FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2019/2020
semestar:
1. semestar

2019/2020

5ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Poslovna ekonomija npp:46646

Engleski naziv

Business Economics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kovšca Vladimir Predavanje 6 5 1
redovni rok
Datum: 23.06.2021.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 20.06.2021. 23:59
Odjava do: 21.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 05.07.2021.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 02.07.2021. 23:59
Odjava do: 04.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 30.08.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 27.08.2021. 23:59
Odjava do: 29.08.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 06.09.2021. 23:59
Odjava do: 08.09.2021. 11:59

Poslovna ekonomija - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Ovaj model praćenja odnosi se na redovne studente i na izvanredne studente koji predmet žele polagati putem kolokvija.

Izvanredni studenti koji žele predmet polagati putem ispita i redovni studenti koji ne polože predmet putem kolokvija, neka pogledaju model praćenja izvanrednih studenata, u kojem je objašnjeno kako izgleda ispit.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Zadatci na seminarskoj nastavi10
Kolokvij 145
Kolokvij 245
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 45 15 Kolokvij se sastoji od teorijskih i računskih zadataka.
Za pravo pristupa 2. kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 15 bodova.
15 bodova
2. kolokvij 45 15 Kolokvij se sastoji od teorijskih i računskih zadataka.
Za ostvarivanje pozitivne ocjene, potrebno je ostvariti minimalno 15 bodova.
15 bodova
Zadatci na seminarskoj nastavi 10 0 Na seminarskoj nastavi povremeno se u timovima od nekoliko studenata rješavaju računski zadatci. Ukupno je na naveden način moguće ostvariti 10 bodova. Rješavanje zadataka nije uvjet za polaganje kolegija putem kontinuiranog praćenja. 0


Poslovna ekonomija - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Ovaj model opisuje izgled ispita iz predmeta Poslovna ekonomija.

Ispit je u pisanom obliku i sastoji se od dva dijela:

1) Teorija - ukupno je moguće ostvariti 50 bodova.

2) Računski zadatci - ukupno je moguće ostvariti 50 bodova.

Da bi položili ispit, studenti trebaju riješiti barem 50% teorije i barem 50% zadataka.

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit - teorija50
Pismeni ispit - računski zadatci50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh