FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2017/2018
semestar:
2. semestar

2017/2018

4ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Trgovačko pravo i pravo društava npp:148722

Engleski naziv

Trade and Corporate Law

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova

Trgovačko pravo i pravo društava - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata - Redovni - kolokvij

Elementi praćenjaBodova
Prvi kolokvij30
Drugi kolokvij30
Usmeni ispit30
Prezentacija10
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Redovni - ispit

Elementi praćenjaBodova
Pisani ispit60
Usmeni ispit30
Prezentacija10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 50.0 35 +
Kolokvij 2 + 50.0 35 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 30 Kolokvij se sastoji od tri grupe pitanja: pitanja na zaokruživanje, pitanja na dopunjavanje te esejska pitanja. Moguća je nadoknada jednog kolokvija u 15-tom tjednu nastave.
Ispit 60 Kolokvij se sastoji od tri grupe pitanja: pitanja na zaokruživanje, pitanja na dopunjavanje te esejska pitanja. Nije predviđena nadoknada
Prezentacija 10 Student je dužan odraditi prezentaciju 15-20 minuta na zadanu temu.
Seminar 10 Student je dužan izraditi seminar 10-15 stranica na zadanu temu.


Trgovačko pravo i pravo društava - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pisani ispit60
Usmeni ispit30
Seminar10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh