FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2015/2016
semestar:
2. semestar

2015/2016

6ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Financijska matematika npp:46651

Engleski naziv

Financial Mathematics

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Erjavec Zlatko Predavanje 2 5 1
Horvat Damir Predavanje 1 5 1
Seminar 3 5 1
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 10.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 07.09.2021. 23:59
Odjava do: 09.09.2021. 11:59

Financijska matematika - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji60
Projekt20
Kratke provjere10
Uporaba tabličnog kalkulatora10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu je više od 50 bodova ukupno te barem 25 bodova na kolokvijima.

Minimalni uvjet za pristupanje ispitu (uvjet za potpis) je barem 20 bodova i ne više od 3 izostanka s nastave.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 60 +
2. kolokvij + 30.0 70.0 60 +
3. kolokvij + 10.0 10.0 80.0 60 +
Projekt + + +
Kratke provjere + + +
Uporaba tabličnog kalkulatora +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 20 Kolokvij je kombinacija teorijskih zadataka u kojima studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili objasniti određeni koncept te računskih zadataka u kojima studenti trebaju postaviti, izračunati i pojasniti rješenja određenog problema iz financijske matematike. Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 20 Kolokvij je kombinacija teorijskih zadataka u kojima studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili objasniti određeni koncept te računskih zadataka u kojima studenti trebaju postaviti, izračunati i pojasniti rješenja određenog problema iz financijske matematike. Nadoknada nije predviđena.
3. kolokvij 20 Kolokvij je kombinacija teorijskih zadataka u kojima studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili objasniti određeni koncept te računskih zadataka u kojima studenti trebaju postaviti, izračunati i pojasniti rješenja određenog problema iz financijske matematike. Nadoknada nije predviđena.
Projekt 20 Studenti na početku semestra formiraju tročlani tim i unutar zadanih okvira osmisle vlastitu temu projekta. Obrada tema sastoji se od izrade pisanog projekta i javne prezentacije projekta na seminaru. Tijekom izrade projekta studenti trebaju primjeniti stečena znanja iz financijske matematike (izračunati kredit i amortizaciju, procjeniti isplativost projekta i sl.) Pisani dio nosi maksimalno 16 bodova, dok prezentacija nosi maksimalno 4 boda i nije obavezna. Studenti će na predavanjima i putem Moodla biti obaviješteni o rokovima za prijavu teme, predaju rada i terminima prezentacija. Nadoknada nije predviđena.
Kratke provjere 10 Predviđene su tri kratke provjere znanja. Predviđene su u tjednima prije kolokvija, obuhvaćaju teoriju (studenti trebaju odgovarati na pitanja i/ili odabrati točan odgovor između više ponuđenih) i jednostavnije računske zadatke.
Nadoknada nije predviđena.
Uporaba tabličnog kalkulatora 10 Obuhvaća provjeru korištenja financijskih funkcija tabličnog kalkulatora u rješavanju zadataka. Zadaci se rješavaju u laboratoriju na računalima. Nadoknada nije predviđena.


Financijska matematika - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Prisustvovanje predavanjima i seminarima nije obavezno, ali studenti moraju sudjelovati u e-učenju. Studenti se tijekom prva dva tjedna održavanja nastave iz predmeta moraju prijaviti u sustav za e-učenje Moodle i pratiti nastavne materijale posredstvom istog. Prijava u sustav za e-učenje je uvjet za izlazak na ispit.


Studenti imaju mogućnost rješavanja zadaća u sustavu za e-učenje. Svaka od tri zadaće nosi maksimalno 5 bodova (ukupno 15 bodova), a studenti im mogu pristupiti tek nakon održanih predavanja i seminara odgovarajućeg gradiva prema kalendaru nastave u pojedinom nastavnom centru.

Uvjet za pristup usmenom dijelu ispita je položeni pismeni dio ispita (više od 25 bodova od 50 na pismenom).
Nakon pismenog dijela ispita (na kojem se rješavaju zadaci), slijedi usmeni dio ispita na kojem se odgovara na pitanja iz gradiva Financijske matematike. Ispit će položiti studenti koji su pozitivno ocjenjeni na usmenom dijelu ispita, a konačna se ocjena formira uvažavanjem ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Studenti koji polože pismeni dio ispita, a ne polože usmeni dio ispita, kod sljedećeg izlaska na ispit ponovo moraju pristupiti polaganju pismenog dijela ispita.

Studenti koji na pismenom dijelu ispita ostvare minimalno 20 bodova (od 50), a zajedno s bodovima iz Zadaća imaju ukupno više od 25 bodova moći će pristupiti usmenom dijelu ispita. Bodovi iz zadaća vrijede kod ponovnih izlazaka na pismeni dio ispita, ali samo do kraja tekuće akademske godine.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni dio ispita50
Usmeni dio ispita50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Nužan uvjet za ispunjavanje minimalnih uvjeta i pristupanje ispitu na predmetu je prijava u sustav za elektroničko učenje te pokušaji rješavanja Zadaća.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh