FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2019/2020
semestar:
5. semestar

2019/2020

4ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Poslovna etika npp:50969

Engleski naziv

Business Ethics

Katedra

Katedra za organizaciju

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Čoh Ćiril Predavanje 4 5 1
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 10.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 07.09.2021. 23:59
Odjava do: 09.09.2021. 11:59

Poslovna etika - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Esej20
Usmeno izlaganje60
Usmeni ispit20
Predavanja - prisustvovanje nastavi0
Seminari - prisustvovanje nastavi0
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima Studenti su dužni redovito prisustvovati predavanjima. Dozvoljeni broj izostanaka je tri puta tijekom akademske godine. 3 izostanka Redovitost dolazaka je uvjet. Tijekom semestra.
Preisustvovanje na seminarima Studenti su dužni redovito pohađati seminare. Dozvoljeni broj izostanaka je tri puta tijekom akademske godine. 3 izostanka Redovitost dolazaka je uvjet. Tijekom semestra.
Esej 1 Studenti su dužni predati esej na odabranu temu koju je odobrio nositelj kolegija i staviti ga na moodle najkasnije 7 dana prije pristupanja ispitu.
Ako tekst ne udovoljava zahtjevima vratiti će se na doradu.
1 esej Prihvaćen esej je uvjet. 3 dana prije ispitnog roka.
Usmeno izlaganje Tijekom trajanja redovne nastave, uz prethodnu najavu i dogovor s nositeljem kolegija, studenti mogu održati usmeno izlaganje sadržaja eseja. Pritom, sadržaj eseja trebaju povezati s drugim sadržajima kolegija. 1 usmeno izlaganje Tijekom semestra.
Usmeni ispit 4 Na ispit mogu pristupiti jedino studenti koji su izvršili propisane obveze na kolegiju (redovitost dolazaka te prihvaćen esej).
Na ispitu student mora izložiti esej i povezivati ga s drugim sadržajima kolegija.


Poslovna etika - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Napomena: "Model B- prihvaćanje obveza redovnih studenata" odnosi se samo na izvanredne studente PITUP Varaždin 1.2, dok se "Model A" odnosi na izvanredne studente u Varaždinu te u dislociranim centrima u Križevcima, Sisku i Zaboku.


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Esej20
Usmeni ispit80
Predavanja - prisustvovanje nastavi0
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B - prihvaćanje obveza redovitih studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanja - prisustvovanje nastavi0
Seminar - prisustvovanje nastavi0
Usmeno izlaganje 60
Esej20
Usmeni ispit20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja - Model B - prihvaćanje obveza redovitih studenata

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima Studenti su dužni redovito prisustvovati predavanjima. Toleriraju se tri izostanka tijekom akademske godine. 3 izostanka Redovitost dolazaka je uvjet. Tijekom semestra.
Preisustvovanje na seminarima Studenti su dužni redovito pohađati seminare. Dozvoljeni broj izostanaka je tri puta tijekom akademske godine. 3 izostanka Redovitost dolazaka je uvjet. Tijekom semestra.
Esej 1 Studenti su dužni predati esej na odabranu temu koju je odobrio nositelj kolegija i staviti ga na moodle najkasnije 3 dana prije pristupanja ispitu.
Ako tekst ne udovoljava zahtjevima vratiti će se na doradu.
1 esej Esej je uvjet. 3 dana prije ispitnog roka.
Usmeno izlaganje Tijekom trajanja redovne nastave, uz prethodnu najavu i dogovor s nositeljem kolegija, studenti mogu održati usmeno izlaganje sadržaja eseja. Pritom, sadržaj eseja trebaju povezati s drugim sadržajima kolegija. 1 usmeno izlaganje Tijekom semestra.
Usmeni ispit 4 Na ispit mogu pristupiti jedino studenti koji su izvršili propisane obveze na kolegiju (redovitost dolazaka te prihvaćen esej).
Na ispitu student mora izložiti esej i povezivati ga s drugim sadržajima kolegija.


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na nastavi Na svakom se predavanju studenti potpisuju na evidencijsku listu. Prisustvovanje nastavi nije uvjet. Tijekom semestra.
Esej 1 Studenti su dužni predati esej na odabranu temu koju je odobrio nositelj kolegija i staviti ga na moodle najkasnije 3 dana prije pristupanja ispitu.
Ako tekst ne udovoljava zahtjevima vratiti će se na doradu.
1 Esej je uvjet. 3 dana uoči ispitnog roka
Usmeni ispit 4 Na ispit mogu pristupiti jedino studenti koji su izvršili propisane obveze na kolegiju (prihvaćen esej).
Na ispitu student mora izložiti esej i povezivati ga s drugim sadržajima kolegija.
1 esej


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh