FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2018/2019
semestar:
1. semestar

2018/2019

5ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Poslovna ekonomija npp:46646

Engleski naziv

Business Economics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Lacković Vincek Zrinka Predavanje 6 5 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Poslovna ekonomija - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad10
Kolokviji100
ZBROJ110


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 2 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Za dobivanje potpisa dopušteno je izostati 3 puta. 3 izostanka
Prisustvovanje na seminarima 0 10 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Za dobivanje prava na potpis potrebno je prisustvovati na 10 termina seminarske nastave. 4 izostanka
Seminarski rad 10 0 Izrada seminarskog rada nije obveza studenta, već se za seminarski rad dobrovoljno mogu prijaviti studenti koji žele ostvariti dodatne bodove. Ovim putem moguće je ostvariti maksimalno 10 bodova. Tema seminarskog rada dogovora se s asistentom. Rad se obrađuje u pisanom obliku i predaje na Moodle sustav do 31.12.tekuće godine. 31.12.2018.
1. kolokvij 50 5 Kolokvij se sastoji od teorijskih i računskih zadataka. 5 bodova
2. kolokvij 50 5 Kolokvij se sastoji od teorijskih i računskih zadataka. 5 bodova


Poslovna ekonomija - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit50
Usmeni ispit50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh