FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2019/2020
semestar:
1. semestar

2019/2020

5ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Statistika npp:46645

Engleski naziv

Statistics

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Buhin Pandur Maja Laboratorijske vježbe 2 5 1
Seminar 2 5 1
Dobša Jasminka Predavanje 3 5 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Statistika - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji90
Rad na laboratorijskim vježbama6
Rješavanje kvizova4
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 45 8 Rješavanje zadataka, interpretacije rezultata, pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava razumijevanje gradiva. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
2. kolokvij 45 8 Rješavanje zadataka, interpretacije rezultata, pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava razumijevanje gradiva. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
Rad na laboratorijskim vježbama 6 0 Praćenje rada na laboratorijskim vježbama.
Rješavanje kvizova 4 2 Pitanja na zaokruživanje


U graničnim slučajevima moguće je odgovarati za višu ocjenu.

Statistika - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji90
Rad na laboratorijskim vježbama6
Rješavanje kvizova4
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit45
Provjere znanja45
Rad na laboratorijskim vježbama6
Rješavanje kvizova4
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena - Model A

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena - Model B

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 45 8 Rješavanje zadataka, interpretacije rezultata, pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava razumijevanje gradiva. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
2. kolokvij 45 8 Rješavanje zadataka, interpretacije rezultata, pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava razumijevanje gradiva. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
Rad na laboratorijskim vježbama 6 0 Praćenje rada na laboratorijskim vježbama.
Rješavanje kvizova 4 2 Pitanja na zaokruživanje


Opis elemenata praćenja - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 45 Pismeni ispit nakon svih predavanja, Pismeni ispit uključuje rješavanje zadataka. 0
1. provjera znanja 25 Pitanja iz teorije (prvi dio). 0
2. provjera znanja 20 Pitanja iz teorije (drugi dio).
Rad na laboratorijskim vježbama 6
Rješavanje kvizova 4 2 kviza znanja uoči provjera znanja iz teorije.


Model A se odnosi na izvanredne studente koji studiraju u Varaždinu, a model B na one koji studiraju u centrima (Zabok, Sisak, Križevci).

Kod Modela A je u graničnim slučajevima moguće odgovarati za višu ocjenu. 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh