FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2017/2018
semestar:
4. semestar

2017/2018

4ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Poslovni njemački jezik npp:50959

Engleski naziv

Business German Language

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
15sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • Osobitosti njemačkog poslovnog jezika kao jezika struke
  Proučavanje leksika iz područja marketinga, međunarodne trgovine, računovodstva, financija, bankarstva. Dinamičnost razvoja poslovnog jezika. Tendencije u pojavi novih riječi i novih značenja u različitim područjima poslovanja. Tvorbene i stilističke osobitosti poslovnog njemačkog jezika. Semantičke skupine unutar poslovnog nazivlja. Upotreba kratica i akronima. Tipični frazeološki izrazi. Važniji poslovni rječnici na njemačkom jeziku. Korištenje jednojezičnog rječnika.
 • Osnove komunikacije u promociji i marketingu.
  Prodajna komunikacija. Ciljevi komunikacije, komunikacijski proces, publicitet i odnosi s javnošću, unapređenje prodaje, osobna prodaja, direktni marketing, međunarodni marketing.
 • Multimedijski sustavi
  Struktura i namjena multimedijskih sustava u poslovanju. Hipertekst. Pretraživanje unutar multimedijskog sustava.
 • Menadžment
  Upravni i izvršni menadžment. Menadžerske razine u poslovnoj organizaciji. Menadžerske vještine i stilovi. Organizacijska kultura i menadžment. Menadžment i poslovna etika.
 • Interkulturalne razlike u poslovnom svijetu.
  Procjena kulture u određenom socijalnom okruženju. Eksplicitna i implicitna pravila u interkulturalnoj komunikaciji. Činitelji kompetencije u interkulturalnoj komunikaciji.
 • Vanjska i unutarnja trgovina
  Ugovaranje uvoznih i izvoznih poslova. Organizacija vanjske trgovine, međunarodni trgovački običaji i pravila, ugovori u vanjskotrgovinskom poslovanju, poslovna dokumentacija (faktura, teretnica, tovarni list).
 • Poslovno pregovaranje.
  Poslovni pregovori. Priprema pregovora. Pregovaračke strategije. Taktike i tehnike pregovora.
 • Vođenje sastanaka.
  Sudjelovanje na sastanku, izrada dnevnog reda, vođenje zapisnika. Pisanje izvješća. Sastanci posredstvom Interneta i sustavi za suradnju. Telekonferencija i videokonferencija u poslovnoj primjeni. Prednosti i nedostaci.
 • Priprema i držanje prezentacije.
  Organizacija pripreme. Načela pripreme sadržaja. Vizualizacija sadržaja. Vrste i načini korištenja prezentacijskih sredstava. Tipična frazeologija.
 • Održavanje predavanja.
  Vođenje rasprave nakon predavanja i analiza predavanja s jezičnog, retoričkog i stručnog stajališta.
 • Organizacija i tijek stručnih skupova na njemačkom jeziku.
  Sudjelovanje na stručnom skupu na njemačkom jeziku. Osnovni nazivi i pojmovi.Organizacijske pripreme, pozivi i obavijesti, prijava za sudjelovanje, tijek sastanka, aktivno praćenje skupa.
 • Osobitosti vokabulara, gramatičkih i komunikacijskih struktura njemačkog poslovnog jezika.
  Prevođenje stručnog teksta na hrvatski jezik. Analiza izvornog teksta. Semantičko i formalno raščlanjivanje pojedinih gramatičkih konstrukcija i frazeoloških izraza. Traženje najprikladnijih hrvatskih ekvivalenata. Pisanje sažetaka na njemačkom jeziku. Sadržajna analiza izvornog teksta. Gramatičko-semantička analiza sažetka sličnog sadržaja koju su izradili izvorni govornici.

Osnovna literatura

 • Šimunić, V. Deutsche Geschäftskorrespondenz und Bürokommunikation. Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Šimunić, V.; Stublić, S. Geschäftsbriefe auf Deutsch. Školska knjiga, Zagreb, 1995., 28 stranica + disketa
 • Šimunić, V.; Divjak, Z. Deutsch für Informatiker. Informator, Zagreb, 1992.

Dopunska literatura

 • Medić, I. Kleine deutsche Grammatik. Školska knjiga, Zagreb, 2003.
 • Jakić, B.; Hurm, A. Hrvatsko-njemački rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Uroić, M.; Hurm, A. Njemačko-hrvatski rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Njemačko-hrvatski računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Hrvatsko-njemački računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 • Voss, A. Das große PC Lexikon 2007. Data Becker, Düsseldorf, 2006.
 • Rodek, S.; Kosanović, J. Njemačko-hrvatski poslovni rječnik. Masmedia, Zagreb, 2004.
 • Izbor tekstova iz znanstveno-stručnih publikacija na njemačkom jeziku.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh