FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2019/2020
semestar:
2. semestar

2019/2020

4ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Upravljanje znanjem npp:46656

Engleski naziv

Knowledge Management

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Lovrenčić Sandra Laboratorijske vježbe 0 0 0
Predavanje 0 0 0
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 10.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 07.09.2021. 23:59
Odjava do: 09.09.2021. 11:59

Upravljanje znanjem - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost20
Seminar30
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 75 +
2. kolokvij + 10.0 90.0 75 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Uvjet za potpis! Na svim predavanjima se obavlja provjera prisustvovanja. Potrebno je imati 8 dolazaka na predavanja. 5 dolazaka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja zadnjeg predavanja.
Aktivnost na nastavi 20 0 Studenti mogu biti aktivni na vježbama, sudjelovati u diskusijama, prezentirati rješenja pojedinih zadataka i sl.
Seminar 30 0 Izrada seminara je obavezan uvjet za izlazak na ispit. Seminar se izrađuje samostalno, a odnosi se na primjer uvođenja upravljanja znanjem u stvarnu ili fiktivnu organizaciju. Pismeni dio nosi 22 boda, a usmeni (prezentacija u nekom alatu) 8 bodova. Korištenje tuđeg rješenja i plagiranje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
1. kolokvij* 25 15 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.
2. kolokvij 25 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.


* Na kolokvijima ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

Upravljanje znanjem - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Studenti mogu položiti predmet na sljedeće načine:

 

M1: Redovni izlazak na pismeni i usmeni ispit – izrada jednostavnijeg seminara je obavezna prije pristupanja ispitu;


M2: Sudjelovanje u kontinuiranom praćenju na isti način kao i redoviti studenti. Primjenjuju se isti elementi praćenja kao i za redovite studente, a potrebno je imati 5 dolazaka na predavanja;

 

M3: Sudjelovanje u kontinuiranom praćenju kroz e-učenje i samostalni rad. Student fizički prisustvuje 1. i 2. kolokviju te prezentira seminar u dogovorenom terminu. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost / Zaključni ispit20
Seminar30
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 75 +
2. kolokvij + 10.0 90.0 75 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 M2: Uvjet za potpis! Na svim predavanjima se obavlja provjera prisustvovanja. Potrebno je imati 5 dolazaka na predavanja.
M1 i M3: Nije uvjet za potpis.
3 dolaska Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja zadnjeg predavanja.
Aktivnost / Zaključni ispit 20 0 M2: Studenti mogu biti aktivni na vježbama, sudjelovati u diskusijama, prezentirati rješenja pojedinih zadataka i sl.
M3: Zaključni ispit.
Seminar 30 0 Izrada seminara je obavezan uvjet za izlazak na ispit. Seminar se izrađuje samostalno, a odnosi se na primjer uvođenja upravljanja znanjem u stvarnu ili fiktivnu organizaciju. Pismeni dio nosi 22 boda, a usmeni (prezentacija u nekom alatu) 8 bodova. Korištenje tuđeg rješenja i plagiranje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
1. kolokvij* 25 15 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.
2. kolokvij 25 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Na oba kolokvija ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova.


* Na kolokvijima ukupno mora biti ostvareno najmanje 15 bodova kako bi student mogao predmet položiti tijekom godine kroz kontinuirano praćenje.

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh