FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2017/2018
semestar:
1. semestar

2017/2018

6ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Matematika npp:46644

Engleski naziv

Mathematics

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Maretić Marcel Predavanje 1 15 1
Munđar Dušan Predavanje 2 5 1
Seminar 3 5 1
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 16:00 Križevci i Sisak (Online)
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 28.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 18:00 onloine
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 10.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 07.09.2021. 23:59
Odjava do: 09.09.2021. 11:59

Matematika - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji75
Kratke provjere (Moodle)15
Aktivnost10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Uvjet za potpis je prikupljenih 20 bodova i ne više od 3 izostanka s nastave.

Uvjet za ocjenu je prikupljenih barem 50 bodova, s tim da je na svakom kolokviju potrebno imati barem 3 boda.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 75 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 75 +
Kolokvij 3 + 20.0 20.0 60.0 75 +
Kratke provjere + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kratke provjere (Moodle) 15 Predviđene su tri kratke provjere znanja koje se provode u sustavu za eučenje (Moodle). Slijede u tjednima prije kolokvija te obuhvaćaju teoriju (studenti trebaju odgovarati na pitanja i/ili odabrati točan odgovor između više ponuđenih) i jednostavnije zadatke. Svaka kratka provjera nosi 5 bodova. Nadoknada nije predviđena.
Aktivnost 10 Bodovi iz aktivnosti ostvaruju se rješavanjem zadaća i aktivnim sudjelovanjem na nastavi. Na predavanjima i seminarima će se nasumično obavljati provjera prisustvovanja. Nadoknada nije predviđena.
1. kolokvij 25 Kolokvij se sastoji od 4-5 zadataka. Zadaci su kombinirani: teorijski dio i računski/praktični dio koji je povezan s teorijom pojedine cjeline. Studenti trebaju izračunati/izvesti konačno rješenje. U računskim zadacima traži se teoretsko obrazloženje postupaka i rezultata. Studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili navesti primjere. Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 25 Kolokvij se sastoji od 4-5 zadataka. Zadaci su kombinirani: teorijski dio i računski/praktični dio koji je povezan s teorijom pojedine cjeline. Studenti trebaju izračunati/izvesti konačno rješenje. U računskim zadacima traži se teoretsko obrazloženje postupaka i rezultata. Studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili navesti primjere. Nadoknada nije predviđena.
3. kolokvij 25 Kolokvij se sastoji od 4-5 zadataka. Zadaci su kombinirani: teorijski dio i računski/praktični dio koji je povezan s teorijom pojedine cjeline. Studenti trebaju izračunati/izvesti konačno rješenje. U računskim zadacima traži se teoretsko obrazloženje postupaka i rezultata. Studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili navesti primjere. Nadoknada nije predviđena.


Za potpis je potrebno skupiti minimalno 20 bodova i ne imati više od 3 izostanka s nastave.

Kontinuirano praćenje se broji kao izlazak na ispit iz predmeta.

Matematika - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada IZVANREDNIH studenata

 

Prisustvovanje predavanjima i seminarima nije obavezno, ali studenti moraju sudjelovati u e-učenju. Studenti se tijekom prva dva tjedna održavanja nastave iz predmeta trebaju prijaviti u sustav za e-učenje Moodle i pratiti nastavne materijale posredstvom istog.

 

Za izvanredne studente u Varaždinu:

Izvanredni studenti u Varaždinu imaju mogućnost kontinuiranog praćenja. Ukoliko se student odluči za kontinuirano praćenje, obavezan je javiti se na Prijavu za 1. kolokvij.  U tom slučaju, student će se pratiti po modelu praćenja za redovne studente i za njega će vrijediti sva pravila kao i za redovne studente (osim prisustva nastavi).

 

Za izvanredne studente u centrima:

Po završetku ciklusa predavanja, u svakom centru održat će se tri ispitna roka. Svaki ispitni rok iz Matematike sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Pismeni ispit ima šest zadataka podijeljenih u dvije skupine po tri zadatka. Pozitivna ocjena na pismenom ispitu dobiva se ako su ispunjeni sljedeći uvjeti.

  1. uvjet: da iz svake skupine zadataka student ima barem 10 bodova,
  2. uvjet: da je suma bodova iz obje skupine barem 30 (od mogućih 60 bodova).

Također, studenti imaju mogućnost rješavanja Kratkih provjera u sustavu za e-učenje. Svaka od tri Kratke provjere nosi maksimalno 5 bodova (ukupno 15 bodova). Studenti koji na pismenom ispitu imaju minimalno 25 bodova uz ispunjen 1. uvjet, a zajedno s pridruženim bodovima iz Kratkih provjera, imaju barem 30 bodova moći će pristupiti usmenom dijelu ispita.

 

Nakon pismenog dijela ispita (na kojem se rješavaju zadaci), slijedi usmeni dio ispita na kojem se odgovara na pitanja iz gradiva predmeta. Ispit će položiti studenti koji su pozitivno ocjenjeni na usmenom dijelu ispita, a konačna se ocjena formira uvažavanjem ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Studenti koji polože pismeni dio ispita, a ne polože usmeni dio ispita, kod sljedećeg izlaska na ispit ponovo moraju pristupiti polaganju pismenog dijela ispita. Bodovi iz Kratkih provjera vrijede kod ponovnih izlazaka na pismeni dio ispita, ali samo do kraja tekuće akademske godine.

 

Prvi ispitni rok u centrima održati će se dva do tri tjedna nakon završetka predavanja. Preostala dva ispitna roka određuju se naknadno. Komisijski ispiti održavaju se isključivo u Varaždinu.Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh