FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2017/2018
semestar:
3. semestar

2017/2018

4ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Programiranje 2 npp:148732

Engleski naziv

Programming 2

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova

Programiranje 2 - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Naziv kolegija: Programiranje 2 
Satnica: 60 sati (2+2), 5 ECTS bodova
Studij: PITUP
Nositelj: Prof.dr.sc. Danijel Radošević
Izvoditelj: Prof.dr.sc. Alen Lovrenčić
Suradnici: dr.sc. Mario Konecki, dr.sc. Robert Kudelić i Mladen Konecki, mag. inf.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Dolasci na predavanja 10
Dolasci na vježbe10
Kolokvij40
Seminarski rad40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
kolokvij + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Dolasci na predavanja 10 5 Prisustvo na predavanjima. Seminarski rad.
Dolasci na vježbe 10 7 Prisustvo na vježbama. Seminarski rad.
Kolokvij 40 20 Kolokvij (pismeni i usmeni dio). Izlazak na redoviti ispitni rok.
Seminarski rad 40 0 Seminarski rad (nije obavezan). Nije predviđena.


OBLICI I NAČIN KOMUNICIRANJA NASTAVNIKA I STUDENTA

Mogući su sljedeći oblici komunikacije:

- elektronička pošta (mogu se koristiti adrese nositelja kolegija i asistenata u obliku ime.prezime@foi.hr )
  - FOI E-Learning sustav kolegija Programiranje 2
  - konzultacije
  - telefon

Ostalo:

- osnovna i dodatna literatura je ista za redovite i izvanredne studente.
- materijali za e-učenje nalaze se na FOI E-Learning sustavu kolegija Programiranje 2

Programiranje 2 - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2017/2018

Naziv kolegija: Programiranje 2 
Satnica: 60 sati (2+2), 5 ECTS bodova
Studij: PITUP
Nositelj: Prof.dr.sc. Danijel Radošević
Izvoditelj: Prof.dr.sc. Alen Lovrenčić
Suradnici: dr.sc. Mario Konecki, dr.sc. Robert Kudelić i Mladen Konecki, mag. inf.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Dolasci na predavanja10
Dolasci na vježbe10
Kolokvij40
Seminarski rad40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Dolasci na predavanja 10 5 Prisustvo na predavanjima. Seminarski rad.
Dolasci na vježbe 10 7 Prisustvo na vježbama. Seminarski rad.
Kolokvij 40 20 Kolokvij (pismeni i usmeni dio). Izlazak na redoviti ispitni rok.
Seminarski rad 40 0 Seminarski rad (nije obavezan). Nije predviđena.


OBLICI I NAČIN KOMUNICIRANJA NASTAVNIKA I STUDENTA

Mogući su sljedeći oblici komunikacije:

- elektronička pošta (mogu se koristiti adrese nositelja kolegija i asistenata u obliku ime.prezime@foi.hr )
  - FOI E-Learning sustav kolegija Programiranje 2
  - konzultacije
  - telefon

Ostalo:

- osnovna i dodatna literatura je ista za redovite i izvanredne studente.
- materijali za e-učenje nalaze se na FOI E-Learning sustavu kolegija Programiranje 2

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh