio 30 15 Provjera teoretskog znanja 2.dio 15 Student koji je nije prikupio minimalan broj bodova ide na ispit u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je skupio minimalni broj bodova za projekt. Na redovnom ispitnom roku.


Modeliranje procesa i aplikacija - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

 

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projekt45
Provjera teoretskog znanja I dio25
Provjera teoretskog znanja II dio30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

Pravo na upis ocjene iz kontinuiranog praćenja imaju studenti koji ostvare minimalan broj bodova po svakom kriteriju.
Pravo na potpis imaju studenti s manje od 4 izostanka na vježbama i predavanjima.
Studenti koji ne prikupe minimalan broj bodova po svakom kriteriju, polažu predmet na redovnom roku.
Pravo na pristup redovnom ispitnom roku imaju studenti s pozitivno ocijenjenom projektnom dokumentacijom. Ocjenjivanje se obavlja preko ELF sustava i zato projektna dokumentacija treba biti predana na sustav za e-učenje najkasnije pet radnih dana prije ispitnog roka.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Provjera teoretskog znanja I dio + 50.0 +
Provjera teoretskog znanja II dio + 50.0 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na nastavi Na nastavi se do nekoliko puta obavlja provjera prisustvovanja tijekom semestra. Dozvoljena su po 3 izostanka sa predavanja, seminara i vježbi. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije o prisustvovanju na predavanjima, a najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Predzadnji tjedan nastave
Projekt 45 23 Projekt obuhvaća sljedeće zadatke:
1. Kao uvodno poglavlje tektualno opisati djelatnost, način rada, ciljeve i ustroj razmatranog organizacijskog sustava (odabranog poduzeća ili ustanove)
2. Genetička definicija sustava
3. Dekompozicijski dijagram procesa
4. Tablični popis procesa (kolone:podsustav, naziv procesa, opis procesa) i klasa podataka (kolone: naziv klase, opis klase, atributi klase)
5. PK matrica s označenim podsustavima
6. Dijagram tokova rada (WFD)
7. Nakon toga birate jedan podsustav, te ostale modele i prototip aplikacije (od točke 8. nadalje) radite samo za taj podsustav
8. DTP konteksta za odabrani podsustav
9. ERA model za odabrani podsustav – ERA model mora sadržavati barem 10 entiteta (bez obzira da li su slabi ili jaki)
10. Relacijska shema za odabrani podsustav
11. Prototip aplikacije u Oracle Apexu prema ERA modelu ili relacijskoj shemi za odabrani podsustav. Treba staviti da aplikacija bude bez autentifikacije, kako bi je prema ID-u mogao nesmetano pregledati. U dokumentaciju na početak ovog poglavlja staviti obavezno ID aplikacije, te malo opisati aplikaciju s nekoliko slika. Osnovni zahtjevi za Oracle Apex aplikaciju su sljedeći:
11.1. baza podataka mora odgovarati ERA modelu (ERA model mora imati
minimalno 10 entiteta, pa će tako i baza imati najmanje 10 relacija)
11.2. primarni i vanjski ključevi trebaju biti ispravno definirani
11.3. trebaju postojati forme za unos, pregledavanje, promjenu i brisanje podataka iz svih tablica iz baze podataka
11.4. elementi na formama trebaju biti na hrvatskom jeziku
11.5. svugdje gdje to treba, forme trebaju biti definirane kao master-detail
11.6. svugdje gdje imate vanjski ključ treba biti definiran lookup, tj. dinamička lista ili popup prozor u Oracle Apex-u, te ako ima smisla za vaš slučaj, definirajte i neke statičke liste
11.7. aplikacija treba sadržavati barem tri izvještaja (slično onima što smo prolazili na vježbama) koji čitaju iz više tablica
11.8. trebate napraviti i barem 3 RESTful web servisa gdje su resursi tablica ili skup tablica iz vaše baze podataka
11.9. u aplikaciji trebate dodati i barem dva grafikona (Chart ili Map Chart)
12. Na kraju rada napisati zaključak
Predaje se kao kompletirana dokumentacija na ELF. Pet radnih dana prije ispitnog roka predati na sustav za e-učenje
Provjera teoretskog znanja 1.dio 25 12 Provjera teoretskog znanja 1.dio. 12 Student koji je nije prikupio minimalan broj bodova ide na ispit u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je skupio minimalni broj bodova za projekt. Tijekom 15.tjedna u sklopu druge provjere.
Provjera teoretskog znanja 2.dio 30 15 Provjera teoretskog znanja 2.dio 15 Student koji je nije prikupio minimalan broj bodova ide na ispit u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je skupio minimalni broj bodova za projekt. Na redovnom ispitnom roku.


Izvanredni studenti imaju na raspolaganju dva modela polaganja ispita. O odabiru modela polaganja ispita izvanredni studenti moraju izvijestiti predmetne nastavnike na konzultacijama unutar prva tri tjedna nastave. Izvanredni studenti koji ne odaberu način praćenja do zadanog roka, moraju ponovno upisati kolegij.

 

Model IZV1:

Izvanredni student može odabrati isti način praćenja kao i redoviti studenti, čime prihvaća isti skup obveza (prisustvovanje, prezentacije, predaja projektne dokumentacije i provjera teoretskog znanja) i prava (mogućnost polaganja na roku za kontinuirano praćenje).

 

Napomene:

·         Izvanredni student može dobiti ocjenu na kraju nastave ako je po svakom kriteriju ostvario barem minimalni broj bodova.

Izvanredni student koji ne prikupi minimalan broj bodova po svakom kriteriju, polaže predmet na redovnom roku.
Pravo na pristup ispitnom roku imaju studenti s pozitivno ocijenjenom projektnom dokumentacijom. Ocjenjivanje se obavlja preko ELF sustava i zato projektna dokumentacija treba biti predana na sustav za e-učenje najkasnije pet radnih dana prije ispitnog roka.

 

 

Model IZV2:

Izvanredni student je obavezan doći na barem dva termina konzultacija. Na prve konzultacije je potrebno doći u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave i dogovoriti predmet projekta s predmetnim nastavnikom. Nakon dogovora, student pristupa razradi projekta i izradi projektne dokumentacije. Opseg i obavezni dijelovi projektne dokumentacije su isti kao i za redovne studente. Tijekom izrade projekta student može doći na konzultacije.

Pravo na pristup ispitnom roku imaju studenti s pozitivno ocijenjenom projektnom dokumentacijom. Ocjenjivanje se obavlja preko ELF sustava i zato projektna dokumentacija treba biti predana na sustav za e-učenje najkasnije pet radnih dana prije ispitnog roka.

 

Bez projekta koji je provjeren i pozitivno ocijenjen od strane predmetnog nastavnika, student ne može pristupiti ispitu. Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio usmenom dijelu ispita: dolazak na uvodno predavanje i barem jedne konzultacije, izrađen rad u dogovoru s predmetnim nastavnikom.

 

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh